“ ศรีชวาลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ADB ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 02-05-2561 29-04-2562 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,800 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
%การถือ 1.13% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 14,280 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

AGE ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 12,989 13,855
%การถือ 0.61% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 33,000 42,863 45,721

AQ ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000,000
%การถือ 7.03%
มูลค่า (พัน) 60,000

BGT ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,205

ECL ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,835 6,466 6,633 8,414 8,414
%การถือ 0.61% 0.58% 0.60% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,027 10,734 11,011 13,967 13,967

FC ราคาล่าสุด 1.66

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,298 36,298 106,481 106,481 106,481 106,481 10,900
%การถือ 2.47% 2.19% 5.43% 5.43% 5.43% 4.98% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GAHREIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2561 05-03-2562 03-09-2562 04-03-2563 16-09-2563 05-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 895 895 996 1,116 1,216 1,216 1,216
%การถือ 0.51% 0.51% 0.57% 0.64% 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 7,337 7,337 8,166 9,150 9,970 9,970 9,970

GCAP ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,011 1,051 1,163 1,744 1,744 1,744
%การถือ 0.51% 0.53% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,244 2,333 2,581 3,872 3,872 3,872

GPI ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 25-05-2561 05-04-2562 23-08-2562 03-03-2563 09-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,242 4,495 4,495 4,434 4,434 4,434
%การถือ 0.71% 0.75% 0.75% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 7,551 8,001 8,001 7,893 7,893 7,893

GRAND ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 25-03-2562 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,267 22,127
%การถือ 0.56% 0.61%
มูลค่า (พัน) 10,336 11,285

HUMAN ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,560 3,779 3,829 3,829 3,991 3,991 3,991
%การถือ 0.52% 0.56% 0.56% 0.56% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 35,422 37,604 38,102 38,102 39,707 39,707 39,707

K ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 27-09-2559 18-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,008 1,108
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,340 1,474

LTX ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557 08-01-2559 11-07-2559 06-07-2560 06-07-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 458 458 430 463 467 416 367
%การถือ 0.88% 0.88% 0.83% 0.89% 0.90% 0.80% 0.71%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SIMAT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-05-2558 16-03-2559 20-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,290 10,895 2,070
%การถือ 0.61% 2.76% 0.52%
มูลค่า (พัน) 11,405 54,257 10,306
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3