“ อมตานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FORTH ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562 02-08-2562 27-08-2562 11-03-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090
%การถือ 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55%
มูลค่า (พัน) 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627 238,627

FSMART ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 13,409
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 1.68%
มูลค่า (พัน) 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 46,339 107,272

PLANB ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 170,800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3