“ ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

UEC ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832
%การถือ 0.84% 0.84% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006 7,006
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3