“ แสงศาสตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562 21-08-2562 11-09-2562 27-11-2562 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 32,047 86,040 87,000 90,000 90,000 100,756 106,660 139,168 154,082 156,462 167,156 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000
%การถือ 2.70% 0.79% 1.32% 1.33% 1.38% 1.38% 1.54% 1.63% 1.92% 2.13% 2.16% 2.31% 2.53% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23%
มูลค่า (พัน) 33,440 97,423 261,562 264,480 273,600 273,600 306,298 324,245 423,071 468,408 475,643 508,154 556,320 556,320 556,320 556,320 556,320

DIMET ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,020
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 485

RCI ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 13-03-2560 02-05-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,100 7,290 10,000
%การถือ 4.56% 1.58% 1.62%
มูลค่า (พัน) 81,024 27,994 38,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3