“ เหตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 31-03-2560 03-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000
%การถือ 0.90% 0.85%
มูลค่า (พัน) 0 0

IRCP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562 13-03-2563 02-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 8,390 9,764 9,764 7,318 7,318 7,318 11,164 11,164 11,164
%การถือ 1.71% 3.99% 3.84% 3.84% 2.88% 2.88% 2.88% 4.39% 4.39% 4.39%
มูลค่า (พัน) 2,655 14,849 17,282 17,282 12,953 12,953 12,953 19,760 19,760 19,760

MDX ราคาล่าสุด 1.77

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 14-03-2562 13-03-2563 26-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561
%การถือ 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64%
มูลค่า (พัน) 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805

TNH ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
%การถือ 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%
มูลค่า (พัน) 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3