“ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AWC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-10-2562 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000
%การถือ 19.77% 19.13% 19.13% 19.13%
มูลค่า (พัน) 28,886,400 28,886,400 28,886,400 28,886,400

RBF ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 24-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 281,104
%การถือ 37.38%
มูลค่า (พัน) 5,284,755

SEG ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 24-07-2562 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 281,104 281,104
%การถือ 37.38% 37.38%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3