“ อุณจักร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIBHA ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,163 18,100 18,100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
%การถือ 1.92% 1.44% 1.44% 0.79% 0.76% 0.76% 0.76% 0.75%
มูลค่า (พัน) 51,709 38,734 38,734 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3