“ สุรชา ตั๊นสถาพรชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TPOLY ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 02-05-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 4,450
%การถือ 1.19% 0.88%
มูลค่า (พัน) 14,040 10,413
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3