“ สิหนาทกถากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,034 8,034 6,000 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 11,180
%การถือ 0.75% 0.75% 0.56% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.97%
มูลค่า (พัน) 144,612 144,612 108,000 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 125,748 201,244

FSS ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562 05-03-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,620 3,085 15,419 15,419 15,419 15,419 15,419 15,419
%การถือ 0.56% 0.56% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%
มูลค่า (พัน) 9,380 11,043 55,199 55,199 55,199 55,199 55,199 55,199

PROUD ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 08-04-2557 17-03-2558 15-03-2559 12-05-2560 14-03-2561 13-07-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,386 43,386 43,386 43,386 66,386 4,526 4,526
%การถือ 34.24% 34.24% 34.24% 34.24% 34.93% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 49,894 49,894 49,894 49,894 76,344 5,205 5,205

TNH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3