“ อัครพงศ์พิศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LHK ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 17-06-2557 27-11-2557 02-12-2558 16-06-2559 20-06-2560 20-06-2561 23-11-2561 20-06-2562 26-11-2562 12-06-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,200 13,000 4,935 13,321 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
%การถือ 3.97% 3.39% 1.29% 3.48% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 52,896 45,240 17,174 46,356 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3