“ สถิตย์พงษ์ พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TK ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 10-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 13-03-2560 07-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,500 25,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
%การถือ 5.10% 5.10% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 260,100 260,100 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3