“ เกตุพิทยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CMO ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 957
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,406
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3