“ ไกรกาญจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LANNA ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 18-03-2558 03-11-2558 16-03-2559 01-11-2559 22-03-2560 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562 04-11-2562 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
%การถือ 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29% 6.29%
มูลค่า (พัน) 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550 308,550
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3