“ อุทกะพันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559 21-08-2560 15-03-2561 13-05-2562 12-03-2563 28-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,534 20,387 20,387 20,387 36,672 36,672 36,672 36,672 36,672
%การถือ 9.27% 9.27% 9.27% 4.85% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67%
มูลค่า (พัน) 111,202 122,322 122,322 122,322 220,031 220,031 220,031 220,031 220,031

NETBAY ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,066 1,066
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 27,175 27,175

SCP ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-03-2562 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,600 2,665 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678
%การถือ 0.53% 0.89% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23%
มูลค่า (พัน) 10,720 17,853 24,641 24,641 24,641 24,641 24,641 24,641

SST ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 24-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,634 1,634 2,178 2,396
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 6,339 6,339 8,452 9,297
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3