“ ศิริคุปต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,105 4,137 4,137 4,137 4,137 4,137 4,137 4,137 4,137 4,137
%การถือ 0.59% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 16,668 16,798 16,798 16,798 16,798 16,798 16,798 16,798 16,798 16,798
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3