“ เลี่ยวไพรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BUI ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558 24-08-2558 30-03-2559 18-04-2560 12-03-2561 12-03-2562 09-03-2563 01-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 150 763 810 810 150 150 150 150 150 1,215
%การถือ 0.75% 3.82% 4.05% 4.05% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 4.05%
มูลค่า (พัน) 1,500 7,631 8,100 8,100 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 12,150

TPIPL ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 15-08-2557 25-03-2558 23-03-2559 10-03-2560 11-05-2561 14-03-2562 12-12-2562 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,908 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077 629,077
%การถือ 3.12% 3.12% 3.12% 3.12% 3.12% 3.12% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28%
มูลค่า (พัน) 132,106 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062 1,321,062
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3