“ เอกแสงกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EASON ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 04-05-2559 13-09-2559 12-05-2560 24-04-2561 09-05-2562 24-03-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,670 1,670 1,670 1,726 2,588 4,101 4,101 4,101 8,227
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.55% 0.72% 0.72% 0.72% 1.45%
มูลค่า (พัน) 2,488 2,488 2,488 2,571 3,857 6,111 6,111 6,111 12,258
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3