“ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

A5 ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 18-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,450
%การถือ 1.95%
มูลค่า (พัน) 0

ASP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562 27-08-2562 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,030 11,030
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,140 41,252 41,252

BAM ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,500
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 326,700

COTTO ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 01-08-2561 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,732 12,832
%การถือ 0.23% 0.22%
มูลค่า (พัน) 36,801 34,389

DDD ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,635
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 34,008

KTC ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 03-03-2558 25-02-2559 26-04-2560 30-05-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400 1,330 1,690 1,555 13,450
%การถือ 0.54% 0.52% 0.66% 0.60% 0.52%
มูลค่า (พัน) 102,200 97,090 123,370 113,479 981,850

MALEE ราคาล่าสุด 73.00

วันที่ 26-08-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 850 1,090
%การถือ 0.61% 0.78%
มูลค่า (พัน) 6,375 8,175

MOONG ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 8,500

MTI ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562 11-03-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 697 697 697 697 697 697 697 697
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 57,853 57,853 57,853 57,853 57,853 57,853 57,853 57,853

NKI ราคาล่าสุด 83.00

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 168 174 163 168 173 183 189 189 952
%การถือ 0.56% 0.56% 0.51% 0.51% 0.52% 0.54% 0.54% 0.54% 2.72%
มูลค่า (พัน) 8,061 8,330 7,829 8,074 8,314 8,806 9,065 9,065 45,716

PPPM ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 01-04-2558 07-01-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,400 3,660
%การถือ 0.60% 0.65%
มูลค่า (พัน) 1,190 1,281

S11 ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 17-03-2558 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563 26-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 55,310 55,310
%การถือ 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 9.02% 9.02%
มูลค่า (พัน) 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 42,134 406,529 406,529

STARK ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 13,140

SVOA ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 14-03-2562 12-03-2563 03-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,009 8,400 9,600 12,200 13,100 14,200 14,300 14,300 14,500
%การถือ 1.13% 1.19% 1.36% 1.73% 1.85% 2.01% 2.02% 2.02% 2.05%
มูลค่า (พัน) 21,944 23,016 26,304 33,428 35,894 38,908 39,182 39,182 39,730

TGCI ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 02-04-2557 19-02-2558 18-02-2559 05-04-2559 04-04-2560 29-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,256 11,256 10,956 10,956 10,956 10,906
%การถือ 0.66% 0.66% 0.65% 0.65% 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

THREL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 3,800 3,800 3,800
%การถือ 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 13,376 13,376 13,376 13,376

TKN ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 91,500

TMD ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 31,702 31,702 31,692 31,692 31,692 31,692 31,692 31,692 31,692

TOA ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 03-05-2561 28-08-2561 03-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600
%การถือ 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
มูลค่า (พัน) 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750 6,162,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3