COLOR 2

0.01 0.51%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.98
เปลี่ยนแปลง 0.01
% เปลี่ยนแปลง 0.51
วันก่อนหน้า 1.97
เปิด 2.00
สูงสุด 2.00
ต่ำสุด 1.92
ปริมาณ (หุ้น) 2,186,451
มูลค่า('000 บาท) 4,318
ราคาเฉลี่ย 1.97

20.9

P/E

2.5

Yield%

85.71

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

0.02

Quick Ratio

1.07

Current Ratio

2.63

Asset/Dept Ratio

0.59

D/E Ratio

77.19

Avg. Collection Period
(Days)

76.16

Avg. Payment Period
(Days)

115.45

Avg. Inventory Period
(Days)

116.48

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.05 บาท XD 07-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร COLOR

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
17-01-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.0440,000
17-01-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.0460,000
07-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.1430,000
07-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.1620,000
07-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.1850,000
29-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.0820,000
29-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.1010,000
29-02-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.1014,500
29-02-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.0610,000
01-03-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.1010,000
02-03-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.107,800
05-03-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.1010,000
02-03-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.144,500
02-03-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.122,200
02-03-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ3.102,200
08-03-2012ฉลวย ไพนิตย์ซื้อ3.1445,000
08-03-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.1220,000
09-03-2012ฉลวย ไพนิตย์ซื้อ3.1015,000
09-03-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.109,700
19-03-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.0820,000
10-04-2012มัทนา หอระดานซื้อ3.0220,000
11-05-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.9830,000
11-05-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.9416,300
17-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.803,000
17-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8229,000
17-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.843,000
21-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8425,000
21-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8610,000
22-05-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.8020,000
23-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8220,000
23-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8020,000
22-05-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.8032,000
23-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8225,000
23-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8420,000
23-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8615,000
24-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8040,000
24-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.7820,000
24-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.7620,000
29-05-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8011,500
05-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8210,000
05-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8060,000
07-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8010,000
08-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8030,000
08-06-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.8050,000
13-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8210,000
13-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8051,900
15-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8030,000
26-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.843,000
29-06-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8620,100
02-07-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8650,000
03-07-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8630,000
03-07-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8419,400
16-07-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.864,000
06-08-2012เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์รับโอน0.00345,000
08-08-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.9015,600
12-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.4280,000
12-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.1836,200
12-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.2029,500
12-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.2263,300
16-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.2097,000
16-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.223,000
18-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.0827,000
18-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.12154,000
18-10-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย3.1410,000
13-11-2012มัทนา หอระดานซื้อ2.7810,000
13-11-2012มัทนา หอระดานซื้อ2.8010,000
26-11-2012สำลี ไพนิตย์ซื้อ2.5850,000
26-11-2012สำลี ไพนิตย์ซื้อ2.6250,000
12-12-2012ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.726,000
29-01-2013ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ซื้อ2.1052,983
28-01-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.1043,976
28-01-2013มัทนา หอระดานซื้อ2.104,389
28-01-2013ราชัน ควรหาซื้อ2.1024,726
28-01-2013ราชัน ควรหาขาย2.8450,000
28-01-2013ราชัน ควรหาขาย2.8210,000
28-01-2013เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ2.1052,983
31-01-2013ราชัน ควรหาขาย2.8620,000
31-01-2013ราชัน ควรหาขาย2.9275,000
31-01-2013ราชัน ควรหาขาย2.9630,000
29-01-2013สำลี ไพนิตย์ขาย2.90100,000
06-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8230,500
06-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8469,500
06-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8630,000
06-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8435,000
06-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8235,000
11-02-2013สำลี ไพนิตย์ขาย2.9433,300
14-02-2013ฉลวย ไพนิตย์ขาย2.8240,000
26-02-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ3.0024
04-04-2013ฉลวย ไพนิตย์ขาย2.9414,800
04-04-2013ฉลวย ไพนิตย์ขาย3.0045,000
10-04-2013มัทนา หอระดานขาย2.9850,000
29-04-2013มัทนา หอระดานขาย3.0250,000
07-05-2013มัทนา หอระดานขาย3.1450,000
07-05-2013มัทนา หอระดานขาย3.2019,900
22-05-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.7622,800
22-05-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.7810,000
22-05-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8057,400
22-05-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8249,800
22-05-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.8460,000
03-07-2013ราชัน ควรหาขาย0.3433,000
03-07-2013ราชัน ควรหาขาย0.3544,000
03-07-2013ราชัน ควรหาขาย0.36114,000
17-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.4410,000
17-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.464,200
17-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.464,000
23-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.485,000
23-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.503,000
29-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.5220,000
29-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.544,100
29-07-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.569,900
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.541,000
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.605,000
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.642,000
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.5616,600
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.606,000
02-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.623,000
05-08-2013ฉลวย ไพนิตย์ขาย2.6043,533
05-08-2013ฉลวย ไพนิตย์ขาย0.3610,800
08-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.561,000
08-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.6014,000
08-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.5815,000
08-08-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.5250,000
22-08-2013มัทนา หอระดานซื้อ2.4010,000
20-09-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.205,000
20-09-2013ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ2.181,300
20-11-2013มัทนา หอระดานซื้อ2.046,100
04-12-2013ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย0.4320,000
04-12-2013ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย0.45280,000
09-12-2013เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.50200,000
09-12-2013เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.51100,000
25-02-2014ภาณุพงศ์ สินธุวรรณชัยขาย2.1050,000
20-03-2014มัทนา หอระดานซื้อ1.9520,000
20-03-2014มัทนา หอระดานซื้อ1.88100,000
20-03-2014ฉลวย ไพนิตย์ซื้อ1.9350,000
02-05-2014มัทนา หอระดานซื้อ1.4810,000
07-05-2014มัทนา หอระดานซื้อ1.2440,000
20-06-2014ราชัน ควรหาขาย1.36300,000
24-06-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย0.52100,000
24-06-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย0.53100,000
26-06-2014ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.38100,000
26-06-2014ราชัน ควรหาขาย1.45500,000
09-07-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.432,500,000
10-07-2014ราชัน ควรหาขาย1.5050,000
22-07-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย0.52179,900
01-08-2014ราชัน ควรหาขาย1.49100,000
27-08-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.42100,000
29-08-2014มัทนา หอระดานขาย1.48100,000
09-09-2014ราชัน ควรหาขาย1.509,400
12-09-2014มัทนา หอระดานขาย1.50100,000
12-09-2014ราชัน ควรหาขาย1.5090,600
12-09-2014ราชัน ควรหาขาย1.5320,000
12-09-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.51100,000
16-09-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.56100,000
06-10-2014ราชัน ควรหาขาย1.58500,000
06-10-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.61200,000
06-10-2014ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.63300,000
06-10-2014มัทนา หอระดานขาย1.60100,000
06-10-2014มัทนา หอระดานขาย1.61100,000
06-10-2014ราชัน ควรหาขาย0.682,200
09-10-2014ราชัน ควรหาขาย1.64300,000
09-10-2014ราชัน ควรหาขาย1.65400,000
14-10-2014เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.9050,000
14-10-2014เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.9150,000
09-01-2015ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.2030,000
09-01-2015ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.2038,300
06-02-2015ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ขาย1.60200,000
06-02-2015กรรณิกา บุญรอดขาย1.7318,000
06-02-2015มัทนา หอระดานขาย1.72100,000
11-06-2015ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.60240,000
11-06-2015ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.61140,000
20-08-2015กรรณิกา บุญรอดขาย1.4933,000
07-09-2015ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.4040,000
07-09-2015ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.5030,000
26-10-2015เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย1.1040,000
26-10-2015เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย1.2463,200
02-11-2015ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.61100,000
12-01-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.30100,000
19-02-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.30100,000
19-02-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.30100,000
18-03-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.27100,000
26-04-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.51400,000
28-04-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.51550,900
28-04-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.55100,000
28-04-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.56200,000
03-05-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.54200,000
03-05-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.5684,700
03-05-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.5684,700
23-05-2016เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.1010,000
23-05-2016เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ขาย0.0545
22-07-2016ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.46200,000
18-10-2016ราชัน ควรหาขาย1.3110,000
18-10-2016ราชัน ควรหาขาย1.3379,000
26-10-2016มัทนา หอระดานขาย1.4420,200
26-10-2016มัทนา หอระดานขาย1.4379,800
26-10-2016มัทนา หอระดานขาย1.4420,200
26-10-2016มัทนา หอระดานขาย1.4379,800
23-11-2016มัทนา หอระดานขาย1.4054,000
23-11-2016มัทนา หอระดานขาย1.4414,400
10-03-2017บัญชา กำจัดขาย1.7110,300
10-04-2017บัญชา กำจัดขาย1.6083,200
10-04-2017บัญชา กำจัดขาย1.6050
10-04-2017บัญชา กำจัดขาย1.508
18-04-2017มงคล สุ่ยหาวงศ์ขาย1.58600
18-04-2017กรรณิกา บุญรอดขาย1.5850,000
18-04-2017กรรณิกา บุญรอดขาย1.5650,000
18-04-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.58100,000
18-04-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.5390,000
18-04-2017มงคล สุ่ยหาวงศ์ขาย1.53115,000
18-04-2017มงคล สุ่ยหาวงศ์ขาย1.5550,000
18-04-2017มงคล สุ่ยหาวงศ์ขาย1.5857,000
22-05-2017กรรณิกา บุญรอดขาย1.4031,100
24-05-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.445,000
26-05-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.4514,000
26-05-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.4522,900
01-06-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.4525,000
01-06-2017กัษมา บุญญธนังขาย1.4530,000
05-06-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.4650,000
13-06-2017มงคล สุ่ยหาวงศ์ขาย1.459,300
27-07-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.3790,000
27-07-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.3810,000
27-07-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ขาย1.38100,000
26-07-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.3830,000
11-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3310,000
11-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3410,000
11-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3510,000
15-08-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.4430,000
15-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3510,000
15-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3610,000
15-08-2017บัญชา กำจัดขาย1.3710,000
15-08-2017มัทนา หอระดานขาย1.5093,000
10-10-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.3330,000
27-10-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.2640,000
01-11-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.2640,000
01-11-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.251,700
03-11-2017ธเนศพล มงคลรัตน์ซื้อ1.2672,700
19-12-2017ฉลวย ไพนิตย์ขาย1.3027,400
08-02-2018ราชัน ควรหาซื้อ1.2128,000
14-02-2018มัทนา หอระดานซื้อ1.21100
14-02-2018มัทนา หอระดานซื้อ1.2230,000
14-02-2018มัทนา หอระดานซื้อ1.2030,000
15-02-2018ราชัน ควรหาซื้อ1.1921,000
15-02-2018ราชัน ควรหาซื้อ1.198,000
15-03-2018มัทนา หอระดานซื้อ1.192,000
06-06-2018สุชาติ จิวะพรทิพย์ซื้อ1.1237,100
04-06-2018เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ซื้อ1.1310,000
11-07-2018รัช ทองวานิชซื้อ1.0499,700
11-07-2018รัช ทองวานิชซื้อ1.05300
09-08-2018รัช ทองวานิชขาย1.16200,000
09-08-2018รัช ทองวานิชขาย1.18200,000
16-08-2018รัช ทองวานิชซื้อ1.1311,900
16-08-2018รัช ทองวานิชซื้อ1.1411,900
17-08-2018รัช ทองวานิชซื้อ1.1887,200
17-08-2018สุชาติ จิวะพรทิพย์ซื้อ1.19100,000
01-01-1970นาย ราชัน ควรหาขาย1.2512,700

BIG LOT COLOR

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น COLOR

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3