“ เผื่อนโกสุม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,280 3,280
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3