จ่ายปันผล ปี 2018

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
HTC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.424.84%
AIMIRT2018-11-162018-12-04เงินปันผล0.19027.06%01/Jul/2018-30/Sep/2018
MC2018-11-062018-11-28เงินปันผล0.404.91%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.045.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:15.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.045.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:15.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TCAP2018-10-082018-10-16เงินปันผล1.008.45%01/01/18-30/06/18
MODERN2018-10-052018-10-16เงินปันผล0.105.59%01/01/18-30/06/18
SWC2018-10-032018-10-19เงินปันผล0.206.16%01/Jan/2018-31/Jun/2018
TPIPP2018-09-172018-10-04เงินปันผล0.106.19%
STA2018-09-132018-09-28เงินปันผล0.254.76%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOP2018-09-132018-09-28เงินปันผล1.501.18%01/01/18-30/06/18
SSTPF2018-09-132018-09-26เงินปันผล0.280.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BANPU2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.352.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
BBL2018-09-122018-09-28เงินปันผล2.002.06%01/01/2018-30/06/2018
BDMS2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.132.53%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KBANK2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.501.89%01/01/18-30/06/18
LUXF2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.432.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIP2018-09-122018-09-26เงินปันผล0.406.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ABPIF2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.20675.62%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BPP2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.303.59%01/01/18-30/06/18
HMPRO2018-09-112018-09-26เงินปันผล0.152.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018
NSI2018-09-102018-09-21เงินปันผล2.2511.11%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DRT2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.185.92%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SSPF2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.45635.36%01/Jul/2017-30/Jun/2018
BCP2018-09-062018-09-19เงินปันผล0.851.55%01/01/2018-30/06/2018
HTC2018-09-062018-09-21เงินปันผล0.384.84%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BAY2018-09-052018-09-20เงินปันผล0.400.93%01/01/2018-30/06/2018
KKP2018-09-052018-09-21เงินปันผล2.003.86%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
RATCH2018-09-052018-09-19เงินปันผล1.154.75%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CTARAF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.106.48%01/Apr/2018-30/Jun/2018
GOLDPF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.1955.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IRPC2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.101.45%01/07/2018-31/12/2018
MJLF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.224.64%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SCB2018-09-042018-09-20เงินปันผล1.502.19%01/01/2018-30/06/2018
BEM2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.061.25%01/01/18-30/06/18
CCET2018-09-032018-09-13เงินปันผล0.060.83%01/01/18-30/06/18
BCPG2018-09-032018-09-22เงินปันผล0.162.05%01/04/18-30/06/18
EGCO2018-08-312018-09-14เงินปันผล6.003.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PTTGC2018-08-312018-09-18เงินปันผล1.751.48%01/01/18-30/06/18
TKS2018-08-302018-09-14เงินปันผล0.182.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AH2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.700.57%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LALIN2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.1655.92%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MAJOR2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ROJNA2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.202.70%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TNITY2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.127.75%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TTW2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.305.17%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CPTGF2018-08-290000-00-00เงินปันผล0.20377.32%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TTLPF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.40857.32%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TAE2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.103.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
EGATIF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.1757.00%01/07/18-30/09/18
AMATA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.231.69%
BJC2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.182.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CPF2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.353.46%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DCC2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.0295.22%01/Apr/2018-30/Jun/2018
IHL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
KCAR2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.405.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LH2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.405.78%01/01/18-30/06/18
PB2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.752.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SNP2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.052.24%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAMTEL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SENA2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.1097576.82%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SIRI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.043.85%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPALI2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.404.88%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TVO2018-08-282018-09-07เงินปันผล1.104.79%01/Jan/2018-30/Jun/2018
2S2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.073.63%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FPI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.042.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
MEGA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.312.59%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SUTHA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.086.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TSR2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.083.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018
GPSC2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.452.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018
HUMAN2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.041.31%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ASP2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.105.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CK2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.201.19%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
FORTH2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.254.57%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HTECH2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.121.58%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KIAT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.015.11%01/Jan/2018-30/Jun/2018
UVAN2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.174.39%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
VNG2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JMT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.201.73%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BEAUTY2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.1620.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PCSGH2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.104.81%27/Feb/2018-10/Aug/2018
TREIT2018-08-272018-09-11เงินปันผล0.15690.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SPRC2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.59280.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
D2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.090.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOA2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.211.54%01/Jan/2018-30/Jun/2018
THMUI2018-08-272018-09-12เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SHREIT2018-08-272018-09-14เงินปันผล0.14090.00%01/Apr/2018-31/Jul/2018andretainedEarnings
AYUD2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.754.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BKKCP2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.206.49%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BLA2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.320.92%01/01/18-30/06/18
FUTUREPF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.3475.31%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
BCH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.111.27%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MIPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.555.42%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PYLON2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.123.24%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
QH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.085.04%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SEAFCO2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.112.09%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPCG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.556.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIF12018-08-242018-09-12เงินปันผล0.1346.98%01/Apr/2018-30/Jun/2018
S112018-08-242018-09-07เงินปันผล0.123.38%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JASIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.2310.15%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CBG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.202.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AMATAR2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.195.23%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TLHPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.3654.55%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BTSGIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.1965.46%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MGT2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.042.82%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AIT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.407.14%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BKI2018-08-232018-09-07เงินปันผล3.005.56%01/04/18-30/06/18
MBAX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.1211.89%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PM2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.205.81%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PSH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.557.50%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.157.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.353.09%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMPC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.307.27%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SUSCO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.053.40%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SYNEX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.201.88%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SYNTEC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.043.67%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PPS2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ARROW2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.155.32%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KAMART2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.073.30%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AUCT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.104.02%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WINNER2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.096.80%01/01/18-30/06/18
GCAP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.101.92%01/Jan/2018-30/Jun/2018
XO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.124.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TKN2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.172.22%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CHEWA2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.052.09%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RJH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.303.17%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BGRIM2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.151.05%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FTE2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.092.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
RSP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SSTRT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.26339.54%1/Jan/2018-30/Jun/2018
TEAMG2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.0756.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AIMIRT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.18617.06%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BH2018-08-222018-09-05เงินปันผล1.102.39%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BROOK2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.027.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
EASTW2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.203.88%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LPN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.2027.72%01/01/18-30/06/18
MAKRO2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.402.65%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PRIN2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.042.29%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.145.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNL2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.350.41%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TOG2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.062.63%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ANAN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.1150.00%01/01/18-30/06/18
CHG2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.021.60%01/Jan/2018-30/Jun/2018
M2018-08-222018-09-07เงินปันผล1.21.96%01/01/18-30/06/18
CSS2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.062.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
OTO2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.0414.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IMPACT2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.204.10%01/Apr/2018-30/Jun/2018
FSMART2018-08-222018-09-04เงินปันผล0.307.27%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SLP2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.0150.00%01/01/18-30/06/18
TACC2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.044.11%01/Jan/2018-30/Jun/2018
GVREIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.2057.53%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TPRIME2018-08-222018-09-10เงินปันผล0.13685.67%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BRRGIF2018-08-220000-00-00เงินปันผล0.343.17%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BAFS2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.230.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JUBILE2018-08-212018-09-05เงินปันผล0.332.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RS2018-08-212018-09-04เงินปันผล0.250.00%01/01/17-31/12/17
SPF2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.355.18%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
URBNPF2018-08-212018-09-07เงินปันผล0.090.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PDG2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.087.96%01/Jan/2018-30/Jun/2018
B-WORK2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.30347.75%06/Feb/2018-30/Jun/2018
GC2018-08-202018-09-07เงินปันผล0.187.73%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IVL2018-08-202018-09-04เงินปันผล0.701.46%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KCE2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.551.37%01/Jan/2018-30/Jun/2018
M-STOR2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.1256.12%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MNIT22018-08-202018-09-05เงินปันผล0.064.62%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SABINA2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.503.74%01/01/18-30/06/18
SGP2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.254.39%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TU2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.254.77%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HPF2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.098.07%01/Apr/2018-30/Jun/2018
M-PAT2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.170.63%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CMAN2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNP2018-08-172018-09-03เงินปันผล0.0151.18%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RPH2018-08-172018-08-31เงินปันผล0.0552.34%01/Jan/2018-30/Jun/2018
INTUCH2018-08-162018-08-30เงินปันผล1.353.92%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ADVANC2018-08-152018-08-29เงินปันผล3.784.05%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MBKET2018-08-152018-08-29เงินปันผล0.404.80%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MACO2018-08-152018-08-30เงินปันผล0.01803.66%01/01/18-30/06/18
QHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1459.09%01/May/2018-30/Jun/2018
SNC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.505.10%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1354.25%01/Apr/2018-30/Jun/2018
QHHR2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.151.83%01/Apr/2018-30/Jun/2018
LHSC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1553.30%01/May/2018-30/Jun/2018
LHHOTEL2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.281.03%01/Apr/2018-30/Jun/2018
DREIT2018-08-142018-08-31เงินปันผล0.30438.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PTTEP2018-08-082018-08-24เงินปันผล1.753.57%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCC2018-08-082018-08-22เงินปันผล8.503.03%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCCC2018-08-072018-08-23เงินปันผล4.004.96%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WHART2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.17455.12%01/Apr/2018-30/Jun/2018
WHABT2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.13256.91%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PPF2018-08-062018-08-22เงินปันผล0.17436.39%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
CRYSTAL2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.16380.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SIRIP2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1521.89%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.17436.39%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
DIF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1588.63%01/May/2018-30/Jun/2018
CPNCG2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.2449.44%01/Apr/2018-30/Jun/2018
POPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.24149.97%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CPNREIT2018-08-022018-09-06เงินปันผล0.40551.19%01/04/2018-30/06/2018
DTAC2018-07-312018-08-10เงินปันผล1.019.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNPF2018-07-112018-07-26เงินปันผล0.50.00%01/Jan/2018-31/May/2018
GLOW2018-07-062018-07-20เงินปันผล1.6080.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
JAS2018-06-212018-07-06เงินปันผล0.308.56%
TPIPP2018-06-132018-06-28เงินปันผล0.106.19%
BCPG2018-06-052018-06-15เงินปันผล0.162.05%01/01/18-31/03/18
DCC2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.0335.22%01/Jan/2018-31/Mar/2018
OISHI2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.903.33%01/Oct/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
KAMART2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.073.30%01/Jan/2018-31/Mar/2018
EGATIF2018-05-282018-06-15เงินปันผล0.20557.00%01/01/18-31/03/18
SHREIT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.08940.00%20/Dec/2017-31/Mar/2018
AIMIRT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.19267.06%22/Dec/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
AAV2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-14/May/2018andretainedEarnings
TREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.160.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
GVREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.20837.53%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BKI2018-05-242018-06-08เงินปันผล3.005.56%01/01/2018-31/03/2018
BKKCP2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.49%01/Jan/2018-31/Mar/2018
FUTUREPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.3475.31%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
SPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.415.18%01/Jan/2018-31/Mar/2018
TIF12018-05-240000-00-00เงินปันผล0.156.98%01/Jan/2018-31/Mar/2018
JASIF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.2210.15%01/Jan/2018-31/Mar/2018
AMATAR2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.195.23%01/Jan/2018-31/Mar/2018
SRIPANWA2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.1550.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
GPI2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.154.71%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
CHAYO2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.060.04%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
TSC2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.404.81%01/Oct/2017-31/Mar/2018
TPRIME2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.11465.67%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BOFFICE2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.13156.16%15/Jan/2018-31/Mar/2018
CPNREIT2018-05-222018-07-06เงินปันผล0.37951.19%01/01/2018-31/03/2018
PLE2018-05-172018-05-25เงินปันผล0.0520.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DIF2018-05-170000-00-00เงินปันผล0.33758.63%01/Jan/2018-30/Apr/2018
IVL2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.551.46%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GIFT2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.252.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-05-150000-00-00เงินปันผล0.2449.44%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
AKR2018-05-142018-05-28เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PF2018-05-142018-05-25เงินปันผล0.053.77%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SRICHA2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.202.48%01/01/17-31/12/17
KAMART2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.073.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CMO2018-05-102018-05-24เงินปันผล0.100.00%01/01/17-31/12/17
HTECH2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.101.58%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล0.055562.28%01/01/17-31/12/17
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล2:12.28%01/01/17-31/12/17
OHTL2018-05-102018-05-25เงินปันผล8.000.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PREB2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.804.32%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SIAM2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.012.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPA2018-05-102018-05-23เงินปันผล0.306.04%01/01/17-31/12/17
ITEL2018-05-102018-05-23เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATA2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.331.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AP2018-05-092018-05-24เงินปันผล0.355.23%01/01/2017-31/12/2018
CENTEL2018-05-092018-05-30เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOTI2018-05-092018-05-25เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUBILE2018-05-092018-05-21เงินปันผล0.372.28%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BCH2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.121.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.052.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล10:12.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMIT2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.225.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SVI2018-05-092018-05-18เงินปันผล0.0832.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYNTEC2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.133.67%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VIBHA2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.0361.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATAV2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SSP2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.2050.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BWG2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.0290.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0551.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0551.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LH2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.355.78%01/Jul/2017-31/Dec/2017
LRH2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.380.00%01/01/2017-31/12/2017
MODERN2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.205.59%01/01/17-31/12/17
NNCL2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.083.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PG2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.231.75%01/01/17-31/12/17
SSSC2018-05-082018-05-29เงินปันผล0.1653.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.030.65%01/01/17-31/12/17
TRU2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.141.49%01/01/2017-31/12/2017
TWZ2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.001040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VARO2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WHA2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.09072.96%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PPS2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARROW2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.355.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NVD2018-05-082018-05-16เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ORI2018-05-082018-05-25เงินปันผล05.33%01/Jul/2017-31/Dec/2017
RPH2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.0552.34%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TWPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.322.37%01/01/17-31/12/17
ABICO2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0750.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BGT2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0090.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CI2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
FNS2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.1511.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTB2018-05-072018-05-18เงินปันผล0.612.43%01/01/17-31/12/17
LST2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.183.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MALEE2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.250.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
MOONG2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.183.46%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NEW2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.700.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NOBLE2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.179.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PB2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.792.72%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PL2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.193.01%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RML2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.03130.00%01/01/17-31/12/17
SENA2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.023346.82%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SENA2018-05-072018-05-24หุ้นปันผล6:16.82%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SHANG2018-05-072018-05-24เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SITHAI2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
SORKON2018-05-072018-05-25เงินปันผล2.203.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TC2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.053.62%01/01/17-31/12/17
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TPOLY2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.050.40%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UPOIC2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.103.67%
VNT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.902.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M2018-05-072018-05-23เงินปันผล1.201.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NYT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.304.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAPPE2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.693.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BRR2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.300.97%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPCH2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.05631.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLAT2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
K2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0050.00%01/01/17-31/12/17
K2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล11:10.00%01/01/17-31/12/17
TPBI2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.403.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RJH2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.353.17%01/Jul/2017-31/Dec/2017
COMAN2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0630.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AU2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.150.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
A2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.040.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.123.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIAN2018-05-042018-05-17เงินปันผล0.252.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BAFS2018-05-042018-05-21เงินปันผล1.030.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BAY2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.450.93%01/07/2017-31/12/2017
BJC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.422.20%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BTNC2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.500.00%01/01/17-31/12/17
CK2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.251.19%01/Jun/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CPR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.152.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLOW2018-05-042018-05-22เงินปันผล 4.2190.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
IHL2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.320.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KIAT2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.025.11%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MILL2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.00330.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MILL2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล15:10.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NC2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.300.00%
PPM2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0350.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNL2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.700.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0020.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TRC2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSTE2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.072.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AKP2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.071.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSS2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.102.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PCSGH2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.174.81%01/Jan/2018-26/Feb/2018
TSR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.083.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCN2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.101.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JWD2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.101.88%01/Oct/2017-31/Dec/2017
NETBAY2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.47592.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALT2018-05-042018-05-24เงินปันผล0.042.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WHAUP2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.20345.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WPH2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0181.72%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AHC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.441.80%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALUCON2018-05-032018-05-15เงินปันผล11.005.62%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BFIT2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.032.69%01/01/17-31/12/17
BFIT2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล20:12.69%01/01/17-31/12/17
CPF2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.253.46%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CWT2018-05-032018-05-17เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WIIK2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.116.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MFEC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.255.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRAKIT2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.804.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROJNA2018-05-032018-05-25เงินปันผล0.202.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPAC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.031.81%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPCORP2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.704.51%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TTA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.0750.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEAUTY2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.2580.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MONO2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
SAWAD2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.0072.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล18:12.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASEFA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.325.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PIMO2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.021.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TM2018-05-032018-05-11เงินปันผล0.08122.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALLA2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.073.95%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MM2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.0450.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRM2018-05-032018-05-24เงินปันผล0.103.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BSM2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
ESSO2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GYT2018-05-022018-05-24เงินปันผล20.000.00%
HFT2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.204.34%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ICC2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.100.79%
KKP2018-05-022018-05-21เงินปันผล3.003.86%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KWC2018-05-022018-05-17เงินปันผล8.003.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
OCC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.651.43%01/01/17-31/12/17
SALEE2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SC2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.125.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SSF2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.37293.66%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SWC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.506.16%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCAP2018-05-022018-05-17เงินปันผล1.308.45%01/07/17-31/12/17
TOPP2018-05-022018-05-23เงินปันผล5.832.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WACOAL2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.501.17%01/01/17-31/12/17
THREL2018-05-020000-00-00เงินปันผล0.303.59%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ICHI2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.153.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTIS2018-05-022018-05-17เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24เงินปันผล0.00870.39%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:10.39%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24เงินปันผล0.00870.39%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:10.39%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24เงินปันผล0.00870.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:10.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SLP2018-05-022018-07-18เงินปันผล0.0150.00%01/07/17-30/06/17
COM72018-05-022018-05-23เงินปันผล0.351.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BM2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.041.69%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TOA2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.141.54%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล0.00555555560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GULF2018-05-022018-05-14เงินปันผล0.401.10%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SUN2018-05-022018-05-15เงินปันผล0.150.84%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EASTW2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.243.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SAMCO2018-04-302018-05-17เงินปันผล0.051.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.924.46%
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.084.46%
SCG2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.151.57%01/01/17-31/12/17
THRE2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.052.60%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TVI2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.073.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UKEM2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.044.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LHFG2018-04-300000-00-00เงินปันผล0.033.36%
CHG2018-04-302018-05-25เงินปันผล0.0121.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LPH2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.102.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADB2018-04-302018-05-11เงินปันผล0.022.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RSP2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIA2018-04-272018-05-22เงินปันผล1.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CPALL2018-04-272018-05-18เงินปันผล1.101.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
INET2018-04-272018-05-18เงินปันผล0.12590.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIS2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.453.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TISCO2018-04-272018-05-18เงินปันผล5.006.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEM2018-04-272018-05-14เงินปันผล0.071.25%01/07/17-31/12/17
EKH2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.121.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THG2018-04-272018-05-21เงินปันผล0.401.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTC2018-04-262018-05-11เงินปันผล5.301.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MFC2018-04-262018-05-18เงินปันผล1.406.63%01/01/17-31/12/17
QH2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.135.04%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SQ2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.12223.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AQUA2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.012.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FLOYD2018-04-262018-05-09เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PORT2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.051.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TACC2018-04-252018-05-15เงินปันผล0.094.11%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BIZ2018-04-252018-05-09เงินปันผล0.083.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TBSP2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GUNKUL2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.0454.33%01/Jan/2016-31/Dec/2017andretainedEarnings
JMT2018-04-242018-05-15เงินปันผล1.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BBL2018-04-232018-05-11เงินปันผล4.502.06%01/07/2017-31/12/2017
EASON2018-04-232018-05-03เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMB2018-04-232018-05-09เงินปันผล0.063.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RP2018-04-232018-05-10เงินปันผล0.01390.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RP2018-04-232018-05-10หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIT2018-04-202018-05-08เงินปันผล1.407.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBAX2018-04-202018-05-09เงินปันผล0.2011.89%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HMPRO2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.182.13%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KGI2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.324.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAJOR2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.600.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BIG2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.130.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIPCO2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.509.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CKP2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.02250.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUTHA2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.106.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MCS2018-04-182018-05-07เงินปันผล0.406.99%01/Jul/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03เงินปันผล0.103.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03หุ้นปันผล8:13.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S112018-04-182018-05-04เงินปันผล0.213.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HPT2018-04-182018-05-04เงินปันผล0.03230.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCB2018-04-172018-05-03เงินปันผล4.002.19%01/01/17-31/12/17
TOG2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.272.63%01/Jul/2017-31/Dec/2017
YUASA2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.242.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APCO2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.0362.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SPRC2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.68060.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GTB2018-04-172018-04-30เงินปันผล0.0332.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SELIC2018-04-172018-04-26เงินปันผล0.0271.72%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FTE2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.1262.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GC2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.227.73%01/Jul/2017-31/Dec/2017
COL2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KBANK2018-04-112018-04-30เงินปันผล3.501.89%01/07/17-31/12/17
MC2018-04-112018-05-03เงินปันผล0.304.91%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ATP302018-04-112018-04-30เงินปันผล0.032.26%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BANPU2018-04-102018-04-30เงินปันผล0.352.44%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MINT2018-04-102018-04-27เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCCC2018-04-102012-05-27เงินปันผล4.004.96%01/07/2017-31/12/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03เงินปันผล0.0085472.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03หุ้นปันผล13:12.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BPP2018-04-102018-04-26เงินปันผล0.303.59%01/Jul/2017-31/Dec/2017
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล0.193.92%01/Jan/2018-31/Jan/2018
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล1.273.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADVANC2018-04-052018-04-26เงินปันผล3.574.05%01/Jul/2017-31/Dec/2017
HUMAN2018-04-052018-04-26เงินปันผล0.031.31%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SCC2018-04-042018-04-20เงินปันผล10.503.03%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCOAT2018-04-042018-05-24เงินปันผล0.653.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THCOM2018-04-042018-04-25เงินปันผล1.361.89%01/Jan/2018-31/Jan/2018
SMPC2018-04-032018-04-27เงินปันผล0.357.27%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SUC2018-04-032018-04-27เงินปันผล2.004.17%01/01/17-31/12/17
SPA2018-04-032018-04-25เงินปันผล0.070.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CRD2018-04-032018-04-24เงินปันผล0.04150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TGCI2018-03-302018-04-25เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIC2018-03-302018-05-16เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LEE2018-03-292018-05-18เงินปันผล0.196.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLAND2018-03-292018-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VCOM2018-03-292018-05-04เงินปันผล0.0653.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SNP2018-03-282018-05-02เงินปันผล0.802.24%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCMC2018-03-282018-05-25เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
DCON2018-03-272018-05-09เงินปันผล0.0451.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HTC2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.624.84%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KCE2018-03-262018-05-09เงินปันผล1.10001.37%01/07/17-31/12/17
RAM2018-03-262018-05-22เงินปันผล8.002.50%01/07/17-31/12/17
SAMART2018-03-262018-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAMTEL2018-03-262018-05-21เงินปันผล0.180.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRUBB2018-03-262018-05-11เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.005561.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18หุ้นปันผล20:11.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CTW2018-03-232018-05-15เงินปันผล0.355.00%01/01/17-31/12/17
NTV2018-03-232018-05-25เงินปันผล1.332.12%01/01/17-31/12/17
SABINA2018-03-232018-05-08เงินปันผล0.653.74%01/01/17-30/12/17
TKS2018-03-232018-05-18เงินปันผล0.522.52%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TAKUNI2018-03-232018-05-21เงินปันผล0.0352.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GRAND2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.0044450.00%
GRAND2018-03-220000-00-00หุ้นปันผล25:10.00%
JCP2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ML2018-03-222018-05-15เงินปันผล0.053.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRG2018-03-222018-05-21เงินปันผล0.305.60%
SKR2018-03-222018-05-10เงินปันผล00.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVO2018-03-212018-05-25เงินปันผล0.854.79%01/07/17-30/06/17
CCET2018-03-202018-05-18เงินปันผล0.040.83%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ECL2018-03-202018-05-07เงินปันผล0.045.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
OTO2018-03-202018-05-21เงินปันผล0.0714.51%
BGRIM2018-03-202018-05-11เงินปันผล0.301.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHARAN2018-03-192018-05-25เงินปันผล1.006.71%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CNS2018-03-192018-05-10เงินปันผล0.210.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DTC2018-03-192018-05-11เงินปันผล0.1580.00%01/01/2017-31/12/2017
LANNA2018-03-192018-05-15เงินปันผล0.474.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WG2018-03-192018-05-15เงินปันผล4.500.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EA2018-03-192018-05-25เงินปันผล0.200.49%01/01/17-31/12/17
FSMART2018-03-192018-04-27เงินปันผล0.307.27%01/Jul/2017-31/Dec/2017
AMA2018-03-192018-05-09เงินปันผล0.203.25%01/01/17-31/12/17
AMA2018-03-192018-05-09หุ้นปันผล5:13.25%01/01/17-31/12/17
ICN2018-03-192019-05-22เงินปันผล0.094.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KCAR2018-03-162018-05-22เงินปันผล0.555.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PYLON2018-03-162018-05-04เงินปันผล0.053.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TNITY2018-03-162018-05-11เงินปันผล0.457.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VNG2018-03-162018-05-18เงินปันผล0.300.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
D2018-03-162018-05-15เงินปันผล0.100.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SSTPF2018-03-162018-03-29เงินปันผล0.200.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AGE2018-03-152018-05-23เงินปันผล0.00283.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AGE2018-03-152018-05-23หุ้นปันผล10:13.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DTCI2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.601.37%01/01/17-31/12/17
FORTH2018-03-152018-05-03เงินปันผล0.254.57%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
LALIN2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.1655.92%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPIPL2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.022.73%01/01/17-31/12/17
TTI2018-03-152018-05-25เงินปันผล0.500.00%01/01/17-31/12/17
VIH2018-03-152018-05-18เงินปันผล0.121.47%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AUCT2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.164.02%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BDMS2018-03-142018-04-26เงินปันผล0.232.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CMR2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.0471.94%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HANA2018-03-142018-05-11เงินปันผล1.002.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
M-CHAI2018-03-142018-05-25เงินปันผล4.101.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MACO2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.0183.66%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PATO2018-03-142018-05-08เงินปันผล1.235.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22เงินปันผล2.006.21%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22หุ้นปันผล1:16.21%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPP2018-03-142018-05-10เงินปันผล0.342.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TRUE2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.0312.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UNIQ2018-03-142018-05-11เงินปันผล0.330.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ZMICO2018-03-142018-05-15เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
FPI2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.042.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GCAP2018-03-142018-04-25เงินปันผล0.091.92%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PDG2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.147.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BR2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00550.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AH2018-03-132018-05-09เงินปันผล0.600.57%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AI2018-03-132018-05-15เงินปันผล0.054.75%
ASIMAR2018-03-132018-05-02เงินปันผล0.203.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASP2018-03-132018-05-14เงินปันผล0.205.20%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BCP2018-03-132018-05-07เงินปันผล1.101.55%01/07/2017-31/12/2017
BSBM2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.053.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CNT2018-03-132018-05-08เงินปันผล0.052.87%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GFPT2018-03-132018-04-25เงินปันผล0.301.74%01/01/2017-31/12/2017
LOXLEY2018-03-132018-05-16เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MTI2018-03-132018-05-08เงินปันผล4.305.37%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PT2018-03-132018-05-10เงินปันผล0.407.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIRI2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.073.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK2018-03-132018-05-25เงินปันผล0.0280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THE2018-03-132018-05-24เงินปันผล0.100.97%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WORK2018-03-132018-05-03เงินปันผล0.901.51%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21เงินปันผล0.0072.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21หุ้นปันผล18:12.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PMTA2018-03-132018-05-18เงินปันผล1.005.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BCPG2018-03-132018-04-20เงินปันผล0.162.05%01/10/17-31/12/17
SSTRT2018-03-132018-03-29เงินปันผล0.01389.54%13/Dec/2017-31/Dec/2017
JAS2018-03-122018-05-28เงินปันผล0.208.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JMART2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.321.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LUXF2018-03-122018-03-29เงินปันผล0.182.44%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NSI2018-03-122018-04-23เงินปันผล1.7511.11%01/Jul/2017-31/Dec/2017
QLT2018-03-122018-04-27เงินปันผล0.306.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SVOA2018-03-122018-04-24เงินปันผล0.0462.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTW2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.305.17%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ANAN2018-03-122018-05-11เงินปันผล0.06750.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ERW2018-03-122018-05-25เงินปันผล0.090.00%01/01/17-31/12/17
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00281.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:11.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SR2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.0450.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKN2018-03-122018-05-04เงินปันผล0.172.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MGT2018-03-122018-05-14เงินปันผล0.072.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPIPP2018-03-122018-05-10เงินปันผล0.046.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKN2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.10744.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BUI2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.502.45%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CM2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPL2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.005561.05%01/01/17-31/12/17
CPL2018-03-092018-05-23หุ้นปันผล20:11.05%01/01/17-31/12/17
FMT2018-03-092018-05-18เงินปันผล1.505.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GENCO2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M-STOR2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.1656.12%01/Oct/2017-31/Dec/2017
MSC2018-03-092018-04-30เงินปันผล0.434.80%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPG2018-03-092018-05-08เงินปันผล0.452.65%01/07/17-31/12/17
SPCG2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.656.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SYNEX2018-03-092018-05-10เงินปันผล0.351.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TMD2018-03-092018-05-09เงินปันผล1.206.03%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UOBKH2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.091.54%01/Jan/2017-31/Dec/2017
COLOR2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.0352.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WINNER2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.136.80%01/07/17-31/12/17
MEGA2018-03-092018-04-27เงินปันผล0.402.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HPF2018-03-092018-03-27เงินปันผล0.098.07%01/Oct/2017-31/Dec/2017
M-PAT2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.180.63%01/Oct/2017-31/Dec/2017
AIRA2018-03-092018-05-16เงินปันผล0.00650.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
XO2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.084.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HARN2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.145.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TFG2018-03-092018-05-09เงินปันผล0.051.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SCI2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0350.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0360.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ZIGA2018-03-092018-05-02เงินปันผล0.132.54%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ETE2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.031.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PK2018-03-092018-05-22เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DDD2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.213.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AJ2018-03-082018-05-14เงินปันผล0.302.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKI2018-03-082018-05-07เงินปันผล5.005.56%01/10/17-31/12/17
CPI2018-03-082018-05-21เงินปันผล0.043.50%01/01/17-31/12/17
DELTA2018-03-082018-04-11เงินปันผล2.200.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AF2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.01252.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EGCO2018-03-082018-04-27เงินปันผล3.503.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22เงินปันผล0.18462962960.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22หุ้นปันผล24:10.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JCT2018-03-082018-05-10เงินปันผล4.104.39%01/01/17-31/12/17
MAKRO2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.562.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล1.503.08%01/01/17-31/12/17
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล33:13.08%01/01/17-31/12/17
PAP2018-03-082018-05-16เงินปันผล0.393.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PICO2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.1250.00%01/Nov/2016-31/Oct/2017
PSH2018-03-082018-05-23เงินปันผล0.727.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROH2018-03-082018-04-27เงินปันผล1.1750.00%01/01/2017-31/12/2017
SCP2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.405.43%01/01/17-31/12/17
SGP2018-03-082018-05-09เงินปันผล1.004.39%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SUSCO2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.093.40%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCCC2018-03-082018-04-26เงินปันผล2.005.71%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.033.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27หุ้นปันผล4:13.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMT2018-03-082018-04-19เงินปันผล1.204.03%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TWP2018-03-082018-05-24เงินปันผล0.1420.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UEC2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.026.12%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
UVAN2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.334.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
IFS2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.1524.96%01/01/17-31/12/17
BA2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WHART2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.08655.12%01/Nov/2017-31/Dec/2017
TNP2018-03-082018-05-10เงินปันผล0.0151.18%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SRIPANWA2018-03-082018-03-22เงินปันผล0.36250.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SE2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.060.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BRRGIF2018-03-080000-00-00เงินปันผล0.293.17%01/Aug/2017-31/Dec/2017
BH2018-03-072018-05-08เงินปันผล1.702.39%01/Jul/2017-31/Dec/2017
MJLF2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.224.64%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
OGC2018-03-072018-05-18เงินปันผล1.550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMK2018-03-072018-04-28เงินปันผล2.035.87%01/01/17-31/12/17
UTP2018-03-072018-05-25เงินปันผล0.253.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04เงินปันผล0.0007942.10%01/01/2017-31/12/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04หุ้นปันผล140:12.10%01/01/2017-31/12/2017
PTG2018-03-072018-05-18เงินปันผล0.172.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RWI2018-03-070000-00-00เงินปันผล0.1060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TREIT2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.01710.00%01/Nov/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CBG2018-03-072018-05-11เงินปันผล0.502.13%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TPRIME2018-03-072018-03-27เงินปันผล0.08255.67%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CPN2018-03-062018-05-16เงินปันผล1.401.34%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DCC2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.0235.22%01/Oct/2017-31/Dec/2017
FSS2018-03-062018-05-22เงินปันผล0.061.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IT2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.180.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTT2018-03-062018-04-27เงินปันผล12.002.50%01/07/17-31/12/17
SVH2018-03-062018-05-03เงินปันผล7.503.11%
TK2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.523.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TU2018-03-062018-04-23เงินปันผล0.344.77%01/Jul/2017-31/Dec/2017
UAC2018-03-062018-04-20เงินปันผล0.123.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PPP2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.160.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WICE2018-03-062018-05-16เงินปันผล0.122.01%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASN2018-03-062018-05-02เงินปันผล0.06150.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNR2018-03-062018-05-12เงินปันผล0.322.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
III2018-03-062018-05-24เงินปันผล0.111.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CSC2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.504.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DRT2018-03-052018-05-29เงินปันผล0.185.92%01/Jul/2017-30/Dec/2017
ROBINS2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTTGC2018-03-052018-04-24เงินปันผล2.501.48%01/07/17-31/12/17
JASIF2018-03-052018-03-21เงินปันผล0.2310.15%01/Oct/2017-31/Dec/2017
AMATAR2018-03-052018-03-23เงินปันผล0.165.23%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CPT2018-03-050000-00-00เงินปันผล0.141.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PM2018-02-282018-05-10เงินปันผล0.455.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAT2018-02-282018-05-04เงินปันผล0.653.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TICON2018-02-282018-04-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GAHREIT2018-02-282018-03-20เงินปันผล0.1377.36%10/Oct/2017-31/Dec/2017
BOL2018-02-272018-04-10เงินปันผล0.082.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBKET2018-02-272018-04-18เงินปันผล0.454.80%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KSL2018-02-272018-03-16เงินปันผล0.050.00%01/Sep/2016-31/Oct/2017
TASCO2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.907.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TOP2018-02-272018-04-27เงินปันผล3.751.18%01/07/17-31/12/17
SPVI2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.041.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TAE2018-02-272018-05-18เงินปันผล0.053.08%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PLANB2018-02-272018-05-17เงินปันผล0.0451.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IRPC2018-02-262018-04-19เงินปันผล0.291.45%01/01/17-31/12/17
LPN2018-02-262018-04-11เงินปันผล0.3527.72%01/07/17-31/12/17
QHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1449.09%01/Nov/2017-31/Dec/2017
RATCH2018-02-262018-04-20เงินปันผล1.254.75%
LHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1274.25%01/Oct/2017-31/Dec/2017
QHHR2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1311.83%01/Oct/2017-31/Dec/2017
LHSC2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1443.30%01/Nov/2017-31/Dec/2017
GPSC2018-02-262018-04-20เงินปันผล0.802.06%01/Aug/2017-31/Dec/2017
LHHOTEL2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.2531.03%01/Oct/2017-31/Dec/2017
EGATIF2018-02-262018-03-15เงินปันผล0.197.00%01/10/17-31/12/17
GVREIT2018-02-262018-03-12เงินปันผล0.20097.53%01/Oct/2017-31/Dec/2017
GGC2018-02-262018-04-25เงินปันผล0.203.10%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FUTUREPF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.3375.31%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MNIT2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.00686.37%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MNIT22018-02-232018-02-28เงินปันผล0.064.62%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
QHOP2018-02-232018-03-12เงินปันผล0.145.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPTGF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.18557.32%01/Oct/2017-31/Dec/2017
TTLPF2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.3937.32%01/Oct/2017-31/Dec/2017
BTSGIF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.2035.46%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VGI2018-02-222018-03-09เงินปันผล0.0360.98%01/Apr/2017-30/Sep/2017
LIT2018-02-222018-04-12เงินปันผล0.324.04%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASK2018-02-212018-04-26เงินปันผล1.483.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKKCP2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.186.49%01/Oct/2017-31/Dec/2017
MIPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.555.42%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TIF12018-02-212018-03-13เงินปันผล0.1346.98%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TLHPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.3724.55%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SNC2018-02-202018-04-30เงินปันผล0.505.10%01/01/17-31/12/17
IMPACT2018-02-202018-03-08เงินปันผล0.214.10%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.3455.18%01/Oct/2017-31/Dec/2017
URBNPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DTAC2018-02-152018-05-04เงินปันผล0.249.13%01/07/17-31/12/17
ESET502018-02-132018-03-02เงินปันผล0.200.00%01/Mar/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.24729.44%01/Oct/2017-31/Dec/2017
POPF2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.219.97%01/Oct/2017-31/Dec/2017
ECOMM2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.300.00%01/Apr/2017-31/Dec/2017
CRYSTAL2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.14470.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SIRIP2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.1551.89%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PPF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.17186.39%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DIF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.2458.63%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PTTEP2018-02-072018-04-12เงินปันผล2.753.57%
TAPAC2018-02-072018-03-19เงินปันผล0.200.22%01/Nov/2016-31/Oct/2017
UKEM2018-02-072018-02-28เงินปันผล0.01504.70% 
1DIV2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.502.28%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TDEX2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.29002.12%01/01/17-31/12/17
JWD2018-01-232018-02-09เงินปันผล0.151.88%01/Jan/2017-30/Sep/2017
BTS2018-01-182018-02-02เงินปันผล0.1655.36%01/Apr/2017-30/Sep/2017
TTTM2018-01-042018-01-19เงินปันผล1.000.00%01/07/17-31/12/17
TTL2018-01-032018-02-16เงินปันผล2.000.00%01/10/16-30/09/17
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
AMARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.44%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BLA0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.220.92%
BROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.67%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPALI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STANLY0000-00-000000-00-00เงินปันผล7.004.51%01/Apr/2017-31/Mar/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2017-31/Jan/2017
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%11/Nov/2017-31/Dec/2017
TMILL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BJCHI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.54%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.42%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Oct/2017-31/Dec/2017
JKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล01.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIMIRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.06%22/Dec/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3