“ แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FPI ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560 11-05-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,692 21,692 21,692 27,115 27,115 27,115 27,115 27,115 27,115
%การถือ 1.79% 1.78% 1.78% 2.00% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 42,082 42,082 42,082 52,603 52,603 52,603 52,603 52,603 52,603
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3