“ NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 14,507 6,134 6,134
%การถือ 1.36% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 248,063 104,890 104,890

ANAN ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 09-05-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 33,500 31,252
%การถือ 1.01% 0.94%
มูลค่า (พัน) 71,020 66,253

AOT ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 17-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,645
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 698,692

AP ราคาล่าสุด 60.00

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 09-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,745 32,687 19,910 20,404 22,619
%การถือ 0.69% 1.04% 0.63% 0.65% 0.72%
มูลค่า (พัน) 184,829 277,835 169,236 173,434 192,260

ASP ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,766
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 61,172

BBL ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 13-09-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,644 9,944
%การถือ 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,137,978 1,173,426

BCP ราคาล่าสุด 118.00

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,364
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 432,356

BEAUTY ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,085
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 33,743

CPALL ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 04-05-2559 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 67,101 46,278 48,012
%การถือ 0.75% 0.52% 0.53%
มูลค่า (พัน) 4,042,851 2,788,244 2,892,732

CPF ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 44,307
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,262,750

DTAC ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 01-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,072
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 689,753

GFPT ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,136
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 148,435

HANA ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561 24-10-2561 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,894 6,406 7,065 7,184 4,644 4,621 4,954
%การถือ 0.98% 0.80% 0.88% 0.89% 0.58% 0.57% 0.62%
มูลค่า (พัน) 422,340 342,694 377,967 384,344 248,449 247,207 265,055

IVL ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 24,705
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,179,660

JAS ราคาล่าสุด 47.75

วันที่ 16-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 72,699
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 205,010

JASIF ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 03-03-2559 15-11-2559 23-05-2560 28-05-2561 28-08-2561 24-05-2562 21-08-2562 15-10-2562 18-11-2562 19-02-2563 14-04-2563 29-05-2563 08-09-2563 20-11-2563 01-03-2564 05-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 153,442 151,407 72,429 85,581 85,552 69,678 70,849 73,337 80,837 218,704 221,995 221,995 219,836 210,811 225,182 241,713
%การถือ 2.79% 2.75% 1.32% 1.56% 1.56% 1.27% 1.29% 1.33% 1.47% 2.73% 2.77% 2.77% 2.75% 2.64% 2.81% 3.02%
มูลค่า (พัน) 1,496,061 1,476,223 706,180 834,415 834,132 679,361 690,778 715,035 788,160 2,132,364 2,164,447 2,164,447 2,143,403 2,055,406 2,195,528 2,356,705

KBANK ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 11-04-2559 09-09-2559 12-04-2560 12-04-2561 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,932 59,312 59,824 61,602 48,016 29,196 15,437 19,275 27,959 31,109 32,586
%การถือ 1.46% 2.48% 2.50% 2.57% 2.01% 1.22% 0.65% 0.81% 1.17% 1.30% 1.36%
มูลค่า (พัน) 4,401,472 7,473,333 7,537,782 7,761,910 6,049,981 3,678,665 1,945,034 2,428,602 3,522,824 3,919,676 4,105,854

KKP ราคาล่าสุด 126.00

วันที่ 16-03-2558 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,825 9,359
%การถือ 0.57% 1.11%
มูลค่า (พัน) 275,048 533,486

KTB ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 98,050
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 1,098,163

MAJOR ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,243 10,484 7,048 5,321
%การถือ 0.59% 1.17% 0.79% 0.59%
มูลค่า (พัน) 96,467 192,909 129,676 97,902

MINT ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 28,478 27,680 28,002
%การถือ 0.71% 0.63% 0.64%
มูลค่า (พัน) 825,851 802,730 812,069

MTC ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,028
%การถือ 0.33%
มูลค่า (พัน) 425,169

NETBAY ราคาล่าสุด 60.50

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,695 1,695 1,695
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 48,319 48,319 48,319

OSP ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,563 20,634 16,734 18,438 15,784
%การถือ 0.75% 0.69% 0.56% 0.61% 0.53%
มูลค่า (พัน) 772,777 706,716 573,133 631,492 540,613

PTTEP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 13-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 30,485
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 3,582,011

PTTGC ราคาล่าสุด 117.50

วันที่ 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,026 48,961 58,146 46,513 41,186 50,586 54,853 62,504 62,621
%การถือ 0.67% 1.09% 1.29% 1.03% 0.91% 1.12% 1.22% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 2,004,263 3,268,175 3,881,272 3,104,753 2,749,150 3,376,583 3,661,449 4,172,154 4,179,982

QH ราคาล่าสุด 66.75

วันที่ 27-04-2560 27-04-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,106 116,454 106,975 97,422
%การถือ 0.92% 1.09% 1.00% 0.91%
มูลค่า (พัน) 227,945 267,844 246,043 224,070

SAT ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,626
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 48,840

SCB ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559 27-04-2560 18-04-2561 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562 04-03-2563 22-05-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,523 31,689 33,451 41,821 26,199 19,643 26,796 22,215 20,697 21,776 27,058 24,636 24,835
%การถือ 1.25% 0.93% 0.99% 1.23% 0.77% 0.58% 0.79% 0.65% 0.61% 0.64% 0.80% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 4,252,255 3,168,897 3,345,067 4,182,067 2,619,868 1,964,311 2,679,582 2,221,496 2,069,718 2,177,606 2,705,757 2,463,577 2,483,527

SCC ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 13-02-2558 05-04-2561 09-08-2561 04-04-2562 09-08-2562 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,098 9,548 11,235 10,870 11,641 12,903 7,623 7,830 7,797
%การถือ 1.09% 0.80% 0.94% 0.91% 0.97% 1.08% 0.64% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 6,051,489 4,411,037 5,190,771 5,022,029 5,378,064 5,961,186 3,521,664 3,617,295 3,602,049

SCGP ราคาล่าสุด 462.00

วันที่ 10-02-2564 08-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,039 29,039
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 1,568,096 1,568,096

SEAFCO ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,479
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 44,363

SIRI ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 14-03-2561 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 197,052 111,200 99,274
%การถือ 1.33% 0.75% 0.67%
มูลค่า (พัน) 199,022 112,312 100,267

SPALI ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 27-07-2560 07-03-2561 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,056 19,138 14,296 14,380 14,380
%การถือ 1.17% 1.03% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 403,125 384,679 287,358 289,033 289,033

SPRC ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 87,436 80,094 75,061 70,854 96,740 90,721 75,216
%การถือ 2.02% 1.85% 1.73% 1.63% 2.23% 2.09% 1.73%
มูลค่า (พัน) 804,415 736,865 690,560 651,856 890,004 834,632 691,990

TCAP ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,219 8,671 9,692 10,263 23,262 9,983 8,778 10,850 11,392 12,672 12,625 10,993 11,207 12,864 13,215
%การถือ 0.72% 0.68% 0.76% 0.85% 1.93% 0.83% 0.75% 0.93% 0.98% 1.09% 1.08% 0.94% 0.96% 1.10% 1.13%
มูลค่า (พัน) 315,734 296,978 331,967 351,497 796,710 341,922 300,661 371,617 390,160 434,005 432,403 376,513 383,839 440,588 452,600

TISCO ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,218 7,026 6,911 9,482
%การถือ 0.78% 0.88% 0.86% 1.18%
มูลค่า (พัน) 556,543 628,834 618,544 848,652

TOA ราคาล่าสุด 89.50

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,418
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 351,614

TU ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 76,189 136,465 101,409
%การถือ 1.60% 2.86% 2.13%
มูลค่า (พัน) 1,135,223 2,033,331 1,510,996

VGI ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 30,442
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 184,176
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3