“ ศิริรังษี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LANNA ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 03-11-2558 16-03-2559 01-11-2559 22-03-2560 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562 04-11-2562 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,493 9,640 9,678 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698 9,698
%การถือ 1.81% 1.84% 1.84% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
มูลค่า (พัน) 84,491 85,797 86,138 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310 86,310

TAE ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 02-06-2557 11-03-2558 04-03-2559 02-09-2559 14-03-2560 02-03-2561 30-08-2561 07-03-2562 29-08-2562 19-03-2563 04-06-2563 03-09-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,399 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200
%การถือ 4.34% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12% 4.12%
มูลค่า (พัน) 109,365 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824 103,824
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3