“ สิทธิชัยศรีชาติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SIS ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562 09-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,422 9,422 9,422 9,422 9,422 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430
%การถือ 2.69% 2.69% 2.69% 2.69% 2.69% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%
มูลค่า (พัน) 296,786 296,786 296,786 296,786 296,786 139,545 139,545 139,545 139,545 139,545
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3