“ โพธิวรคุณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KYE ราคาล่าสุด 426.00

วันที่ 08-08-2557 05-08-2558 05-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 06-08-2561 02-08-2562 26-06-2563 31-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 266 266 266 266 266 266 171 171 171
%การถือ 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 0.78% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 113,138 113,138 113,138 113,138 113,138 113,138 72,833 72,833 72,833

NPPG ราคาล่าสุด 426.00

วันที่ 05-07-2561 01-11-2561 01-04-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,254 14,728 14,728 14,728
%การถือ 0.81% 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3