“ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562 07-04-2563 21-12-2563 09-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 185,000 485,000 491,136 468,867 638,542 648,374 648,374 648,374 636,184
%การถือ 2.52% 6.61% 6.69% 6.39% 7.72% 7.84% 7.84% 7.84% 7.70%
มูลค่า (พัน) 148,000 388,000 392,909 375,094 510,833 518,699 518,699 518,699 508,948

CGH ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562 18-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 87,368 45,221 40,221 40,221 960,357
%การถือ 3.37% 1.04% 0.93% 0.93% 22.14%
มูลค่า (พัน) 100,473 52,004 46,254 46,254 1,104,411

CK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 09-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,397
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 199,592

DOD ราคาล่าสุด 16.10

วันที่ 10-05-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300 2,300
%การถือ 1.05% 0.56%
มูลค่า (พัน) 57,620 30,820

EIC ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 30-05-2557 19-03-2558 10-06-2558 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 120,108 120,108 120,108 155,842
%การถือ 30.03% 25.19% 25.19% 23.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

ETC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 74,800

JCK ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,407 40,530 33,541 37,029 37,653 37,144 36,411 12,514 15,328 15,328 44,095
%การถือ 2.25% 3.16% 2.61% 2.88% 2.31% 1.73% 1.70% 0.58% 0.71% 0.71% 2.05%
มูลค่า (พัน) 31,241 51,878 42,933 47,397 48,196 47,544 46,606 16,018 19,620 19,620 56,442

JCKH ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 31-07-2560 18-05-2561 15-03-2562 26-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 99,472 10,650 15,975 15,975 15,975 276,473
%การถือ 24.50% 2.19% 2.55% 2.55% 2.55% 34.01%
มูลค่า (พัน) 47,746 5,112 7,668 7,668 7,668 132,707

MCS ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 13-03-2562 25-11-2562 16-03-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 3,000 3,000 23,000 19,732
%การถือ 0.80% 0.60% 0.60% 4.60% 4.14%
มูลค่า (พัน) 57,600 43,200 43,200 331,200 284,138

NPPG ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 01-04-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,000 25,000
%การถือ 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 0 0

TRITN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562 17-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,668,100 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000
%การถือ 20.76% 2.55% 2.55% 2.55% 2.13% 2.13%
มูลค่า (พัน) 583,835 71,750 71,750 71,750 71,750 71,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3