ECL 2

-0.03 -1.71%

Status : อัพเดท 10-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.72
เปลี่ยนแปลง -0.03
% เปลี่ยนแปลง -1.71
วันก่อนหน้า 1.75
เปิด 1.80
สูงสุด 1.80
ต่ำสุด 1.72
ปริมาณ (หุ้น) 48,847,796
มูลค่า('000 บาท) 85,547
ราคาเฉลี่ย 1.75

31.5

P/E

5.7

Yield%

100.00

Revenues Stable%

57.14

Profit Stable%

0

Quick Ratio

0

Current Ratio

1.6

Asset/Dept Ratio

1.75

D/E Ratio

0

Avg. Collection Period
(Days)

0

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

0

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.10 บาท XD 12-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร ECL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
27-12-2011กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ซื้อ0.6620,000
04-01-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.70500,000
20-03-2012กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ขาย0.7720,000
20-03-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.745,000,000
03-05-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.741,000,000
06-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.74286,200
12-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.7711,100
12-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.77300,000
21-06-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.80400,000
22-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.81300,000
22-06-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.80400,000
25-06-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.82200,000
26-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.85200,000
27-06-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.87200,000
29-06-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.92203,400
02-07-2012ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.921,000,000
13-07-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.20400,000
19-07-2012กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์รับโอน0.0075,000
24-07-2012กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ขาย0.9210,400
24-07-2012กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ขาย0.9464,600
26-07-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.042,000,000
27-07-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.34400,000
26-07-2012ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.312,700,000
31-07-2012ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.311,000,000
03-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.04300,000
03-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.10300,000
03-08-2012ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.341,000,000
06-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.12300,000
06-08-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.12647,800
06-08-2012ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.351,000,000
07-08-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.13352,200
07-08-2012ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.382,000,000
08-08-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.071,500,000
09-08-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.33200,000
14-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.121,000,000
14-08-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.07500,000
14-08-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.12505,000
17-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.03238,400
17-08-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.30400,000
23-08-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.10200,000
24-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.07200,000
30-08-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.04300,000
16-10-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.07400,000
07-09-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.09100,000
07-09-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.11648,100
11-09-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.06200,000
12-09-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.05200,000
27-09-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.10200,000
08-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.1021,100
09-10-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.07300,000
09-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.10200,000
12-10-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.11200,000
12-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.111,500,000
15-10-2012ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.16200,000
15-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.17300,000
15-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.34300,000
18-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.34300,000
19-10-2012ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.13500,000
29-10-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.08100
29-10-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.071,800,000
29-10-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.291,000,000
31-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.07400,000
31-10-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.30500,000
31-10-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.311,000,000
01-11-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.0970,200
02-11-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.29500,000
12-11-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.291,000,000
15-01-2013ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.05235,700
16-11-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.03200,000
16-11-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.07400,000
16-11-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.26500,000
19-11-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.09200,000
19-11-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.28300,000
21-11-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.04200,000
04-12-2012ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.25500,000
07-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.09600,000
07-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.27600,000
20-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.301,000,000
24-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.10300,000
24-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.35600,000
25-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.12600,000
25-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.36300,000
26-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย1.15600,000
26-12-2012ประภากร วีระพงษ์ขาย0.38200,000
02-01-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.10300,000
04-01-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.15300,000
14-01-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.16300,000
14-01-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.471,000,000
14-01-2013อิสระ ศรีสุตาขาย1.1494,400
14-01-2013ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.212,000,000
14-01-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.192,000,000
14-01-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.551,000,000
15-01-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.642,700,000
16-01-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.611,000,000
17-01-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.62800,000
24-01-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.151,687,000
28-01-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.22500,000
04-04-2013ประภากร วีระพงษ์โอนออก0.005,000,000
04-04-2013ประภากร วีระพงษ์รับโอน0.005,000,000
13-03-2013ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.43400,000
20-03-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.24500,000
21-03-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.16400,000
25-03-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.14400,000
11-04-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.12100,000
17-04-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.17100,000
30-04-2013ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.31529,800
25-04-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.30300,000
03-05-2013ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.37600,000
13-05-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.34400,000
07-05-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.32247,700
13-05-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.39200,000
08-05-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.32152,300
09-05-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.34200,000
13-05-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.40200,000
16-05-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.34200,000
28-05-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.28200,000
30-05-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.36100,000
07-06-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.22200,000
07-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.23300,000
10-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.18100,000
12-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.22100,000
12-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.34100,000
13-06-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.20229,800
13-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.31200,000
13-06-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.21500,000
13-06-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.341,000,000
17-06-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.30210,500
26-06-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.221,000,000
10-07-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.21114,500
15-07-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.15205,900
16-07-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1786,400
19-07-2013ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.00500,000
19-07-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.19206,700
19-07-2013ประภากร วีระพงษ์รับโอน0.00500,000
19-07-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.2635,200
25-07-2013ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.2679,300
26-07-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.21301,000
31-07-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.19110,000
02-08-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1990,000
06-08-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.21500,000
19-08-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.24184,000
20-08-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.22116,000
21-08-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.19100,000
21-08-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.19200,000
23-08-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.19100,000
18-11-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.12800,000
18-11-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย0.16300,000
18-11-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย0.18400,000
24-09-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.17100,000
25-09-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1524,700
08-10-2013พิพัฒน์ พรสุวรรณขาย0.1762,500
10-10-2013อิสระ ศรีสุตาขาย1.18100,000
10-10-2013อิสระ ศรีสุตาขาย0.16147,200
11-10-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1850,000
14-10-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1866,800
18-10-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1958,500
22-10-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.152,000,000
22-10-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.141,000,000
24-10-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.141,400,000
28-10-2013ประภากร วีระพงษ์ซื้อ0.13500,000
05-11-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย0.10500,000
05-11-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.072,000,000
05-11-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.0915,000,000
09-12-2013ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.14198,700
18-12-2013ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.13100,975
17-12-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.10500,000
19-12-2013ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.124,869,100
19-12-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.101,295,800
20-12-2013ประภากร วีระพงษ์ขาย1.11198,600
20-12-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.10500,000
23-12-2013ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.09231,900
07-01-2014ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.03200,000
07-01-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.012,300,900
24-01-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.013,142,300
30-01-2014ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.9910,000,000
06-02-2014ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ0.99127,600
11-02-2014ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.00372,400
24-02-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.07400,000
09-05-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.98757,700
06-06-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ0.97100,000
06-06-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.091,650,000
11-06-2014ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.0412,000,000
27-06-2014ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.0310,000,000
26-06-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.14250,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.14400,000
26-06-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.09300,000
27-06-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.16300,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.16200,000
03-07-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.13400,000
08-07-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.16700,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.20400,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.15192,400
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.15107,600
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.17200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.166,600
21-07-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.14200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.16100,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.1782,600
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.20600,000
25-07-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.254,000,000
31-07-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.15200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.16500,000
01-08-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.17200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.17200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.18200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.20300,000
06-08-2014อิสระ ศรีสุตาขาย1.1950,000
08-08-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.18500,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.23100,000
18-08-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.23128,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.23100,000
20-08-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.27172,000
21-08-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.24200,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.23100,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.23100,000
08-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.14100,000
08-09-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.16659,600
09-09-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.1940,400
16-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.17100,000
17-09-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย1.19100,000
22-09-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.24100,000
06-10-2014ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.001,500,000
06-10-2014ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.002,000,000
06-10-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.881,100,000
07-10-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.211,400,000
08-10-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.111,400,000
08-10-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.40400,000
09-10-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.02200,000
09-10-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.20200,000
10-10-2014ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.002,000,000
13-10-2014ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.30500,000
13-10-2014ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.303,000,000
17-10-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.04400,000
20-10-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.00400,000
04-11-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.40400,000
10-11-2014ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.001,500,000
10-11-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย3.04900,000
10-11-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.68500,000
12-11-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย3.07700
19-11-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.98500,000
25-11-2014ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.006,000,000
25-11-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.84458,300
25-11-2014ปรีชา วีระพงษ์รับโอน0.006,000,000
25-11-2014ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.7641,700
26-11-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.341,000,000
28-11-2014ประภากร วีระพงษ์ขาย2.56400,000
17-12-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.14500,000
17-12-2014ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.25300,000
05-01-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.405,000,000
06-01-2015ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.78200,000
06-01-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย2.88200,000
06-01-2015ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.78200,000
06-01-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย2.88200,000
09-01-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย3.001,700,000
19-01-2015ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.14400,000
19-01-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย3.18400,000
23-01-2015พิพัฒน์ พรสุวรรณซื้อ3.386,750
23-01-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.361,000,000
26-01-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.372,000,000
30-01-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย3.481,500,000
06-02-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.501,000,000
10-02-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.482,000,000
11-02-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.003,500,000
11-02-2015ปรีชา วีระพงษ์โอนออก0.0013,700,000
24-02-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย3.18200,000
27-02-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.005,000,000
05-03-2015ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.88200,000
05-03-2015ปรีชา วีระพงษ์โอนออก0.0010,000,000
09-03-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.3915,000,000
18-03-2015ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.14400,000
23-03-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.008,000,000
25-05-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.002,000,000
25-05-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.002,000,000
09-06-2015ปรีชา วีระพงษ์โอนออก0.002,300,000
16-06-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย0.81800,000
19-06-2015ประภากร วีระพงษ์ขาย0.83500,000
23-07-2015ประภากร วีระพงษ์ซื้อ1.68182,100
23-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.75200,000
27-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.65360,700
27-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.66226,800
27-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.66212,500
29-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.60100,000
29-07-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.57100,000
17-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.63246,000
17-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.75800,000
18-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.73900,000
19-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.67100,000
20-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.68300,000
24-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.671,303,500
24-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.66228,400
24-08-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.66800,000
24-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.65505,700
24-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.67400,000
24-08-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.65300,000
24-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.65264,300
24-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ขาย1.63100,000
25-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.63361,800
25-08-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.6316,400
25-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.59300,600
25-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.60402,600
26-08-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.5783,600
26-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.55181,100
26-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.57600,000
27-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.56161,300
28-08-2015ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.61118,900
28-08-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.61200,000
01-09-2015ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.003,800,000
01-09-2015ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.93500,000
01-09-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.59510,900
04-09-2015ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.89200,000
13-01-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.901,000,000
13-01-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.771,820,000
15-01-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.771,541,800
15-01-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.78138,200
29-01-2016ปรีชา วีระพงษ์โอนออก0.004,242,600
31-05-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.642,989,000
13-09-2016ปรีชา วีระพงษ์รับโอน0.001,308,363
19-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.47249,900
18-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.49500,000
17-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.42600,000
26-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.52500,000
26-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.52500,000
27-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.53600,000
28-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.52500,000
31-10-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.51300,000
31-10-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.531,000,000
01-11-2016ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ1.53211,000
01-11-2016ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.001,500,000
01-11-2016ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.59500,000
01-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.54500,000
02-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.61700,000
02-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.62100,000
03-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.59500,000
04-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.62328,600
07-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.59612,900
08-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.61100,000
08-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.61500,000
10-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.61365,800
16-11-2016ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.53346,600
20-02-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.51500,000
20-02-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.54750,000
20-02-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.59500,000
03-03-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.60250,000
06-03-2017ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.881,060,000
06-03-2017ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.881,400,100
06-03-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.63500,000
06-03-2017ดวงรัตน์ แจ้งมงคลขาย1.901,839,900
07-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.64300,000
20-03-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย0.63500,000
20-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.64400,000
20-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.64200,000
21-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.63200,000
22-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.64200,000
23-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.66600,000
24-03-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.71300,000
24-03-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.271,000,000
27-03-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.28106,800
28-03-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.22300,000
29-03-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.36593,200
11-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.5266,646,963
11-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย0.522,700,037
17-04-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย0.75400,000
18-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.762,000,000
18-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ0.761,000,000
20-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย2.71200,000
21-04-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย2.71200,000
16-05-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.501,200,000
25-05-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย3.00311,500
26-05-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.221,000,000
26-05-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย3.081,288,500
31-05-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย1.38500,000
05-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.381,500,000
05-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.382,000,000
06-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ขาย3.16600,000
13-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.44500,000
14-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.431,000,000
14-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.451,000,000
15-06-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.40500,000
27-06-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.67982,100
07-07-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.04100,000
07-07-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.20800,000
07-07-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย2.29300,000
13-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย4.11200,000
13-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย4.16100,000
13-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.40194,800
17-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย4.2650,000
17-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ขาย4.12100,000
17-07-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.91600,000
17-07-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ2.42500,000
19-07-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.88200,000
20-07-2017ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.40105,200
24-07-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.87360,000
03-08-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.0650,000
03-08-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.08100,000
16-08-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.42150,000
31-08-2017ประภากร วีระพงษ์ซื้อ3.20100,000
04-09-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.241,000,000
04-09-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ1.7450,000
11-09-2017ปรีชา วีระพงษ์ซื้อ3.72400,000
13-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.88100,000
22-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.86100,000
22-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.70200,000
25-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย3.73200,000
25-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.011,900,000
25-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.03300,000
26-09-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.03100,000
02-10-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.08300,000
02-10-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.08200,000
07-11-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.19260,000
09-11-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.452,200,000
10-11-2017ประภากร วีระพงษ์ขาย4.59400,000
18-01-2018ปรีชา วีระพงษ์ขาย1.802,000,000
22-01-2018ปรีชา วีระพงษ์ขาย1.802,550,000
24-01-2018ปกรณ์ อาภาพันธุ์ซื้อ3.6020,000
05-03-2018ปกรณ์ อาภาพันธุ์ซื้อ2.9720,000
19-03-2018ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อ2.561,000,000
21-03-2018ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.30250,000
09-04-2018ประภากร วีระพงษ์ซื้อ2.08100,000
20-04-2018ดนุชา วีระพงษ์โอนออก0.001,000,000
23-04-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.20163,200
18-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.06200,000
16-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.28300,000
16-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.20200,000
16-05-2018ดนุชา วีระพงษ์รับโอน0.00315,000
16-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.07408,100
17-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ขาย2.09300,000
17-05-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ1.996,900
26-04-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.30336,800
26-04-2018ดนุชา วีระพงษ์ซื้อ2.28276,900

BIG LOT ECL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
30-01-2561120,000713.54
18-01-256112,550,0004,5651.79
17-01-256112,000,0003,6001.80
10-11-2560110,000252.48
20-10-2560130,000642.14
27-09-2560150,0001953.90
15-05-256011,200,0003,0002.50
10-04-2560374,347,00038,6600.52
04-11-25591312,7004971.59
28-10-25591500,0007651.53
05-08-25591412,7006931.68
21-07-25591400,0006801.70
14-06-25591800,0001,3201.65
07-08-255814,00071.68
11-06-255812,500,0004,5501.82

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น ECL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3