“ ว่าที่ ร.ต.นันทชัย เหมือนพิทักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 63 67 151 167 172 182
%การถือ 1.04% 1.11% 1.26% 1.39% 1.43% 1.51%
มูลค่า (พัน) 2,156 2,294 5,210 5,762 5,937 6,269
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3