“ สุธีรชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIMIRT ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 22-05-2562 17-07-2562 08-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 1,100 1,100
%การถือ 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 13,310 13,310 13,310

AMC ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562 19-03-2563 18-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 4,690 4,690 39,900 29,880 29,880 29,880 29,880 29,880
%การถือ 1.15% 0.98% 0.98% 8.31% 6.22% 6.22% 6.22% 6.22% 6.22%
มูลค่า (พัน) 25,300 21,574 21,574 183,540 137,448 137,448 137,448 137,448 137,448

PERM ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 29-03-2559 30-03-2560 07-05-2561 10-05-2562 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,110 32,500 32,500 27,900 3,900 3,900 5,850
%การถือ 4.22% 6.50% 6.50% 5.58% 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 75,994 117,000 117,000 100,440 14,040 14,040 21,060
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3