“ ศิริมงคลเกษม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GFPT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 10-03-2560 14-03-2561 07-03-2562 10-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,345 9,050 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 37,400
%การถือ 0.51% 0.72% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 2.98%
มูลค่า (พัน) 71,699 102,259 114,130 114,130 114,130 114,130 114,130 422,620

SELIC ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 05-11-2561 19-04-2562 11-03-2563 29-05-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 2,251 2,931 2,931 2,931
%การถือ 0.80% 0.80% 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 6,303 6,303 8,206 8,206 8,206

UT ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 02-04-2557 01-04-2558 29-03-2559 28-03-2560 03-04-2561 02-04-2562 31-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 389 440 454 502 502 502 502 502
%การถือ 0.87% 0.98% 1.01% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3