“ ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TPCH ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 19-03-2558 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,583 4,741 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
%การถือ 1.40% 1.18% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 73,142 62,112 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

TPOLY ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 02-05-2557 17-03-2558 03-11-2558 15-03-2559 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,833 5,833 8,616 8,616 6,433 5,833 6,633 6,633 6,633 6,633
%การถือ 1.16% 1.16% 1.52% 1.52% 1.13% 1.03% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 13,650 13,650 20,162 20,162 15,054 13,650 15,522 15,522 15,522 15,522
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3