BDMS 21

-0.30 -1.42%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 20.90
เปลี่ยนแปลง -0.30
% เปลี่ยนแปลง -1.42
วันก่อนหน้า 21.20
เปิด 21.00
สูงสุด 21.10
ต่ำสุด 20.80
ปริมาณ (หุ้น) 31,921,168
มูลค่า('000 บาท) 669,119
ราคาเฉลี่ย 20.96

56.3

P/E

2.6

Yield%

100.00

Revenues Stable%

71.43

Profit Stable%

0.29

Quick Ratio

0.81

Current Ratio

2

Asset/Dept Ratio

0.82

D/E Ratio

36.98

Avg. Collection Period
(Days)

34.84

Avg. Payment Period
(Days)

13.14

Avg. Inventory Period
(Days)

15.28

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.55 บาท XD 10-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร BDMS

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
13-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ63.565,190,000
17-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.83180,000
17-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ65.00340,000
20-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ63.802,215,000
21-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.99128,600
21-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.58463,700
25-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.67371,400
27-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.45780,200
27-10-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ64.68245,700
09-11-2011ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย68.004,000
08-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย68.7519,000
09-11-2011ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย68.0276,000
21-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ67.75191,800
21-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ69.85379,400
22-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ69.141,061,500
24-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ69.1899,100
28-11-2011ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย74.00100,000
28-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ72.98194,300
30-11-2011ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย73.00100,000
30-11-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ72.98140,000
02-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.0010,000
02-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ77.16269,400
08-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ77.7582,200
16-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ78.53806,200
19-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ78.201,658,600
19-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ78.75195,300
22-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ81.21679,600
23-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ79.90158,800
26-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ79.7514,000
28-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ80.7522,100
30-12-2011อิทธิ ทองแตงซื้อ80.7510,000
30-12-2011ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ80.75258,200
18-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ80.08389,800
18-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ78.771,012,200
20-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ76.661,800,000
24-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.0052,900
26-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ76.25220,000
27-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.97371,500
31-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ78.00149,700
31-01-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ77.441,500,000
02-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ77.421,650,000
02-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.582,000,000
08-02-2012วิชัย ทองแตงโอนออก0.0026,520,479
13-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ71.08600,000
14-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ70.95541,200
16-02-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ71.50200,000
15-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ71.14694,100
16-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ70.99250,000
16-02-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย72.5050,000
20-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ71.79500,000
21-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ71.8360,000
21-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ71.81210,000
24-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ72.0040,000
29-02-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ74.22551,500
01-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.6632,400
29-03-2012กนานุช เล็กวิจิตรซื้อ75.101,627,204
01-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.24310,200
05-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.83389,600
29-03-2012กนานุช เล็กวิจิตรซื้อ75.002,365,888
05-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.681,083,100
08-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.34706,800
09-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ75.38548,900
13-03-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย77.001,220,000
12-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ77.001,220,000
14-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ81.89409,700
16-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ81.10811,300
21-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ87.69368,400
27-03-2012จิโรจน์ สุชาโตรับโอน0.00135,000
30-03-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ86.5020,000
04-04-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ86.38518,400
05-04-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ86.505,000
19-04-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ86.50600,000
08-05-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย93.2550,000
11-05-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.0010,000
08-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.0010,000
15-05-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย92.16150,000
25-05-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย90.001,100,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.003,800
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0015,200
13-06-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.0060,000
18-06-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย90.5025,000
22-06-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย90.7525,000
22-06-2012ชาตรี ดวงเนตรรับโอน0.0030,000
22-06-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย92.0025,000
27-06-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย96.501,000
27-06-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย96.7524,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0015,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.005,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.004,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.003,000
11-07-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย102.752,000,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0012,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.007,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.005,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.002,500
25-07-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ96.003,000,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00150,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00150,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0045,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.005,000
21-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ99.7520,000
21-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ100.90100,000
23-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ102.33635,000
23-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ100.12171,700
27-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ100.43220,200
27-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ102.50705,000
31-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ102.5040,000
31-08-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ102.39563,700
04-09-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ103.00200,000
04-09-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ104.00245,600
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.003,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.003,000
20-09-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ104.89395,000
25-09-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ107.00186,800
25-09-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ106.61352,500
08-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย107.5050,000
08-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ107.0024,300
08-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ107.0028,000
15-10-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ104.501,904,760
15-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ104.50400,000
12-10-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ104.5092,142,850
12-10-2012พงษ์ศักดิ์ วิทยากรขาย104.5013,444,700
18-10-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตโอนออก0.00453,000
30-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.00163,300
30-10-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ106.50100,000
07-11-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.0046,000
21-11-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย107.502,000
21-11-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย106.00200,000
21-11-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย106.80572,100
21-11-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย108.002,000
21-11-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย108.502,000
21-11-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย107.50227,900
29-11-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ108.00139,300
04-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย110.5030,000
04-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย111.0020,000
04-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย112.003,000
06-12-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย110.50400,000
11-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย113.0030,000
11-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย114.0030,000
18-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ112.00150,000
20-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ111.50135,000
20-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ112.0020,000
19-12-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ112.0075,000
20-12-2012ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ111.50100,000
19-12-2012ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ111.00103,000
26-12-2012ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ114.0060,000
03-01-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ113.5011,400
04-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ113.5055,000
08-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย115.5050,000
08-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลโอนออก0.0010,000
08-01-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.004,000,000
09-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตโอนออก0.00100,000
14-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ114.0066,200
14-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ113.00100,000
14-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ113.50100,000
14-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ114.0033,800
17-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ112.5034,000
17-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ112.00100,000
17-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ112.50110,000
18-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย113.5050,000
18-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ112.5031,500
18-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย117.11424,260
18-01-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย116.99225,000
21-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย117.50500,000
24-01-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ121.5050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.006,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.006,500
05-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ130.5050,000
05-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย133.0050,000
04-02-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ130.50100,000
07-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ131.5011,300
07-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย133.5010,000
15-02-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ147.00100,000
19-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ150.50100,000
22-02-2013สันต์ศิริ ศรมณีขาย151.0050,000
21-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ149.50100,000
21-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ149.00100,000
21-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ148.5020,000
27-02-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ146.0020,000
04-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ146.0035,000
01-03-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย147.00100,000
01-03-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย149.0050,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย149.0020,000
07-03-2013สันต์ศิริ ศรมณีขาย150.00100,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย151.0070,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย151.5050,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย152.0043,100
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย151.0035,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย151.5050,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย152.0025,000
08-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย152.5025,000
12-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย152.006,900
12-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย152.5050,000
12-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย153.001,300
12-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ154.5031,700
12-03-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ155.00200,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย158.5031,700
26-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ157.5025,000
26-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ158.0012,000
29-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย162.0012,000
29-03-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย164.5025,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ159.5020,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ160.0010,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ158.5010,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ159.5020,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ160.0020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00800
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ158.50100,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ158.005,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ159.5010,000
09-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ160.5010,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ158.5020,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ159.0010,000
09-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ159.5020,000
11-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ154.2890,000
11-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ154.0033,600
11-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ154.5014,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,500
11-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย160.0040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0072,500
17-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ159.0047,100
17-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย161.0069,400
17-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย160.5052,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0072,500
18-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย162.86172,700
17-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย163.507,900
17-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย164.0010,000
17-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย164.5027,700
17-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย165.002,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,000
19-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ160.00400
19-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ160.5020,000
19-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.0015,000
19-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.5010,000
21-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.0014,600
22-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ160.5050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,000
23-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ158.5010,000
23-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ159.0030,000
23-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ160.0010,000
23-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ159.5025,000
23-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.0022,000
24-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย162.0050,000
24-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย163.0020,000
24-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย164.5027,000
24-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย163.5020,000
24-04-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย164.5025,400
21-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย163.5010,000
21-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย164.504,600
21-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตขาย165.5010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,000
26-04-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ160.5077,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,300
02-05-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ167.0020,000
02-05-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ168.5380,000
07-05-2013วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,322,500
09-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ165.5025,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00115,000
23-05-2013ชาตรี ดวงเนตรซื้อ173.0016,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00115,000
21-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย174.5048,500
21-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย175.0028,500
23-05-2013ชาตรี ดวงเนตรซื้อ173.0023,100
23-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ172.8477,000
28-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ171.0075,000
28-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ171.0020,000
28-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ170.5025,000
28-05-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ170.0017,000
27-05-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ168.1450,000
28-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ169.5050,000
28-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ170.0050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00600
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0040,700
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0040,700
03-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ167.5020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00600
31-05-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ167.5027,000
03-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ167.0020,000
03-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ164.0020,000
31-05-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ165.0050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0043,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,900
12-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.0018,900
12-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ161.5060,000
12-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ162.0021,100
12-06-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ160.0040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0044,900
17-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ153.0010,000
17-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ153.5020,000
17-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ154.0010,000
17-06-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ154.5010,000
12-06-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ153.5020,000
12-06-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ154.0020,000
12-06-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ154.5020,000
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ147.002,000
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ141.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0016,800
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0079,800
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00108,800
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0045,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00148,400
02-07-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ155.672,230,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.005,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.004,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00300
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0023,400
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0019,400
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ143.002,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0065,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0018,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00700
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00700
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0051,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0054,000
23-07-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย156.5040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00800
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,000
09-08-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ143.5050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,000
09-08-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ143.0030,000
09-08-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ144.0020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00300
09-08-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตโอนออก0.00100,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00800
16-08-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ143.9230,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00700
20-08-2013ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ143.0050,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,400
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ136.002,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00800
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ128.502,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,200
26-08-2013จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ128.0010,000
31-01-2014จุลเดช ยศสุนทรากุลซื้อ127.505,000
22-08-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ128.0020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0045,500
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0049,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,700
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.002,700
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,600
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0011,600
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.004,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,200
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00145,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0027,200
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.005,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.009,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.009,200
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0015,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0011,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0015,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00166,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0035,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.004,990
04-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ130.5055,000
04-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ133.60815,000
08-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ134.221,630,600
08-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ135.061,711,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0035,000
10-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ136.473,811,300
10-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ138.623,205,200
14-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ141.294,513,000
14-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ142.234,357,600
16-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ141.78598,200
16-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ141.48188,000
17-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ139.851,290,000
24-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ138.801,520,900
24-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ137.81663,700
30-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ136.631,965,200
31-10-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ134.371,764,900
06-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ130.611,063,100
07-11-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ131.5010,000
07-11-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ132.0010,000
07-11-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ132.5010,000
07-11-2013ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตซื้อ133.0010,000
08-11-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ129.005,000
08-11-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ129.505,000
11-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ129.791,723,100
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0020,000
11-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ129.492,052,700
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0020,000
14-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ130.701,252,900
14-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.63405,900
19-11-2013นฤมล น้อยอ่ำซื้อ128.5010,000
21-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.711,853,100
21-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ129.321,167,500
25-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.68948,400
26-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.141,214,600
26-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.421,024,400
28-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.471,218,300
28-11-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.41164,500
06-12-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.501,000
11-12-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ128.53182,300
26-12-2013ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0010,000,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.003,000
10-01-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.001,000,000
29-01-2014นฤมล น้อยอ่ำซื้อ117.8330,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.007,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.003,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.003,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,600
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,600
03-03-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.004,000,000
03-04-2014วิชัย ทองแตงขาย132.071,000,000
03-04-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0050,000,000
25-04-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย137.701,350,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.002,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,500,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00510,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.003,550,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.003,930,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00630,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0018,700
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0091,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0013,300
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0030,000
21-05-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย15.602,500,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.004,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0038,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00413,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0013,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00400,000
06-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.7012,697,000
06-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.805,000,000
11-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.80500,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0023,000
17-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.61519,000
17-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.698,506,400
17-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.605,544,100
20-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.612,932,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0020,000
24-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.6014,512,000
24-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.7410,162,900
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0020,000
24-06-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย16.7913,450,800
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0010,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.0040,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0020,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.0030,000
22-08-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00480,000
21-08-2014ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ17.7020,000
05-09-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.00500,000
05-09-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,000,000
05-09-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,000,000
05-09-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.001,000,000
05-09-2014วิชัย ทองแตงรับโอน0.001,000,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย18.70800,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย18.801,227,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย18.80500,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย18.80150,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย18.90150,000
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย19.00857,500
24-09-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย19.10180,000
09-10-2014นฤมล น้อยอ่ำซื้อ18.0050,000
09-10-2014นฤมล น้อยอ่ำซื้อ17.91150,000
13-10-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย18.202,000,000
10-10-2014นฤมล น้อยอ่ำซื้อ18.0050,000
18-11-2014วิชัย ทองแตงโอนออก0.00313,291,140
19-11-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.30767,500
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0015,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0020,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0020,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0070,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0020,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0010,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.0010,000,000
04-12-2014ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถรับโอน0.0015,000,000
15-12-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.101,000,000
15-12-2014นฤมล น้อยอ่ำซื้อ17.9050,000
16-12-2014ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ17.501,000,000
19-12-2014ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถรับโอน0.0020,000,000
05-01-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ17.40500,000
26-03-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย20.504,045,000
26-03-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย20.503,309,000
30-03-2015นฤมล น้อยอ่ำซื้อ20.00200,000
01-04-2015ชาตรี ดวงเนตรซื้อ20.10500,000
02-04-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.00100,000,000
08-04-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย20.50500,000
16-04-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ20.00500,000
29-05-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ19.70500,000
29-05-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ19.20500,000
29-05-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.256,000,000
23-07-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.391,100,000
23-07-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.41788,700
27-07-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.28728,000
27-07-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.091,600,000
31-07-2015ชาตรี ดวงเนตรซื้อ19.60300,000
04-08-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.60800,000
18-08-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.401,100,000
18-08-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.451,500,000
20-08-2015ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.60200,000
20-08-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.881,900,000
21-08-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ19.4050,000
21-08-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ19.4050,000
21-08-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ18.8050,000
26-08-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ17.9020,000
04-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.881,054,200
08-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.771,200,000
08-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.501,124,400
09-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.35600,000
11-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.67939,000
11-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.381,700,000
15-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.371,500,000
16-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.241,600,000
17-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.121,400,000
21-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.201,000,000
28-09-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.0011,000,000
01-10-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.57900,000
01-10-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.561,300,000
13-10-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.401,000,000
15-10-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.351,000,000
21-10-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.401,500,000
18-11-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.50500,000
19-11-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.631,500,000
20-11-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.891,679,800
02-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.081,205,900
03-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.052,800,000
04-12-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลซื้อ20.10290,000
08-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.10200,000
09-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.884,700,000
14-12-2015วิชัย ทองแตงโอนออก0.00173,000,000
14-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.902,200,000
14-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.00500,000
17-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.842,600,000
18-12-2015ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ20.90500,000
21-12-2015ชวลิต เศรษฐเมธีกุลขาย20.70200,000
07-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.934,762,900
08-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.012,800,000
08-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.544,500,000
12-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.40300,000
12-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.215,300,000
14-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.50500,000
15-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.50300,000
19-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.462,500,000
19-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.001,079,900
21-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.351,500,000
01-02-2016วิชัย ทองแตงโอนออก0.0033,000,000
01-02-2016วิชัย ทองแตงโอนออก0.00423,685,097
22-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.133,500,000
25-01-2016จุลเดช ยศสุนทรากุลโอนออก0.0054,308,000
25-01-2016จุลเดช ยศสุนทรากุลโอนออก0.00118,071,760
25-01-2016จุลเดช ยศสุนทรากุลโอนออก0.0053,547,700
26-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.00135,000,000
26-01-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโอนออก0.00100,000,000
28-01-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถรับโอน0.00100,000,000
05-02-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.60141,800
02-03-2016นฤมล น้อยอ่ำซื้อ21.60100,000
02-03-2016นฤมล น้อยอ่ำซื้อ21.70100,000
10-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย22.351,000,000
10-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ22.151,029,300
10-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ22.20500,000
10-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ22.10270,700
11-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.061,950,000
14-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.901,840,000
15-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.201,595,500
16-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.205,175,700
18-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ21.80200,000
23-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.156,208,000
24-03-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.782,530,000
28-03-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย23.30200,000
01-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.181,309,600
04-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.243,701,000
08-04-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย23.85500,000
08-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.716,454,000
08-04-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ23.601,000,000
19-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.842,801,700
12-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.784,531,200
12-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.674,076,700
27-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.412,892,500
28-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.60500,000
29-04-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.597,953,000
24-05-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ23.761,000,000
26-05-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.164,500,000
27-05-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ24.10670,000
27-05-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.048,001,100
31-05-2016สมบัติ อุทัยสางซื้อ24.0030,000
31-05-2016สมบัติ อุทัยสางซื้อ24.1020,000
01-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ24.0010,000,000
02-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.968,000,000
06-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.708,000,000
06-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.754,218,100
14-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.726,000,000
16-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ28.303,000,000
17-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.801,000,000
17-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.739,831,100
20-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.728,994,300
22-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.802,634,600
22-06-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ23.801,000,000
22-06-2016นฤมล น้อยอ่ำซื้อ23.80300,000
15-07-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ23.051,000,000
02-08-2016ชาตรี ดวงเนตรซื้อ22.90500,000
15-07-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ23.051,000,000
15-07-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ23.051,000,000
15-07-2016กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลซื้อ22.7030,000
26-07-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย23.20500,000
30-09-2016นฤมล น้อยอ่ำซื้อ21.50300,000
30-09-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.5936,419,800
03-10-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.804,000,000
04-10-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ21.70833,200
04-10-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ21.83895,100
04-10-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ21.873,700,000
07-10-2016ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ22.40400,000
07-10-2016ชาตรี ดวงเนตรซื้อ22.40500,000
10-10-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ22.254,500,000
11-10-2016นฤมล น้อยอ่ำซื้อ21.90200,000
25-11-2016ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย22.76500,000
06-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.30357,200
06-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.30247,200
08-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.185,000,000
08-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.3045,100
09-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.122,477,200
13-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย23.011,579,600
14-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.90791,000
14-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.803,855,100
15-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.681,667,900
20-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.60337,900
20-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.6055,800
20-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.436,684,500
21-12-2016ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขาย22.503,000,000
07-03-2017นฤมล น้อยอ่ำซื้อ19.95200,000
10-04-2017อัฐ ทองแตงขาย21.102,000,000
10-04-2017อัฐ ทองแตงขาย21.121,850,000
10-04-2017อัฐ ทองแตงซื้อ20.782,404,700
17-04-2017อัฐ ทองแตงซื้อ20.70400,000
17-04-2017อัฐ ทองแตงซื้อ20.701,045,300
16-05-2017นฤมล น้อยอ่ำซื้อ19.50100,000
16-05-2017นฤมล น้อยอ่ำซื้อ19.40200,000
18-05-2017กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลซื้อ19.3010,000
18-05-2017สมบัติ อุทัยสางซื้อ19.50100,000
19-05-2017ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ18.8310,000,000
22-05-2017กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลซื้อ18.7010,000
22-05-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.3011,320,900
23-05-2017ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.80600,000
23-05-2017ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.50400,000
23-05-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.4214,116,400
24-05-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ18.467,000,000
02-06-2017ประดิษฐ์ ทีฆกุลซื้อ18.80500,000
05-06-2017ชาตรี ดวงเนตรซื้อ18.50500,000
12-06-2017ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถซื้อ19.1026,933,330
29-06-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.282,500,000
29-06-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.301,265,000
03-07-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.302,000,000
30-06-2017ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อ19.383,500,000
06-07-2017ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย19.50500,000
15-11-2017ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย21.70500,000
27-11-2017อัฐ ทองแตงขาย22.00100,000
27-11-2017อัฐ ทองแตงขาย21.60300,000
05-01-2018ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย21.00500,000
12-01-2018ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถขาย21.032,000,000
09-04-2018กานต์ ตระกูลฮุนซื้อ23.20340,000
17-04-2018กานต์ ตระกูลฮุนซื้อ23.4071,500
30-04-2018กานต์ ตระกูลฮุนซื้อ23.01141,500
02-05-2018กานต์ ตระกูลฮุนขาย22.50853,000
31-07-2018ประดิษฐ์ ทีฆกุลขาย26.801,000,000

BIG LOT BDMS

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
14-10-25621550,00012,88523.43
15-05-256113,700,00091,45824.72
15-05-25611471,90011,55424.48
10-05-256125,148,100118,10922.94
19-04-256112,000,00047,26523.63
17-04-256122,040,00048,17223.61
11-04-256112,000,00047,12923.56
09-04-256113,104,70073,74523.75
09-04-256112,000,00047,09023.55
05-04-256112,000,00047,03923.52
03-04-25611142,1003,48724.54
29-03-25611300,0006,98323.28
23-03-256112,239,60050,65422.62
13-03-25611115,0002,63422.90
07-02-2561136121.70
06-02-25611189,5004,10221.65
01-02-256114,000,00087,20021.80
30-01-25611268,6005,74821.40
24-01-2561250,038,1001,050,80221.00
17-01-256111,147,70023,93320.85
15-01-2561147,30098420.80
05-01-256112,376,00050,37121.20
21-12-25601185,9004,01021.57
14-12-2560136,10076921.30
13-12-2560138121.50
08-12-256024,772,000101,99821.37
06-12-2560196221.50
22-11-25603260,0005,69421.90
31-10-256011,9004021.20
25-10-256011,000,00021,22821.23
18-10-256014,000,00086,40021.60
17-10-256013,500,00075,95021.70
11-10-256021,430,20029,89120.90
09-10-25601500,00010,40020.80
05-10-256047,197,000147,73520.53
04-10-256021,150,90023,73320.62
29-09-2560119,60040220.50
25-09-2560114,00028820.60
21-09-25601218,0004,55620.90
20-09-25601700,00014,63020.90
11-09-2560119,60040620.70
08-09-2560115,00031220.81
07-09-25602137,0002,83320.68
05-09-25601150,0003,21421.42
31-08-2560192,4001,93120.90
30-08-25601302,3006,33820.97
24-08-25601602,50012,47220.70
18-08-25601200,0004,12020.60
10-08-25601845,20016,14319.10
08-08-256018,40016419.50
07-08-256017,00013719.60
03-08-25603805,60016,02519.89
01-08-256019001719.00
31-07-25601156,6002,99119.10
27-07-2560152,20099719.10
25-07-25601200,0003,78018.90
20-07-25601498,1009,66319.40
19-07-25601248,0004,78619.30
17-07-256013,500,00066,85019.10
14-07-25601178,5003,39219.00
13-07-25601177,1003,36519.00
30-06-25601173,8003,33719.20
29-06-256013,7007219.37
22-06-25601200,0003,89619.48
20-06-25601150,4002,81218.70
19-06-25601526,0009,88918.80
13-06-25601245,0004,61618.84
13-06-25601146,8002,76018.80
08-06-2560126,933,330514,42719.10
06-06-25601190,0003,67919.36
05-06-256011,425,20026,79418.80
31-05-25601159,4002,96518.60
30-05-25602964,10018,84019.54
29-05-25601175,0003,25518.60
23-05-256021,017,50018,72218.40
22-05-256011,000,00018,40018.40
18-05-2560120,90038918.60
17-05-25601421,9007,97418.90
17-05-2560342,734,200807,58218.90
16-05-2560210,000,000193,50019.35
11-05-25601881,90017,84620.24
02-05-2560227,60055920.24
02-05-25602924,10018,68120.22
28-04-25601161,0003,26820.30
27-04-256011,852,40037,78920.40
21-04-25601162,4003,23219.90
20-04-25602857,00017,27620.16
12-04-25601520,00010,61120.41
11-04-256027,466,300153,03820.50
31-03-25601106,4002,25621.20
24-03-25602637,20013,26220.81
22-03-256015,60011620.70
17-02-25601415,7008,64720.80
15-02-25601180,5003,82121.17
14-02-25601451,00010,05722.30
13-02-25605600,00012,84021.40
10-02-25605600,00012,84021.40
07-02-2560110,00021321.30
06-02-2560257,033,200150,52021.40
25-01-25601241,2005,41722.46
24-01-2560133,60075322.40
17-01-25601103,9002,33522.47
13-01-25601407,2009,16222.50
05-01-256031,396,90032,15923.02
30-12-2559198,0002,26423.10
23-12-255911,731,80038,77522.39
21-12-255911,800,00040,38522.44
15-12-25591213,8004,80022.45
14-12-255911,620,00036,61222.60
08-12-25591107,4002,47223.02
06-12-2559170,1001,63323.30
30-11-255921,210,60028,20723.30
29-11-255918,10018623.00
22-11-25593743,40016,94522.79
22-11-2559151122.70
15-11-2559116,60036822.14
08-11-255929,70022322.98
07-11-255941,055,70024,07022.80
04-11-2559413,817,300313,47222.69
03-11-255939,100,000206,98022.75
03-11-255913,202,10072,83222.75
31-10-25592778,00017,73822.80
20-10-25591632,10013,59021.50
17-10-25591390,4008,48221.73
13-10-25591337,4007,01820.80
11-10-2559811,368,000247,56421.78
10-10-255912,994,00065,13221.75
04-10-255931,008,00022,44622.27
30-09-25592116,6002,54221.80
29-09-255934,088,20088,21921.58
23-09-25591500,00011,26122.52
12-09-2559158,0001,26421.80
06-09-25591494,50011,27522.80
05-09-25591454,00010,59323.33
31-08-25591112,2002,63723.50
29-08-2559110,80025323.40
26-08-255911,655,80038,66223.35
23-08-25592212,6005,09723.98
22-08-2559186,3001,98523.00
18-08-25592494,00011,21322.70
17-08-25591217,4005,00023.00
16-08-255951,654,30037,81422.86
15-08-25591434,80010,00023.00
11-08-255941,950,80044,28922.70
09-08-25592100,0002,25022.50
09-08-25591620,60013,89622.39
08-08-25592978,30022,06322.55
01-08-25592231,6005,07721.92
01-08-25591130,0002,88922.22
29-07-255931,046,60023,57622.53
26-07-25591427,40010,00123.40
25-07-255913,053,30070,93123.23
20-07-255932,631,00060,76523.10
13-07-25591522,50011,95922.89
12-07-25591500,00011,75023.50
06-07-25591500,00011,95023.90
01-07-2559117,60042123.90
30-06-2559117,60042123.90
29-06-255917,671,800181,82223.70
28-06-2559220,000,000474,00023.70
23-06-2559142123.80
22-06-25591425,20010,00123.52
21-06-25591333,8007,94423.80
17-06-25592616,20014,61323.71
14-06-255931,479,20035,23223.82
10-06-25591828,40019,82323.93
09-06-25595464,90011,15624.00
03-06-2559125,00059623.84
31-05-255922,515,20060,61624.10
25-05-2559254,6001,32124.19
24-05-2559120,00048624.30
23-05-25591405,0009,67123.88
19-05-25591178,2004,23923.79
16-05-25592400,0009,44023.60
09-05-2559146,4001,11323.98
26-04-255911,000,00024,50024.50
20-04-2559150,0001,20624.11
11-04-255913,000,00071,70023.90
07-04-25591200,0004,97124.86
05-04-255911,8004323.90
30-03-255912,174,40050,24323.11
25-03-255914,0009122.80
24-03-25591623,10014,45623.20
23-03-2559154,1001,25023.10
21-03-2559151,6001,17122.70
17-03-255925,920,000129,78621.92
16-03-2559120,00044622.30
15-03-255924,850,000108,03222.27
14-03-255921,984,10044,22922.29
09-03-255941,823,10040,10822.00
08-03-2559150,0001,10522.10
07-03-255925,90013222.38
03-03-255947,557,400168,66922.32
02-03-255947,414,300163,26222.02
02-03-2559186,8001,91722.08
01-03-255935,917,200128,35221.69
29-02-255932,031,30043,76121.54
25-02-255933,459,90074,40321.50
25-02-255925,040,100108,19921.47
23-02-255914,125,30088,48721.45
23-02-255927,616,300163,30121.44
23-02-255914,125,30088,48721.45
23-02-255927,616,300163,30121.44
18-02-255932,447,90050,84020.77
17-02-255913,241,00067,40020.80
11-02-25591595,70012,63421.21
11-02-255921,209,80025,68721.23
09-02-255922,000,00043,39221.70
08-02-255914,572,600100,06121.88
05-02-255915,000,000109,14621.83
04-02-25591457,0009,92121.71
02-02-25591415,9008,99921.64
01-02-255911,664,60036,48721.92
29-01-255921,643,60036,08321.95
28-01-2559128,30062522.10
21-01-25593966,50020,70121.42
21-01-25593350,0007,52521.50
15-01-25591517,30010,96721.20
13-01-25593275,0005,98821.77
13-01-25592554,30012,00421.66
08-01-255911,039,00022,44221.60
07-01-2559152,100,00044,81021.34
05-01-25591188,0004,13622.00
04-01-255911,258,00027,45021.82
30-12-255816,60014722.30
30-12-2558183,6001,84822.11
29-12-255817,537,200165,06521.90
25-12-25581140,0003,06621.90
22-12-2558110,00021921.90
21-12-255817,70016922.00
01-12-255811,0002020.10
30-11-25584833,00016,91020.30
26-11-25581900,00017,86519.85
25-11-25581573,90011,51420.06
25-11-25581933,10018,72120.06
24-11-255821,728,60034,74720.10
20-11-25581135,0002,68619.90
19-11-255815,993,400119,71819.98
09-11-25581206,8003,99319.31
03-11-25581516,4009,96719.30
30-10-25581160,2003,04419.00
29-10-2558162,6001,20819.30
26-10-25582306,7005,92519.32
26-10-25581500,0009,73019.46
06-10-25581250,0004,74718.99
30-09-2558130,50056418.50
24-09-25584516,5009,71118.80
22-09-25581181,3003,44519.00
21-09-25581192,6003,70619.24
18-09-25581237,5004,56919.24
15-09-2558197,2001,86119.15
04-09-255815001019.70
02-09-25581416,0007,90419.00
27-08-2558112018.40
27-08-25581710,60013,26018.66
25-08-255815,3009618.20
20-08-2558133,60064219.11
17-08-255823,460,00067,94419.64
31-07-25583590,40011,76719.93
27-07-255813,347,30065,58119.59
27-07-255871,747,30034,21019.58
24-07-255832,200,00044,08520.04
23-07-255843,399,20068,90420.27
16-07-25581794,50016,52620.80
07-07-255816,00012120.20
30-06-25582178,9003,52019.67
24-06-25582864,70016,57419.17
23-06-255821,398,50026,72519.11
15-06-255824,892,90094,91719.40
08-06-2558145,50089219.60
29-05-2558318,30035319.30
28-05-25581261,3005,51321.10
27-05-2558112,00023119.22
14-05-25581331,4006,63020.01
06-05-255811,400,00027,79019.85
30-04-2558118,00036420.20
29-04-255831,068,00021,44220.08
21-04-255811,158,00023,27620.10
08-04-2558196,8001,93620.00
31-03-2558115,00029619.70
29-03-25582599,70011,76419.62
25-03-255814,980,300101,88220.46
23-03-255819,00018320.30
18-03-255811,016,91020,74520.40
10-03-2558147,70099120.77
06-03-2558172221.40
06-03-25581600,00012,67721.13
03-03-25581977,30020,71221.19
03-03-255813,000,00063,75021.25
26-02-25581841,00017,48920.80
25-02-255822,488,20052,48721.09
18-02-255811,939,40040,04620.65
13-02-2558114,00028920.67
10-02-255821,810,30037,29220.60
09-02-25582397,7008,22620.68
28-01-25581425,0008,03218.90

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น BDMS

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3