“ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PR ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 02-10-2557 13-10-2558 11-05-2559 04-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 765 765 765 765 765
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

PT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
%การถือ 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,701 5,701 5,701 5,701 5,701 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3