“ อัศวโภคิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 664,589 61,000 61,000 670,048 670,048 670,048 670,048 670,048 670,048 670,048
%การถือ 23.24% 1.94% 1.94% 21.30% 21.30% 21.30% 21.30% 21.30% 21.30% 21.30%
มูลค่า (พัน) 5,649,004 518,500 518,500 5,695,404 5,695,404 5,695,404 5,695,404 5,695,404 5,695,404 5,695,404

LH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,382,640 2,382,640 2,859,168 2,859,168 2,859,168 2,859,168 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000
%การถือ 22.07% 21.67% 24.43% 24.29% 24.27% 23.99% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%
มูลค่า (พัน) 20,014,173 20,014,173 24,017,007 24,017,007 24,017,007 24,017,007 24,024,000 24,024,000 24,024,000 24,024,000 24,024,000 24,024,000 24,024,000 24,024,000

LHFG ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 29-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 91,767 94,825 97,986 97,986 97,986 97,986
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.46%
มูลค่า (พัน) 105,531 109,049 112,684 112,684 112,684 112,684

MANRIN ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2557 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562 12-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 188 188 188 188 176 176 293 293 1,391
%การถือ 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.65% 0.65% 1.09% 1.09% 5.17%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3