“ ศรีจอมขวัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 02-05-2562 12-03-2563 15-04-2563 29-06-2563 14-08-2563 27-01-2564 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,020 5,020 6,022 5,422 5,422 5,660 5,660
%การถือ 0.90% 0.90% 1.08% 0.97% 0.97% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 16,064 16,064 19,271 17,351 17,351 18,113 18,113

AQ ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 143,848
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 1,438

ASIAN ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,031 5,031 5,031 3,766
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39% 1.04%
มูลค่า (พัน) 78,481 78,481 78,481 58,749

ASIMAR ราคาล่าสุด 15.60

วันที่ 18-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 18-03-2562 13-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,615 1,965 4,000 4,000 4,000 4,000 11,000
%การถือ 1.01% 0.76% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 4.26%
มูลค่า (พัน) 6,538 4,913 10,000 10,000 10,000 10,000 27,500

BGT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,367 5,367
%การถือ 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 6,386 6,386

BROOK ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558 11-03-2559 11-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 02-05-2562 19-08-2562 27-11-2562 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,254 11,254 59,825 59,825 59,825 62,161 62,161 62,161 62,161 62,161 62,161 62,161 62,745 62,745 62,745 62,745
%การถือ 1.19% 1.14% 1.26% 1.09% 1.06% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.05% 1.05% 0.95% 0.94%
มูลค่า (พัน) 6,302 6,302 33,502 33,502 33,502 34,810 34,810 34,810 34,810 34,810 34,810 34,810 35,137 35,137 35,137 35,137

CGD ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 67,417
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 55,956

COTTO ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 01-08-2561 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,891 15,891
%การถือ 0.27% 0.27%
มูลค่า (พัน) 42,588 42,588

CPH ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 09-04-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200 855
%การถือ 3.00% 2.14%
มูลค่า (พัน) 5,616 4,000

EASON ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 09-05-2562 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,941 2,941
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,559 4,559

FANCY ราคาล่าสุด 1.55

วันที่ 17-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 3,870

GLAND ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559 28-03-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 29,518 29,518 32,554 35,197 35,965
%การถือ 0.53% 0.53% 0.55% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 69,662 69,662 76,827 83,064 84,878

JTS ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 27-02-2557 18-03-2558 30-03-2559 14-11-2559 09-03-2560 13-03-2561 15-03-2562 28-02-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 18,000 17,500 18,381 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686
%การถือ 2.55% 2.55% 2.48% 2.60% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 293,400 293,400 285,250 299,604 60,085 60,085 60,085 60,085 60,085

KAMART ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,345 5,487 5,587 5,587 5,587 5,587 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637
%การถือ 0.51% 0.62% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 13,915 22,827 23,243 23,243 23,243 23,243 23,451 23,451 23,451 23,451 23,451

MACO ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 19-08-2559 22-03-2562 14-11-2562 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,362 21,143 21,843 21,843
%การถือ 0.54% 0.51% 0.50% 0.40%
มูลค่า (พัน) 12,108 15,646 16,164 16,164

MK ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 08-05-2562 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,803 7,483 7,483
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 21,225 23,348 23,348

ML ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250 11,250 11,250 16,710
%การถือ 1.06% 1.06% 1.06% 1.57%
มูลค่า (พัน) 17,325 17,325 17,325 25,733

NKI ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,413 1,460 1,508 1,555 1,555 1,602 1,649 1,649 1,649
%การถือ 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71%
มูลค่า (พัน) 67,842 70,104 72,365 74,627 74,627 76,888 79,149 79,149 79,149

OGC ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 152 188 188 188 188 188 188 188
%การถือ 0.71% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 4,145 5,128 5,128 5,128 5,128 5,128 5,128 5,128

PDI ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 19-03-2562 18-03-2563 27-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,885 1,885 2,347 2,368 3,088 3,023 3,023 3,023 3,023
%การถือ 0.83% 0.83% 1.04% 1.05% 1.37% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 17,908 17,908 22,295 22,494 29,334 28,719 28,719 28,719 28,719

PICO ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 02-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 4,315

PROUD ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 12-05-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 3,500
%การถือ 1.58% 1.84%
มูลค่า (พัน) 0 0

RCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562 26-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 184,190 184,190 184,190 184,190 184,190 184,190

SELIC ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 20-04-2560 19-04-2561 05-11-2561 19-04-2562 11-03-2563 29-05-2563 14-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,800 5,800 5,800 5,800 6,307 6,307 6,307 7,177
%การถือ 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.17% 2.17% 2.17% 2.17%
มูลค่า (พัน) 15,428 15,428 15,428 15,428 16,777 16,777 16,777 19,091

SGP ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,799 7,142 7,142 7,542 7,542
%การถือ 0.74% 0.78% 0.78% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 80,223 84,271 84,271 88,991 88,991

SRICHA ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 11-05-2560 14-05-2561 12-03-2562 12-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,373 3,035 3,035 3,065 3,065
%การถือ 0.77% 0.98% 0.98% 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 37,019 47,352 47,352 47,820 47,820

SUSCO ราคาล่าสุด 15.60

วันที่ 15-09-2557 13-03-2558 14-09-2558 14-03-2559 24-08-2559 10-03-2560 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 26,600 24,900 24,900 24,900 14,831 13,561 9,232
%การถือ 2.42% 2.26% 2.26% 2.26% 1.35% 1.23% 0.84%
มูลค่า (พัน) 86,716 81,174 81,174 81,174 48,348 44,207 30,096

TGCI ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 02-04-2557 19-02-2558 18-02-2559 05-04-2559 04-04-2560 29-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TRUBB ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2562 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 13,630 19,993
%การถือ 2.20% 2.20% 2.00% 2.93%
มูลค่า (พัน) 40,800 40,800 37,074 54,381

TTA ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,586 7,600 11,100 11,240 11,240 11,010 11,240 11,140 11,140
%การถือ 0.56% 0.58% 0.61% 0.62% 0.62% 0.60% 0.62% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 102,231 139,080 203,130 205,692 205,692 201,487 205,692 203,862 203,862

WIIK ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 04-03-2557 27-03-2558 12-06-2558 29-03-2559 02-05-2562 28-11-2562 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,085 4,635 4,635 4,635 4,330 5,052 5,052 5,052
%การถือ 1.70% 1.55% 1.55% 1.24% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 14,950 13,627 13,627 13,627 12,730 14,852 14,852 14,852
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3