“ BNY MELLON NOMINEES LIMITED ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 125.00

วันที่ 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591 9,748
%การถือ 0.99% 0.91%
มูลค่า (พัน) 192,760 177,417

AOT ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 14-12-2560 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,256 87,697
%การถือ 0.55% 0.61%
มูลค่า (พัน) 4,814,793 5,327,593

AP ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,560 25,910 26,535 25,487 35,078 30,184 27,603
%การถือ 0.62% 0.82% 0.84% 0.81% 1.12% 0.96% 0.88%
มูลค่า (พัน) 160,396 212,459 217,586 208,997 287,641 247,510 226,341

APP ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,044
%การถือ 7.16%
มูลค่า (พัน) 80,174

AUCT ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 30,173 33,033 33,249 37,640 35,961
%การถือ 2.18% 5.49% 6.01% 6.05% 6.84% 6.54%
มูลค่า (พัน) 118,800 298,709 327,026 329,161 372,631 356,016

BBL ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 24-04-2562 05-09-2562 12-03-2563 12-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,406 11,956 28,225 23,394 24,975 31,095 29,342
%การถือ 0.65% 0.63% 1.48% 1.23% 1.31% 1.63% 1.54%
มูลค่า (พัน) 1,470,133 1,416,836 3,344,633 2,772,143 2,959,506 3,684,748 3,476,970

BCP ราคาล่าสุด 118.50

วันที่ 07-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,322
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 190,366

BEAUTY ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,783
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 28,531

BIG ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,346
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 24,906

BTSGIF ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 22-08-2559 06-06-2560 11-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 52,715 52,715 52,715
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 268,845 268,845 268,845

CPALL ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 30-04-2561 07-05-2562 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 75,368 125,729 153,114 122,181 166,864
%การถือ 0.84% 1.40% 1.70% 1.36% 1.86%
มูลค่า (พัน) 4,654,004 7,763,737 9,454,799 7,544,702 10,303,824

CPF ราคาล่าสุด 61.75

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 29-08-2561 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 121,746 78,803 48,388 43,849
%การถือ 1.57% 1.02% 0.56% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,621,948 2,344,402 1,439,552 1,304,506

EGCO ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 06-09-2559 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,723 3,188
%การถือ 0.52% 0.61%
มูลค่า (พัน) 476,455 557,828

ESSO ราคาล่าสุด 175.00

วันที่ 19-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,998 27,166
%การถือ 0.61% 0.78%
มูลค่า (พัน) 180,580 233,627

GLOW ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,963 11,716 11,302 8,300 11,908
%การถือ 0.75% 0.80% 0.77% 0.57% 0.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,281
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 229,031

HMPRO ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 78,931 79,838 76,765
%การถือ 0.60% 0.61% 0.58%
มูลค่า (พัน) 1,097,135 1,109,741 1,067,039

HUMAN ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,350 12,780 14,404 17,204 21,857
%การถือ 1.23% 1.88% 2.12% 2.53% 3.21%
มูลค่า (พัน) 85,167 130,353 146,922 175,482 222,937

JAS ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 26-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 51,043
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 142,919

KBANK ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562 12-03-2563 10-04-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 48,688 54,850 58,437 77,438 78,949 28,868 27,891
%การถือ 2.03% 2.29% 2.44% 3.24% 3.30% 1.22% 1.18%
มูลค่า (พัน) 6,085,956 6,856,268 7,304,645 9,679,691 9,868,662 3,608,513 3,486,383

KKP ราคาล่าสุด 125.00

วันที่ 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562 05-09-2562 13-03-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,118 10,271 9,766 9,791 5,562 4,475
%การถือ 1.08% 1.21% 1.15% 1.16% 0.66% 0.53%
มูลค่า (พัน) 508,340 572,615 544,431 545,837 310,082 249,476

KTB ราคาล่าสุด 55.75

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98,383 100,451 102,482 88,322 103,474 98,421 71,182 98,300 95,648 97,499
%การถือ 0.70% 0.72% 0.73% 0.63% 0.74% 0.70% 0.51% 0.70% 0.68% 0.70%
มูลค่า (พัน) 1,101,894 1,125,050 1,147,799 989,211 1,158,905 1,102,321 797,235 1,100,960 1,071,256 1,091,987

LANNA ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,409 3,520 3,383 2,942
%การถือ 0.65% 0.67% 0.64% 0.56%
มูลค่า (พัน) 31,701 32,733 31,463 27,363

LOXLEY ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,279
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 34,554

MAJOR ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,787
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 90,946

MATI ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 08-05-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,393 1,393 1,393 1,393
%การถือ 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 8,494 8,494 8,494 8,494

MBK ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,246
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 122,966

ORI ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,436
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 115,551

PSL ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,812 9,004
%การถือ 0.63% 0.58%
มูลค่า (พัน) 175,639 161,170

PTG ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,799 9,608 11,080
%การถือ 0.77% 0.58% 0.66%
มูลค่า (พัน) 267,495 200,809 231,578

PTT ราคาล่าสุด 20.90

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 156,148
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,284,954

PTTGC ราคาล่าสุด 40.25

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 36,819 27,588
%การถือ 0.82% 0.61%
มูลค่า (พัน) 2,522,100 1,889,774

QH ราคาล่าสุด 68.50

วันที่ 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,687 66,044 87,701 102,023 145,387 126,605 120,875 121,103 120,141 117,429
%การถือ 0.53% 0.62% 0.82% 0.95% 1.36% 1.18% 1.13% 1.13% 1.12% 1.10%
มูลค่า (พัน) 129,246 150,581 199,958 232,612 331,483 288,660 275,594 276,116 273,922 267,739

RS ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,992
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 116,314

SALEE ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 20-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,236

SCB ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 13-03-2558 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562 04-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,247 21,657 23,439 27,545 28,482 26,488
%การถือ 0.51% 0.64% 0.69% 0.81% 0.84% 0.78%
มูลค่า (พัน) 1,724,677 2,165,689 2,343,886 2,754,466 2,848,176 2,648,834

SENA ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,415 6,640 7,246
%การถือ 0.91% 0.55% 0.51%
มูลค่า (พัน) 45,824 29,217 31,883

SIRI ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 91,865 109,412 153,870 161,956 356,373 243,999 233,234 171,619 156,736 175,492
%การถือ 0.64% 0.77% 1.08% 1.09% 2.40% 1.64% 1.57% 1.15% 1.05% 1.18%
มูลค่า (พัน) 91,865 109,412 153,870 161,956 356,373 243,999 233,234 171,619 156,736 175,492

SPALI ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,734 14,804 15,109 14,202 13,296 13,767 13,228
%การถือ 0.63% 0.71% 0.71% 0.66% 0.62% 0.64% 0.62%
มูลค่า (พัน) 237,021 299,044 305,208 286,876 268,585 278,091 267,211

SPCG ราคาล่าสุด 20.20

วันที่ 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,989
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 114,395

SPRC ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,597
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 522,568

TCAP ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,055 14,375 12,657 11,277 8,142 11,112 22,133 25,763 25,157 26,043 26,715 25,153 25,243 21,044 20,488 20,987 13,535
%การถือ 0.94% 1.12% 0.99% 0.88% 0.67% 0.92% 1.83% 2.21% 2.16% 2.24% 2.29% 2.16% 2.17% 1.81% 1.76% 1.80% 1.16%
มูลค่า (พัน) 406,863 485,162 427,189 380,594 274,798 375,013 746,999 869,511 849,055 878,937 901,644 848,913 851,957 710,244 691,476 708,314 456,797

TISCO ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562 10-03-2563 04-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,488 12,799 7,468 7,468 10,273
%การถือ 1.31% 1.60% 0.93% 0.93% 1.28%
มูลค่า (พัน) 920,357 1,123,153 655,335 655,335 901,428

TOP ราคาล่าสุด 87.75

วันที่ 16-09-2557 14-09-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,129 17,561 17,369
%การถือ 0.69% 0.86% 0.85%
มูลค่า (พัน) 840,693 1,044,896 1,033,473

TQM ราคาล่าสุด 59.50

วันที่ 24-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,262 2,181
%การถือ 0.75% 0.73%
มูลค่า (พัน) 264,664 255,146

TU ราคาล่าสุด 117.00

วันที่ 10-03-2559 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,563 28,551 32,025
%การถือ 0.51% 0.60% 0.67%
มูลค่า (พัน) 437,221 508,211 570,049

TVO ราคาล่าสุด 17.80

วันที่ 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,496
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 155,122

TWPC ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 03-05-2560 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,507 6,177
%การถือ 0.51% 0.70%
มูลค่า (พัน) 25,462 34,899
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3