“ ศรีสุชาต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PLE ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559 28-10-2559 28-03-2560 18-05-2561 03-05-2562 24-03-2563 15-06-2563 20-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,342 9,542 14,992 16,954 16,954 15,396 24,751 31,735 32,135 31,135 33,271
%การถือ 0.86% 0.88% 1.38% 1.56% 1.42% 1.13% 1.82% 2.33% 2.36% 2.29% 2.44%
มูลค่า (พัน) 8,502 8,684 13,643 15,428 15,428 14,010 22,524 28,879 29,243 28,333 30,277
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3