จ่ายปันผล ปี 2021

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
PTL2021-08-092021-08-26เงินปันผล0.463.96%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SCGP2021-08-092021-08-25เงินปันผล0.250.71%01/Jan/2021-30/Jun/2021
1DIV2021-08-042021-08-23เงินปันผล0.252.47%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EPG2021-08-032021-08-20เงินปันผล0.192.15%01/Apr/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
BLAND2021-07-302021-08-18เงินปันผล0.032.75%
DTAC2021-07-302021-08-16เงินปันผล1.059.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPF2021-07-292021-08-11เงินปันผล9.11244.04%
VGI2021-07-152021-08-06เงินปันผล0.0411.09%01/Oct/2020-31/Mar/2021
STANLY2021-07-122021-07-29เงินปันผล5.503.30%01/Apr/2020-31/Mar/2021
BKKCP2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.16006.92%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TIF12021-05-280000-00-00เงินปันผล0.13806.85%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
CPTGF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.14957.48%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.44877.39%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
SUTHA2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.136.09%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
WHART2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.19155.01%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.186.94%
TFFIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.08735.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
KBSPIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.39604.80%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
APURE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.101.62%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
FUTUREPF2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.20005.75%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
IVL2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.251.84%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
THE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.201.13%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KAMART2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.043.80%01/Jan/2021-31/Mar/2021
AMATAR2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.165.63%01/Jan/2021-31/Mar/2021
YGG2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.080.84%01/Jan/2021-31/Mar/2021
JMART2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.151.75%01/Jan/2021-31/Mar/2021
OISHI2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.303.52%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SPF2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.14004.04%
STA2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.005.77%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
BGC2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.134.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SPRIME2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.13104.78%01/Jan/2021-31/Mar/2021
STGT2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.506.69%01/Jan/2021-31/Mar/2021
MNIT2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.02506.02%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TSC2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.404.31%01/Oct/2020-31/Mar/2021
JASIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.2410.10%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
GVREIT2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.19157.83%01/Jan/2021-31/Mar/2021
RJH2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.203.05%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SUPEREIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.267007.85%01/Jan/2021-31/Mar/2021
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
FTREIT2021-05-190000-00-00เงินปันผล0.16804.67%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TPRIME2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.08856.65%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CPNCG2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.25159.35%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.143.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPF2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.603.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-05-170000-00-00เงินปันผล0.054.69%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PF2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.024.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRR2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.060.85%
AEONTS2021-05-122021-07-20เงินปันผล2.652.42%
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.204.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.204.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SIAM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.052.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMIT2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.165.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.051.88%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.28%01/Jan/2021-31/Mar/2021
DIF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.2618.42%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KCM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.00450.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.24709.79%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.143.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMC2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.143.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AP2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.405.56%
BLA2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.230.91%
CCP2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.023.57%
FMT2021-05-112021-05-25เงินปันผล1.6255.80%
PG2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.101.59%
SENA2021-05-112021-05-24เงินปันผล07.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TRT2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.020.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRU2021-05-112021-05-25เงินปันผล01.35%
TWPC2021-05-112021-05-21เงินปันผล0.1342.13%
TEAMG2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.057.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.061.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SK2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.021.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMARIN2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.121.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAY2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.351.19%
CHARAN2021-05-102021-05-27เงินปันผล2.608.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CK2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.201.12%
CPR2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.081.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FNS2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.1515.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUBILE2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.442.62%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BCH2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.130.89%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NOBLE2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.5012.47%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPM2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0150.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSSC2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.1064.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUPER2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0060.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TC2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.254.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPCORP2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.600.00%
VNT2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.902.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARROW2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.356.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.502.03%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.502.03%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SMART2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.074.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JWD2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.221.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALLA2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.073.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STI2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.405.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEO2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.070.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AHC2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.251.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-26เงินปันผล0.011.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.011.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MOONG2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.183.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.202.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOPP2021-05-072021-05-28เงินปันผล6.333.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPAC2021-05-072021-05-20เงินปันผล0.2921.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVI2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.202.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIBHA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.0401.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCS2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.061.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHA2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.06353.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
COLOR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.052.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CSS2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.033.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NYT2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.204.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ORI2021-05-072021-05-18เงินปันผล0.395.63%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BEM2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.101.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RJH2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.453.05%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AU2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.060.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHAYO2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.00370370.04%
CHAYO2021-05-072021-05-21หุ้นปันผล15:10.04%
SICT2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.04300.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCM2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.0340.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILINK2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.142.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IVL2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1751.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.306.25%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MODERN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.155.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PREB2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.404.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABINA2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.454.10%
SORKON2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.204.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSF2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.32723.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SVI2021-05-062021-05-17เงินปันผล0.112.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SWC2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.256.29%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TNL2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.070.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPOLY2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.010650.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPOIC2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.203.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GUNKUL2021-05-062021-05-24เงินปันผล0.1823.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKP2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.0231.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.031.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KAMART2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.043.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICHI2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.504.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.43%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.43%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.43%01/Jan/2563-31/Dec/2563
SCN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.04251.59%
TPCH2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1101.72%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WICE2021-05-062021-05-14เงินปันผล0.141.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASEFA2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.286.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EKH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.111.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.10001.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
AQUA2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.012.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUMWEL2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.092.31%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILM2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.273.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IIG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.150.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KEX2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.220.58%01/Jun/2020-31/Dec/2020
BFIT2021-05-052021-05-17เงินปันผล1.403.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPALL2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.901.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASTW2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.244.02%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ICC2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.250.81%
MFEC2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.406.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCG2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.0611.49%
TCAP2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.809.16%
TPA2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.456.62%
LHFG2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.043.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAWAD2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.802.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LPH2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.102.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NETBAY2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.78193.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MGT2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.072.86%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TOA2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.261.50%01/Jul/2020-31/Dec/2020
OSP2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.652.89%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PRAPAT2021-05-052021-05-24เงินปันผล0.021.10%
HTECH2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.0521.51%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WIIK2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.096.79%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MFC2021-04-302021-05-19เงินปันผล1.105.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PL2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.083.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.202.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SC2021-04-302021-05-20เงินปันผล05.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SINGER2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.150.51%
TCAP2021-04-302021-05-19เงินปันผล1.809.16%
GIFT2021-04-302021-05-17เงินปันผล0.051.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QTC2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.258.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PIMO2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.0341.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPBI2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.254.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRM2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.183.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PR92021-04-302021-05-20เงินปันผล0.111.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VRANDA2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.101.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.00440.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.0044444444440.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIAN2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.551.82%
ASIAN2021-04-292021-05-17หุ้นปันผล2:11.82%
BJC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.602.33%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KKP2021-04-292021-05-20เงินปันผล2.254.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
QHPF2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.13009.04%01/Jan/2021-28/Feb/2021
SGP2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.404.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SKR2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.080.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPALI2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.504.78%01/Jul/2020-31/Dec/2020
THRE2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.042.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECF2021-04-292021-05-21เงินปันผล00.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.144.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSR2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.084.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.05003.40%01/Jan/2021-28/Feb/2021
MTC2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.370.58%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COM72021-04-292021-05-21เงินปันผล1.001.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GTB2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.021.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล0.01683508241.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RBF2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.150.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.401.24%
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAK2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.1081.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KISS2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.040.37%
PDJ2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.104.24%
QH2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.085.41%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TISCO2021-04-282021-05-17เงินปันผล6.307.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UBIS2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.252.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UKEM2021-04-282021-05-20เงินปันผล0.0551.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TACC2021-04-282021-05-13เงินปันผล0.174.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ADB2021-04-282021-05-17เงินปันผล0.052.39%
PORT2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.0351.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.0811.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล10:11.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALUCON2021-04-272021-05-14เงินปันผล10.005.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EP2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.254.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWC2021-04-272021-05-12เงินปันผล9.503.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHAUP2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.16005.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
III2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.100.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.050.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14หุ้นปันผล2:10.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABUY2021-04-272021-05-14เงินปันผล00.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCO2021-04-262021-05-10เงินปันผล0.122.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CKP2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.0350.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TM2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.102.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HUMAN2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.081.51%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ACG2021-04-262021-05-18เงินปันผล0.041.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APP2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.154.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATA2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.201.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HMPRO2021-04-222021-05-06เงินปันผล0.202.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPLAS2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.101.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NER2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.152.59%01/Oct/2020-31/Dec/2020
YGG2021-04-222021-05-14เงินปันผล0.1150.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MICRO2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.0550.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BBL2021-04-212021-05-10เงินปันผล2.502.45%
CIMBT2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.0050.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTB2021-04-212020-05-07เงินปันผล0.2752.72%01/01/20-31/12/20
MBAX2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5615.30%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIPCO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5010.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGC2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.124.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล0.022222222221.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล5:11.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LEO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.070.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AIT2021-04-202021-05-06เงินปันผล1.257.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JMART2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.241.75%01/Jun/2020-31/Dec/2020
KBANK2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.502.38%
SAMCO2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.031.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCB2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.302.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOG2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.121.76%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
JMT2021-04-202021-05-05เงินปันผล0.411.70%01/Jun/2020-31/Dec/2020
AUCT2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.234.16%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PCSGH2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.254.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
J2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.031.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTC2021-04-192021-05-07เงินปันผล0.881.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMT2021-04-192021-04-30เงินปันผล0.505.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SFLEX2021-04-192021-05-06เงินปันผล0.0451.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GC2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.405.95%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KGI2021-04-162021-05-05เงินปันผล0.254.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FTE2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.043.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02231.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BANPU2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.152.24%
STA2021-04-122021-04-29เงินปันผล1.755.77%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
YUASA2021-04-122021-05-06เงินปันผล0.4412.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PJW2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.12502.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIE2021-04-122021-04-30เงินปันผล03.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
S112021-04-122021-04-30เงินปันผล0.153.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STGT2021-04-122021-04-28เงินปันผล2.006.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SA2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.1952.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SA2021-04-122021-04-30หุ้นปันผล15:12.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STHAI2021-04-092021-05-25เงินปันผล0.0980.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BPP2021-04-092021-04-28เงินปันผล0.353.65%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SCC2021-04-082021-04-23เงินปันผล8.503.43%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ATP302021-04-082021-04-30เงินปันผล0.032.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHEWA2021-04-082021-04-30เงินปันผล0.02092.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMPC2021-04-072021-04-30เงินปันผล0.437.48%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPI2021-04-072021-04-27เงินปันผล0.053.81%
SCGP2021-04-072021-04-22เงินปันผล0.450.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-04-052021-04-27เงินปันผล0.0444.69%01/Oct/2020-31/Dec/2020
COTTO2021-04-052021-04-22เงินปันผล0.0291.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-04-012021-05-11เงินปันผล0.507.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SF2021-03-302021-04-19เงินปันผล0.201.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUC2021-03-302021-04-23เงินปันผล1.54.29%01/01/20-31/12/20
DCON2021-03-292021-05-14เงินปันผล0.0081.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSS2021-03-262021-05-17เงินปันผล0.061.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.62%
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.62%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.14%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.14%
SYMC2021-03-252021-05-20เงินปันผล0.05501.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEE2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.186.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCL2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.500.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TSTE2021-03-232021-05-28เงินปันผล0.1152.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMILL2021-03-232021-05-27เงินปันผล0.125.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DHOUSE2021-03-232021-05-05เงินปันผล0.032.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KCAR2021-03-192021-05-24เงินปันผล0.225.24%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.65%
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.65%
PYLON2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.143.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HFT2021-03-182021-05-21เงินปันผล0.303.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PATO2021-03-182021-05-10เงินปันผล0.575.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.63%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.63%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TAKUNI2021-03-172021-05-25เงินปันผล0.03753.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.020.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022780.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022780.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022780.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAK2021-03-172021-05-20เงินปันผล0.042.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMR2021-03-162021-05-21เงินปันผล0.0521.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LALIN2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.306.74%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SPCG2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.656.54%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TQR2021-03-162021-05-11เงินปันผล0.0140.09%
AGE2021-03-152021-05-19เงินปันผล0.103.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DTCI2021-03-152021-05-05เงินปันผล0.401.45%
LANNA2021-03-152021-05-18เงินปันผล0.302.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MCS2021-03-152021-04-28เงินปันผล0.606.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.11754.54%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PAF2021-03-152021-05-27เงินปันผล0.0150.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.043.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKS2021-03-152021-05-21เงินปันผล0.202.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPP2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.402.12%
UAC2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.144.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABPIF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.05265.80%
BJCHI2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.031.51%
PDG2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.227.92%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TKN2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.102.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SKE2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.0151.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JKN2021-03-152021-05-28เงินปันผล0.20702.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPT2021-03-152021-05-25เงินปันผล0.022.27%
KPNPF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.08005.46%
BKI2021-03-122021-05-07เงินปันผล65.58%01/10/20-31/12/20
BUI2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.251.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECL2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.105.15%
FORTH2021-03-122021-04-30เงินปันผล0.202.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-STOR2021-03-122021-03-30เงินปันผล0.09605.78%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MAKRO2021-03-122021-05-20เงินปันผล0.602.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCH2021-03-122021-05-17เงินปันผล0.0402.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PAP2021-03-122021-05-12เงินปันผล0.183.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUE2021-03-122021-05-28เงินปันผล0.072.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVO2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.805.19%01/Jul/2020-31/Dec/2020
EA2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.52%
HPF2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.0838.07%01/Oct/2020-31/Dec/2020
HARN2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.135.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PMTA2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.706.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PMTA2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.706.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FN2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.00370.13%
TPIPP2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.156.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THG2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DDD2021-03-122021-05-10เงินปันผล0.504.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-II2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.1507.95%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.24%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.24%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.24%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.24%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.24%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.24%
TIGER2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.093.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AJ2021-03-112021-05-25เงินปันผล0.403.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AS2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.302.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.774.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.774.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CNT2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.052.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPI2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.113.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GBX2021-03-112021-05-12เงินปันผล0.032.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HANA2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.751.86%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M-CHAI2021-03-112021-05-28เงินปันผล2.001.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MSC2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.304.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSH2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.657.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SUSCO2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.093.58%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SVOA2021-03-112021-04-28เงินปันผล0.052.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TIP2021-03-110000-00-00เงินปันผล1.306.21%
TMD2021-03-112021-05-10เงินปันผล1.405.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.507.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
UEC2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.043.52%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PTG2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.503.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WINNER2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.105.75%
NDR2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.051.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNP2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.041.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BM2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.082.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETE2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.03731.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGRIM2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.301.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
IP2021-03-112021-05-18เงินปันผล0.02340.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IP2021-03-112021-05-18หุ้นปันผล2.50:10.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACE2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.0181.18%01/Apr/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
STC2021-03-112021-05-06เงินปันผล0.0161.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KK2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.030.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASP2021-03-102021-05-17เงินปันผล0.125.52%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BDMS2021-03-102021-04-23เงินปันผล0.552.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BH2021-03-102021-05-10เงินปันผล2.052.61%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BROOK2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0156.62%
EGCO2021-03-102021-04-27เงินปันผล3.503.82%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LST2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.224.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NSI2021-03-102021-04-22เงินปันผล4.7512.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SNP2021-03-102021-05-19เงินปันผล02.11%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SCP2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.386.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIS2021-03-102021-05-14เงินปันผล1.002.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPIPL2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.033.48%
UOBKH2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.101.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WORK2021-03-102021-05-07เงินปันผล0.281.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMANAH2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.132.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIRA2021-03-102021-05-14เงินปันผล0.0130.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFG2021-03-102021-05-12เงินปันผล0.0551.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล0.0111111111110.24%
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล5:10.24%
TNR2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.262.24%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICN2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.083.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WPH2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.03761.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BOFFICE2021-03-102021-03-25เงินปันผล0.17046.44%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล0.003240.24%
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล35:10.24%
SISB2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0760.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRIME2021-03-102021-03-22เงินปันผล0.1604.78%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
VL2021-03-102021-05-21เงินปันผล03.30%
SFT2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.07111.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASIMAR2021-03-092021-04-30เงินปันผล0.103.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPL2021-03-092021-05-10เงินปันผล0.020.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF2021-03-092021-03-22เงินปันผล0.08146.39%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MTI2021-03-092021-05-13เงินปันผล4.515.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NKI2021-03-092021-05-21เงินปันผล1.503.26%
SMK2021-03-092021-04-30เงินปันผล2.206.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCCC2021-03-092021-04-22เงินปันผล1.805.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UVAN2021-03-092021-05-28เงินปันผล0.174.54%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LIT2021-03-092021-04-16เงินปันผล0.184.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล02.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล0.442.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSMART2021-03-092021-04-29เงินปันผล0.305.50%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BTW2021-03-092021-05-07เงินปันผล0.021.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIZ2021-03-092021-04-22เงินปันผล0.151.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAAM2021-03-092021-05-14เงินปันผล0.0130.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TQM2021-03-092021-05-14เงินปันผล1.151.87%
SUPEREIF2021-03-090000-00-00เงินปันผล0.153437.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RT2021-03-092021-05-21เงินปันผล0.0853.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BROCK2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.021.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DRT2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.225.75%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GFPT2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.201.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCT2021-03-082021-04-28เงินปันผล3.504.52%
KIAT2021-03-082021-04-19เงินปันผล0.016.11%01/Jul/2020-31/Dec/2020
QLT2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.257.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SYNEX2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.402.12%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TK2021-03-082021-05-13เงินปันผล0.424.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTW2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TU2021-03-082021-04-21เงินปันผล0.403.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
UTP2021-03-082021-05-25เงินปันผล0.394.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.007407410.25%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.25%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.25%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.25%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.25%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.25%
MEGA2021-03-082021-04-23เงินปันผล0.542.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AMA2021-03-082021-05-07เงินปันผล0.203.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SONIC2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.0551.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.16409.04%01/Nov/2020-31/Dec/2020
SVH2021-03-052021-04-23เงินปันผล13.003.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIH2021-03-052021-05-14เงินปันผล0.1250.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05004.21%01/Oct/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05003.40%01/Nov/2020-31/Dec/2020
CBG2021-03-052021-05-10เงินปันผล1.501.58%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GULF2021-03-052021-04-28เงินปันผล0.381.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CPW2021-03-052021-05-05เงินปันผล0.082.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AI2021-03-042021-04-22เงินปันผล0.157.35%
ASK2021-03-042021-05-06เงินปันผล1.702.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPN2021-03-042021-05-21เงินปันผล0.701.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CSC2021-03-042021-05-14เงินปันผล2.454.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DELTA2021-03-042021-04-08เงินปันผล3.300.58%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTT2021-03-042021-04-30เงินปันผล0.822.78%
THANI2021-03-042021-04-27เงินปันผล0.173.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IFS2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.145.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHART2021-03-042021-03-22เงินปันผล0.11955.01%01/Nov/2020-31/Dec/2020
ZIGA2021-03-042021-04-19เงินปันผล0.1613.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JR2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.060.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAT2021-03-032021-05-07เงินปันผล0.482.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PHOL2021-03-032021-05-20เงินปันผล0.146.90%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPSC2021-03-032021-04-21เงินปันผล1.001.88%
BCPG2021-03-032021-04-21เงินปันผล0.172.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPRIME2021-03-032021-03-25เงินปันผล0.19686.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล00.03%
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล12:10.03%
RATCH2021-03-022021-04-23เงินปันผล1.255.45%
SNC2021-03-022021-04-27เงินปันผล0.405.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TASCO2021-03-022021-04-28เงินปันผล1.008.21%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIF12021-03-022021-03-19เงินปันผล0.14706.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SPVI2021-03-022021-04-26เงินปันผล0.111.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TLHPF2021-03-022021-03-19เงินปันผล0.1004.64%01/Sep/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BKKCP2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.196.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MIPF2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.425.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PM2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.403.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PT2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.408.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTTEP2021-03-012021-04-26เงินปันผล2.753.94%
SPF2021-03-012021-03-16เงินปันผล0.14004.04%
CPTGF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.18007.48%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TTLPF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.43007.39%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
EGATIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.206.94%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TFFIF2021-03-010000-00-00เงินปันผล0.10125.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PROSPECT2021-03-012021-03-15เงินปันผล0.28054.24%01/Oct/2020-31/Dec/2020
KBSPIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.25404.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TOP2021-02-252021-04-26เงินปันผล0.701.48%
PTTGC2021-02-252021-04-23เงินปันผล1.001.74%
VGI2021-02-252021-03-15เงินปันผล0.021.09%01/Apr/2020-30/Sep/2020
MC2021-02-252021-03-11เงินปันผล0.356.04%
GVREIT2021-02-252021-03-10เงินปันผล0.20377.83%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GGC2021-02-252021-04-21เงินปันผล0.353.33%
BOL2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.1152.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020
FUTUREPF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.21005.75%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07เงินปันผล0.18505050500.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล22:10.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LPN2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.4028.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MNIT2021-02-242021-03-11เงินปันผล0.05006.02%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SCCC2021-02-242021-04-05เงินปันผล9.005.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT2021-02-242021-03-12เงินปันผล0.201.69%01/Oct/2020-31/Dec/2020
JASIF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.2510.10%01/Oct/2020-31/Dec/2020
IRPC2021-02-232021-04-20เงินปันผล0.061.70%
DIF2021-02-232021-03-12เงินปันผล0.26108.42%01/Oct/2020-31/Dec/2020
INTUCH2021-02-222021-04-22เงินปันผล1.353.88%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ADVANC2021-02-192021-04-20เงินปันผล3.683.91%01/Jul/2020-30/Jul/2020
MBKET2021-02-192021-04-28เงินปันผล0.505.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THCOM2021-02-182021-04-19เงินปันผล0.201.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT2021-02-162021-03-04เงินปันผล0.17107.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
FTREIT2021-02-162021-03-03เงินปันผล0.16804.67%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.081.88%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.19086.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CPNCG2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.26509.35%01/Oct/2020-31/Dec/2020
POPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.31009.79%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
DTAC2021-02-112021-04-20เงินปันผล2.129.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RAM2021-02-112021-02-25เงินปันผล0.902.62%
GCAP2021-02-112021-05-25เงินปันผล0.052.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TDEX2021-02-052021-02-23เงินปันผล0.202.20%
TAPAC2021-02-042021-03-24เงินปันผล0.010.25%01/Nov/2019-31/Oct/2020
BTS2021-01-292021-02-16เงินปันผล0.153.39%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
TASCO2021-01-272021-02-09เงินปันผล0.308.21%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TLGF2021-01-272021-02-15เงินปันผล0.19550.00%01/Sep/2020-30/Nov/2020
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.35%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.35%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.35%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.35%
SEG2021-01-252021-02-05เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2020-30/Nov/2020
ORI2021-01-082021-01-22เงินปันผล0.15.63%01/Jan/2020-30/Sep/2020
NER2021-01-072021-01-20เงินปันผล0.062.59%01/Jan/2020-30/Sep/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.62%01/Jul/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08306.39%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHK0000-00-002021-08-10เงินปันผล0.188.82%01/Oct/2020-31/Mar/2021
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.50%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.50%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.10104.54%01/Jan/2021-31/Mar/2021
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.64%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.64%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04004.64%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.95%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.95%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.02503.95%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.24%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.24%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BCT0000-00-002021-08-25เงินปันผล0.801.83%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.250.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TR0000-00-002021-08-18เงินปันผล0.050.16%
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.03%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.03%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.05004.21%01/Jan/2021-31/Mar/2021
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.82%01/Apr/2020-31/Dec/2020
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.82%01/Apr/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.09%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.09%01/Oct/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.52%01/Oct/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.52%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.69%01/Jan/2021-31/Mar/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.69%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.66%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.66%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.63%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.63%01/Oct/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.1667.28%01/Jan/2021-31/Mar/2021
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.07%01/Apr/2020-31/Dec/2020
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.07%01/Apr/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.19%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.19%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล2.98%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล2.98%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.107542.98%01/Jan/2021-31/Mar/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.07005.46%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3