“ อรุณี วิริยะจิตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562 11-03-2563 08-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,553 15,553 105,630 105,630 105,630 105,021 105,021 92,204 92,204 92,204 92,204
%การถือ 5.72% 5.72% 3.85% 3.85% 3.82% 3.50% 3.50% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37%
มูลค่า (พัน) 61,279 61,279 416,183 416,183 416,183 413,782 413,782 363,284 363,284 363,284 363,284
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3