“ อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 18-03-2562 16-03-2563 28-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 15,000 15,000
%การถือ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 21,750 21,750 21,750 21,750

AGE ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 11,000 11,025 12,000 12,000 12,000 13,200 14,080
%การถือ 0.72% 0.72% 0.71% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 32,800 36,080 36,162 39,360 39,360 39,360 43,296 46,182

SEAOIL ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 06-03-2557 13-03-2558 30-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 12-03-2561 13-03-2562 17-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,010 8,768 8,768 10,020 14,964 15,427 16,305 17,200 19,050
%การถือ 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.70% 2.79% 2.95% 3.11% 3.13%
มูลค่า (พัน) 14,729 25,776 25,776 29,459 43,995 45,355 47,937 50,568 56,007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3