“ เจียรวนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 211.00

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561 19-10-2561 14-05-2562 21-10-2562 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700
%การถือ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88%
มูลค่า (พัน) 3,165,000 3,165,000 3,165,000 3,165,000 3,165,000 3,165,000 3,101,700 3,101,700 3,101,700 3,101,700 3,101,700 3,101,700

AMANAH ราคาล่าสุด 211.00

วันที่ 12-03-2558 08-03-2559 12-10-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,325 10,325 10,325 10,325
%การถือ 1.09% 1.09% 1.09% 1.09%
มูลค่า (พัน) 61,434 61,434 61,434 61,434

FSS ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 21,372 33,692 33,692 33,692 33,692
%การถือ 4.57% 6.13% 5.79% 5.79% 5.79%
มูลค่า (พัน) 82,498 130,050 130,050 130,050 130,050

WP ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 05-04-2561 05-04-2562 08-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,312 37,312 37,312 37,312
%การถือ 7.20% 7.20% 7.20% 7.20%
มูลค่า (พัน) 194,025 194,025 194,025 194,025
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3