“ อมรรัตนชัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIAN ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559 28-04-2560 07-05-2561 07-05-2562 09-10-2562 11-03-2563 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,880 12,976 12,976 6,228 12,474 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,727
%การถือ 3.28% 3.59% 3.59% 1.72% 3.45% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.35%
มูลค่า (พัน) 193,649 211,501 211,501 101,513 203,323 206,479 206,479 206,479 206,479 206,479 207,457

CHEWA ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,436
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 5,381

LEE ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 29-03-2562 30-03-2563 03-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,570 16,570 16,570 16,570
%การถือ 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
มูลค่า (พัน) 48,715 48,715 48,715 48,715
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3