“ สมพล ธนาดำรงศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FPI ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560 11-05-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 07-05-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 100,572 402,288 315,045 315,045 315,045 333,045 415,617 415,617 415,617 415,617 415,617 415,617
%การถือ 33.46% 33.46% 25.99% 25.87% 25.83% 24.52% 27.47% 27.47% 27.47% 27.47% 27.47% 27.47%
มูลค่า (พัน) 195,110 780,439 611,187 611,187 611,187 646,107 806,297 806,297 806,297 806,297 806,297 806,297
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3