“ สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,852 5,511 5,511 5,461
%การถือ 0.81% 0.92% 0.92% 0.91%
มูลค่า (พัน) 42,943 48,775 48,775 48,333

PT ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 23-08-2562 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,678 2,019 2,019 2,019
%การถือ 0.59% 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 9,985 12,014 12,014 12,014
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3