“ NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 101.50

วันที่ 14-03-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,523 2,455
%การถือ 0.78% 0.76%
มูลค่า (พัน) 63,085 61,367

ANAN ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,829 23,062 28,762 20,123
%การถือ 0.68% 0.69% 0.86% 0.60%
มูลค่า (พัน) 48,397 48,891 60,976 42,660

AP ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559 10-05-2561 09-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 200,911 221,488 39,921 38,831 36,494 35,802 30,442
%การถือ 6.39% 7.04% 1.27% 1.23% 1.16% 1.14% 0.97%
มูลค่า (พัน) 1,747,924 1,926,942 347,313 337,827 317,499 311,476 264,846

ASIAN ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,904
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 92,104

ASIMAR ราคาล่าสุด 15.60

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,474
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,686

ASP ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 12-03-2558 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,577 19,277
%การถือ 0.64% 0.92%
มูลค่า (พัน) 50,779 72,097

BA ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,331
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 81,580

BBL ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 25-04-2560 24-04-2561 13-09-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,612 14,086 13,279 13,694 18,034 28,535 19,285 10,844
%การถือ 1.34% 0.74% 0.70% 0.72% 0.94% 1.49% 1.01% 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,047,856 1,676,232 1,580,210 1,629,624 2,146,023 3,395,636 2,294,955 1,290,442

BCH ราคาล่าสุด 119.00

วันที่ 19-03-2558 28-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 45,505 53,007 47,176 45,335 22,361 18,722 16,403 12,949
%การถือ 1.82% 2.13% 1.89% 1.82% 0.90% 0.75% 0.66% 0.52%
มูลค่า (พัน) 828,183 964,721 858,598 825,097 406,968 340,736 298,534 235,668

BCP ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 07-09-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,791 15,475 15,762 15,650 17,314 15,638 10,077
%การถือ 1.07% 1.12% 1.14% 1.14% 1.26% 1.14% 0.73%
มูลค่า (พัน) 388,256 406,211 413,739 410,815 454,479 410,497 264,513

BDMS ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 16-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562 12-09-2562 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 183,008 176,916 198,445 207,200 207,683 158,041 177,670
%การถือ 1.18% 1.14% 1.27% 1.32% 1.31% 0.99% 1.12%
มูลค่า (พัน) 3,916,369 3,786,002 4,246,717 4,434,073 4,444,423 3,382,078 3,802,141

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.40

วันที่ 31-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 23,662
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 40,699

BEC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561 29-03-2562 27-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,541 63,248 81,250 86,114 117,019 116,159 113,317 97,338
%การถือ 1.08% 3.16% 4.06% 4.31% 5.85% 5.81% 5.67% 4.87%
มูลค่า (พัน) 215,409 632,482 812,504 861,136 1,170,185 1,161,589 1,133,172 973,383

BECL ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,326
%การถือ 1.47%
มูลค่า (พัน) 0

CPALL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2558 07-05-2558 03-05-2560 30-04-2561 07-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,590 61,552 80,152 85,686 77,416 86,720 101,966
%การถือ 0.61% 0.69% 0.89% 0.95% 0.86% 0.97% 1.14%
มูลค่า (พัน) 3,357,274 3,785,474 4,929,348 5,269,684 4,761,088 5,333,302 6,270,892

CPF ราคาล่าสุด 61.50

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 44,610
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 1,282,535

CPN ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 84,429 63,103 42,955
%การถือ 1.88% 1.41% 0.96%
มูลค่า (พัน) 4,390,331 3,281,354 2,233,638

DELTA ราคาล่าสุด 52.00

วันที่ 26-02-2558 04-03-2559 01-03-2560 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,033 10,292 8,984 9,275
%การถือ 1.12% 0.83% 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 6,398,990 4,693,198 4,096,487 4,229,457

DIF ราคาล่าสุด 456.00

วันที่ 03-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 45,920
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 560,224

EASTW ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 42,185 43,815 43,815 43,614 36,422
%การถือ 2.54% 2.63% 2.63% 2.62% 2.19%
มูลค่า (พัน) 419,737 435,955 435,955 433,964 362,398

EGCO ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 11-03-2562 06-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,850
%การถือ 0.68% 0.92%
มูลค่า (พัน) 628,683 851,160

ESSO ราคาล่าสุด 175.50

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,024
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 201,456

GFPT ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 10-03-2560 07-03-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,028 10,533 11,224 11,263 10,013
%การถือ 1.12% 0.84% 0.90% 0.90% 0.80%
มูลค่า (พัน) 162,726 122,184 130,199 130,651 116,156

GLOW ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 05-05-2560 09-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,843 10,149
%การถือ 0.60% 0.69%
มูลค่า (พัน) 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,582
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 363,676

HTC ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 28-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,351
%การถือ 2.18%
มูลค่า (พัน) 162,078

JAS ราคาล่าสุด 37.25

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 58,215
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 165,329

KBANK ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 13-03-2558 12-04-2561 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,915 19,988 16,310 19,184 22,725 23,698 23,873
%การถือ 0.71% 0.84% 0.68% 0.80% 0.95% 0.99% 1.00%
มูลค่า (พัน) 2,122,773 2,508,480 2,046,921 2,407,624 2,851,955 2,974,054 2,996,117

KKP ราคาล่าสุด 125.50

วันที่ 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562 05-09-2562 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,335 9,351 8,534 10,797 11,136 8,583 8,008 8,367 8,377 8,377 7,163
%การถือ 1.11% 1.10% 1.01% 1.28% 1.32% 1.01% 0.95% 0.99% 0.99% 0.99% 0.85%
มูลค่า (พัน) 527,422 528,349 482,143 610,042 629,162 484,911 452,446 472,713 473,290 473,290 404,681

KTB ราคาล่าสุด 56.50

วันที่ 24-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 74,251
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 831,615

MAJOR ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 06-03-2558 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,697 4,559 25,645 45,407 47,329 56,775 50,335 52,020 66,595 68,195 78,102
%การถือ 0.75% 0.51% 2.87% 5.08% 5.29% 6.35% 5.63% 5.81% 7.44% 7.62% 8.73%
มูลค่า (พัน) 127,909 87,073 489,814 867,266 903,992 1,084,393 961,400 993,578 1,271,966 1,302,530 1,491,752

MCS ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,500
%การถือ 1.90%
มูลค่า (พัน) 139,650

MEGA ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,669
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 270,348

PDI ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,660
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 15,773

PR ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 11-05-2559 04-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,366 1,366 1,366
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,329
%การถือ 8.88%
มูลค่า (พัน) 52,224

PTTGC ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 42,356 105,593 89,590 87,868
%การถือ 0.94% 2.34% 1.99% 1.95%
มูลค่า (พัน) 2,922,530 7,285,931 6,181,742 6,062,890

QH ราคาล่าสุด 69.00

วันที่ 12-03-2558 10-09-2558 08-09-2559 27-04-2560 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 88,460 78,082 128,461 94,388 127,618 110,717 111,652 115,940 146,215 140,758 136,228 128,951
%การถือ 0.96% 0.73% 1.20% 0.88% 1.19% 1.03% 1.04% 1.08% 1.36% 1.31% 1.27% 1.20%
มูลค่า (พัน) 201,688 178,028 292,891 215,204 290,969 252,434 254,566 264,343 333,370 320,928 310,600 294,008

QLT ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,260 4,218 3,768 3,743 3,760 3,760 3,760
%การถือ 4.32% 4.28% 3.82% 3.80% 3.81% 3.81% 3.81%
มูลค่า (พัน) 20,278 20,075 17,937 17,818 17,896 17,896 17,896

ROBINS ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,849
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 0

SAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2558 28-08-2558 21-03-2559 24-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,033 11,873 11,416 11,381
%การถือ 1.29% 1.18% 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 115,990 105,671 101,606 101,292

SAT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 25-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 28-02-2562 23-08-2562 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,419 22,110 23,976 26,821 25,805 22,245 22,324 22,679 25,935 26,424 23,327 15,377
%การถือ 4.33% 5.20% 5.64% 6.31% 6.07% 5.23% 5.25% 5.33% 6.10% 6.21% 5.49% 3.62%
มูลค่า (พัน) 344,432 413,461 448,347 501,555 482,555 415,978 417,455 424,090 484,992 494,123 436,219 287,550

SCB ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559 27-04-2560 18-04-2561 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562 04-03-2563 22-05-2563 04-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,481 24,862 24,934 33,530 36,755 46,632 50,332 47,670 49,650 49,393 44,390 43,298 43,493 43,066
%การถือ 0.78% 0.73% 0.73% 0.99% 1.08% 1.37% 1.48% 1.40% 1.46% 1.45% 1.31% 1.28% 1.28% 1.27%
มูลค่า (พัน) 2,687,776 2,523,538 2,530,843 3,403,245 3,730,644 4,733,144 5,108,658 4,838,501 5,039,461 5,013,365 4,505,564 4,394,716 4,414,559 4,371,178

SCCC ราคาล่าสุด 101.50

วันที่ 12-04-2560 11-04-2561 08-08-2561 04-04-2562 14-08-2562 05-03-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,642 5,421 4,452 4,130 2,559 2,543 2,448
%การถือ 0.71% 1.82% 1.49% 1.39% 0.86% 0.85% 0.82%
มูลค่า (พัน) 289,751 956,840 785,864 729,024 451,636 448,830 432,025

SEAFCO ราคาล่าสุด 176.50

วันที่ 17-03-2558 02-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,093 3,628
%การถือ 1.06% 1.19%
มูลค่า (พัน) 14,844 17,414

SIRI ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 18-03-2558 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 114,786 147,188 193,948 303,466 184,571 220,650 118,492 155,691 151,872 152,283
%การถือ 0.80% 1.03% 1.36% 2.12% 1.24% 1.48% 0.80% 1.05% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 115,934 148,660 195,888 306,501 186,417 222,856 119,677 157,248 153,391 153,806

SMPC ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 04-04-2561 24-08-2561 05-04-2562 22-08-2562 06-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,457 9,457 8,653 8,653 7,787 6,410
%การถือ 1.78% 1.77% 1.62% 1.62% 1.45% 1.20%
มูลค่า (พัน) 102,132 102,132 93,448 93,448 84,095 69,232

SNP ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 22-03-2559 26-08-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,356 11,356 11,356
%การถือ 2.32% 2.32% 2.32%
มูลค่า (พัน) 138,543 138,543 138,543

SPALI ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,165 20,473 22,313 23,976 28,608 28,548 28,505 30,238 29,029 27,598
%การถือ 1.12% 1.19% 1.30% 1.14% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.35% 1.29%
มูลค่า (พัน) 385,224 411,509 448,489 481,912 575,026 573,816 572,952 607,786 583,479 554,716

STANLY ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,973 1,973 1,973 1,976 1,976 1,971 1,971 1,971
%การถือ 2.58% 2.58% 2.57% 2.58% 2.58% 2.57% 2.57% 2.57%
มูลค่า (พัน) 354,171 354,171 354,154 354,602 354,602 353,830 353,723 353,723

STEC ราคาล่าสุด 179.50

วันที่ 12-03-2558 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,368 9,717
%การถือ 0.68% 0.64%
มูลค่า (พัน) 146,193 137,007

SYNTEC ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 25-03-2558 10-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,497 9,962
%การถือ 0.72% 0.62%
มูลค่า (พัน) 24,144 20,920

TACC ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 16-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,377 3,377
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 23,469 23,469

TCAP ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,582 25,269 17,240 17,684 15,111 15,184 14,468 15,145 14,788 14,454 13,962 14,322 14,223 13,409 14,385
%การถือ 2.47% 1.98% 1.35% 1.47% 1.25% 1.30% 1.24% 1.30% 1.27% 1.24% 1.20% 1.23% 1.22% 1.15% 1.23%
มูลค่า (พัน) 1,081,677 865,453 590,484 605,684 517,547 520,048 495,527 518,711 506,498 495,041 478,190 490,534 487,153 459,274 492,674

THCOM ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 25-02-2559 07-04-2559 10-04-2560 05-04-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 31,254 21,582 6,840 6,840 6,159
%การถือ 2.85% 1.97% 0.62% 0.62% 0.56%
มูลค่า (พัน) 309,415 213,666 67,711 67,711 60,973

TICON ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 16-03-2558 06-05-2558 10-05-2559 26-10-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 23,200 22,105 35,194 32,696 23,945
%การถือ 2.11% 2.01% 3.20% 2.97% 1.31%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TISCO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2558 30-04-2562 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,020 5,011 5,700 4,957
%การถือ 0.50% 0.63% 0.71% 0.62%
มูลค่า (พัน) 356,763 444,764 505,844 439,898

TKS ราคาล่าสุด 88.75

วันที่ 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,012
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 22,330

TOP ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 27-02-2558 29-02-2559 13-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 30,524 43,798 21,592
%การถือ 1.50% 2.15% 1.06%
มูลค่า (พัน) 1,839,087 2,638,841 1,300,928

TTA ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 10-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,414
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 245,468

TTCL ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 28-08-2558 21-04-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 17,213 14,315 6,820
%การถือ 3.07% 2.56% 1.22%
มูลค่า (พัน) 100,698 83,741 39,897

TU ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,665 122,750 81,763 53,688 53,104 48,179 34,804
%การถือ 1.12% 2.57% 1.71% 1.13% 1.11% 1.01% 0.73%
มูลค่า (พัน) 901,573 2,062,198 1,373,622 901,956 892,142 809,408 584,702

TVO ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 26-08-2559 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,170 4,959
%การถือ 0.64% 0.61%
มูลค่า (พัน) 179,659 172,337

UNIQ ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,644
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 87,322

VNG ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 31-08-2558 19-03-2561 28-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,081 12,148 14,759 15,568
%การถือ 0.52% 0.78% 0.94% 0.99%
มูลค่า (พัน) 66,263 99,610 121,025 127,656
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3