“ หิรัญวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NVD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 700
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,044

TIW ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 09-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 43
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3