“ โอภาสวงการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASP ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562 27-08-2562 26-06-2563 25-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,085 13,085 13,085 13,085 13,085 13,085 13,085 30,000 13,200 19,280 11,036 28,707
%การถือ 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.42% 0.63% 0.92% 0.52% 1.36%
มูลค่า (พัน) 50,770 50,770 50,770 50,770 50,770 50,770 50,770 116,400 51,216 74,808 42,819 111,384

TAPAC ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 11-02-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,263 2,243
%การถือ 0.55% 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,958 9,870
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3