HMPRO 14

-0.20 -1.44%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 13.70
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.44
วันก่อนหน้า 13.90
เปิด 13.90
สูงสุด 14.00
ต่ำสุด 13.60
ปริมาณ (หุ้น) 17,797,562
มูลค่า('000 บาท) 244,701
ราคาเฉลี่ย 13.75

34.8

P/E

2.2

Yield%

100.00

Revenues Stable%

100.00

Profit Stable%

0.11

Quick Ratio

0.84

Current Ratio

1.59

Asset/Dept Ratio

1.81

D/E Ratio

8.22

Avg. Collection Period
(Days)

105.21

Avg. Payment Period
(Days)

83.63

Avg. Inventory Period
(Days)

-13.36

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.20 บาท XD 22-04-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร HMPRO

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
05-10-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย8.89250,000
11-10-2011ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.65200,000
09-11-2011จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ขาย9.95100,000
22-11-2011วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย10.00100,000
22-11-2011วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย10.10100,000
30-11-2011วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย10.0020,000
02-12-2011ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย10.3020,000
02-12-2011ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.20200,000
02-12-2011นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย10.20200,000
02-12-2011วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย10.30100,000
02-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.20200,000
06-12-2011ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย10.5030,000
06-12-2011นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย10.4050,000
06-12-2011จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ขาย10.50100,000
06-12-2011ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.60200,000
07-12-2011วรรณี จันทามงคลขาย10.6010,000
07-12-2011หาญชัย เหล่าพาณิชกรขาย10.50400,000
07-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.60100,000
08-12-2011ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย11.45100,000
08-12-2011ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย11.3233,332
07-12-2011ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.50400,000
07-12-2011วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย11.46150,000
07-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.48400,000
07-12-2011ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.50200,000
15-12-2011จริยา โสรธรณ์ขาย11.20100,000
21-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.20600,000
22-12-2011ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย11.50100,000
22-12-2011วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย11.50100,000
22-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.40200,000
26-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.20200,000
30-12-2011อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.00300,000
30-12-2011วรรณี จันทามงคลโอนออก0.001,000,000
13-01-2012อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย11.35400,000
29-02-2012จริยา โสรธรณ์ขาย11.961,000,000
01-03-2012ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.92200,000
01-03-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย11.7050,000
29-02-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย12.00200,000
29-02-2012อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย12.00100,000
01-03-2012จริยา โสรธรณ์ขาย12.25200,000
06-03-2012ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย12.20100,000
01-03-2012ณัฏฐ์ จริตชนะขาย12.25200,000
12-03-2012ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย12.8040,000
09-03-2012อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย13.40100,000
26-03-2012ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย14.30100,000
26-03-2012ชัยยุทธ กรัณยโสภณซื้อ13.90100,000
26-03-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย14.00100,000
27-03-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย14.00100,000
27-03-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีซื้อ13.7050,000
27-03-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีซื้อ13.6050,000
15-05-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีซื้อ12.9060,000
22-05-2012ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงซื้อ11.8330,000
25-05-2012ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงซื้อ11.9010,000
30-05-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย12.5060,000
03-07-2012ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย12.4560,000
03-07-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย12.45200,000
03-07-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย12.40100,000
03-07-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย12.80100,000
05-07-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย12.75200,000
05-07-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย12.7050,000
29-08-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย12.80100,000
14-09-2012วรรณี จันทามงคลโอนออก0.0012,729
28-09-2012มานิต อุดมคุณธรรมซื้อ13.50158,303
03-10-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย13.60146,400
08-11-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย11.8050,000
30-11-2012วีรพันธ์ อังสุมาลีโอนออก0.00500,000
13-12-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย11.90100,000
14-12-2012นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย12.20200,000
19-12-2012วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย12.50100,000
02-01-2013ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย13.1010,000
08-01-2013ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย13.4020,000
15-05-2013จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ขาย15.20200,000
20-05-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย15.5020,000
31-05-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย16.2010,000
31-05-2013วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย16.30100,000
31-05-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย16.6530,000
31-05-2013วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย16.50100,000
02-07-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์โอนออก11.80300,000
06-08-2013จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ขาย13.10200,000
09-08-2013อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย14.00100,000
19-09-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย12.4080,000
19-09-2013นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ขาย13.2020,000
19-09-2013วรรณี จันทามงคลโอนออก0.00230,000
02-07-2014นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์โอนออก0.00300,000
18-08-2014อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.75200,000
24-10-2014พงส์ สารสินโอนออก0.0022,400,000
03-11-2014คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลโอนออก0.0022,900,000
03-11-2014คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลโอนออก0.0022,000,000
01-12-2014มานิต อุดมคุณธรรมโอนออก0.0060,000,000
01-04-2015ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.121,170,000
11-05-2015ณัฏฐ์ จริตชนะซื้อ7.001,073,334
15-06-2015อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย6.60200,000
27-08-2015อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย6.80100,000
31-08-2015อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย7.10200,000
31-08-2015อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย7.1588,500
19-11-2015วรรณี จันทามงคลซื้อ6.8040,000
04-01-2016วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย7.00100,000
29-12-2015ณัฏฐ์ จริตชนะโอนออก0.001,000,000
08-03-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย6.85100,000
08-03-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย7.3550,000
17-03-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย7.7540,000
17-03-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย7.8940,000
31-03-2016ณัฏฐ์ จริตชนะโอนออก0.001,750,000
04-04-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.2020,000
04-04-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.3340,000
16-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.2510,000
16-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.4650,000
16-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.5740,000
18-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.78115,000
23-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย8.9510,000
25-05-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.0015,000
09-06-2016อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย9.10100,000
10-06-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.0830,000
17-06-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.0030,000
17-06-2016อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย9.10100,000
20-06-2016วทัญญู วิสุทธิโกศลขาย9.10100,000
23-06-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.3065,000
24-06-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.7230,000
24-06-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.7015,000
03-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย10.134,000,000
03-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.2035,000
03-08-2016ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงขาย10.30150,000
03-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย10.296,000,000
28-07-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย10.048,000,000
29-07-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย10.002,000,000
08-08-2016ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุลซื้อ9.85410
08-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.4645,000
08-08-2016ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุลขาย10.4015,432
08-08-2016วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย10.50100,000
08-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.6670,000
08-08-2016ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงขาย10.6050,000
11-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.0050,000
11-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.4058,200
11-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะซื้อ11.1058,200
11-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย11.2810,000,000
11-08-2016ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงขาย11.2050,000
15-08-2016ชัยยุทธ กรัณยโสภณขาย11.0050,000
18-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.6050,000
18-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.8050,000
24-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย11.152,000,000
24-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย11.031,500,000
24-08-2016มานิต อุดมคุณธรรมขาย11.033,000,000
29-08-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.3025,000
02-09-2016ณัฏฐ์ จริตชนะซื้อ11.1025,000
06-10-2016ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินซื้อ9.101,000,000
06-10-2016ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินขาย10.70500,000
06-10-2016ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินขาย9.70500,000
11-11-2016ณัฏฐ์ จริตชนะโอนออก0.0050,000
30-11-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.1020,000
30-11-2016ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.3450,000
18-01-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย10.4050,000
18-01-2017มานิต อุดมคุณธรรมขาย10.5041,066
23-03-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย9.5015,000
01-06-2017เกษม ปิ่นมณเฑียรทองขาย9.80100,000
01-09-2017อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.07300,000
06-09-2017อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.10100,000
06-09-2017อนุชา จิตจาตุรันต์ขาย10.20200,000
15-09-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.1050,000
15-09-2017ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินขาย11.05200,000
15-09-2017ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินขาย11.10200,000
20-09-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.15200,000
20-09-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.2050,000
21-09-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.2017,900
21-09-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.2082,100
02-10-2017ณัฏฐ์ จริตชนะขาย11.89400,000
02-10-2017วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย12.00100,000
04-10-2017ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินขาย12.20117,600
12-01-2018วีรพันธ์ อังสุมาลีขาย13.90300,000
12-01-2018อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาขาย14.05200,000
15-01-2018มานิต อุดมคุณธรรมขาย14.052,000,000
15-01-2018มานิต อุดมคุณธรรมขาย14.04500,000
17-01-2018มานิต อุดมคุณธรรมขาย14.001,000,000
17-01-2018อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาขาย14.30100,000
17-01-2018อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาขาย14.4090,000
20-06-2018นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ซื้อ13.7030,000

BIG LOT HMPRO

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
14-10-2562158,00098016.90
09-04-2561195,3001,37214.40
02-04-25612700,0009,80014.00
30-03-25611243,5003,43314.10
08-03-25611500,0006,95013.90
07-03-256111,144,30016,09014.06
06-03-25611704,00010,03214.25
02-03-256111,172,20016,93814.45
28-02-256115,082,60073,33114.43
21-02-25611300,0004,23014.10
12-02-2561195,3001,33414.00
06-02-25611271,3003,72613.73
24-01-2561141,70061314.70
23-01-25611377,7005,47714.50
11-01-256144,000,00054,05013.51
10-01-256111,144,50016,13714.10
13-12-2560161112.20
13-11-2560154112.60
10-11-256014,200,00054,33712.94
29-09-256041,400,00016,79011.99
21-09-256011,000,00010,85010.85
15-09-25606500,0005,48810.98
14-09-256016,000,00065,90310.98
12-09-2560215,000,000164,03010.94
11-09-2560210,000,000103,82310.38
24-08-256022,018,10019,7239.77
18-08-256011,281,00012,6189.85
25-07-256018,000,00076,2009.52
05-07-256012,007,00019,1759.55
14-06-25601492,8004,7729.68
02-06-256021,882,80018,4219.78
01-06-256011,764,50017,2929.80
01-06-25602235,5342,3089.80
31-05-256012,500,00024,6079.84
30-05-256014,000,00039,0229.76
23-05-256011,015,1009,6949.55
05-05-256011,000,0009,8009.80
04-05-25601899,1008,8349.82
28-04-256012,511,10024,2329.65
26-04-256025,300,00051,0899.64
25-04-256022,511,80023,9889.55
20-04-256013,000,00028,4939.50
05-04-256011,000109.75
27-03-25601412,4003,9969.69
24-03-25601412,4003,9969.69
21-03-25601512,5004,9469.65
17-02-256012,200,00020,6809.40
15-02-25601130,5001,2679.71
09-02-25601478,9004,7689.96
08-02-25601471,8004,6479.85
03-02-25601552,7005,4949.94
26-01-25601790,0007,90810.01
24-01-2560123,50024210.31
10-01-25601440,7004,46910.14
01-12-25591999,00010,29010.30
30-11-25591999,00010,29010.30
22-11-2559156,80056910.01
17-11-2559141,2003859.34
15-11-2559123,4002249.57
08-11-255915,3005310.07
01-11-25591326,2003,49410.71
31-10-25591378,0003,99910.58
21-10-25591300,0003,00010.00
14-10-25591300,0003,00010.00
04-10-255921,006,50010,51910.45
23-09-25592333,3003,35010.05
20-09-25591397,2003,99610.06
16-09-25592112,2001,1119.90
07-09-2559115,050,600151,25910.05
01-09-25591800,0008,68010.85
29-08-255924,324,70047,44910.97
24-08-25591300,0003,40511.35
17-08-255911,012,00010,72710.60
03-08-25591300,0003,09010.30
01-08-25592244,0002,46410.10
28-07-255919,670,10096,0249.93
22-07-255935,643,80054,1449.59
20-07-255919,849,20096,2779.78
20-07-255924,526,70044,3209.79
15-06-25591105,4009599.10
07-06-25591280,6002,5539.10
24-03-255912,144,50017,1568.00
18-03-255911,500,20012,0008.00
09-03-25591352,3002,6077.40
05-01-2559173,3025026.85
05-01-255911,700,00011,3906.70
29-12-255816,398,90043,8326.85
15-12-25581450,4002,9056.45
02-12-2558164,0464487.00
30-11-25582365,7002,5787.05
20-11-25581346,7002,3406.75
19-11-255813,800,80025,8456.80
25-09-255821,971,00013,6496.92
24-09-2558150,4003486.90
15-09-2558166,0004616.98
04-09-25582614,4004,3937.15
27-08-255811,059,4007,4167.00
25-08-2558125,0001626.50
20-08-255811,703,80010,9956.45
31-07-25583456,9002,8566.25
16-07-25581809,3005,3016.55
06-07-25581422,1002,7016.40
30-06-25582195,3001,3156.73
19-06-25582302,4001,9666.50
18-06-255813306.55
16-06-255821,000,0006,5506.55
02-06-25581150,0009826.55
29-05-2558168,4004586.70
19-05-25582261,6001,7666.75
30-04-2558136,0002597.20
27-04-255815,000,00036,2647.25
08-04-2558119,2001578.19
31-03-255815,154,20041,7498.10
31-03-25582860,7007,0158.15
30-03-2558110,000,00080,4248.04
30-03-25581396,2003,4988.83
25-03-25581391,3003,1898.15
23-03-25581204,8001,6708.16
20-03-255811,930,60015,7358.15
20-03-255813,800328.40
19-03-255811,893,70015,1247.99
10-03-2558135,6002878.08
13-02-25581365,5003,2168.80
10-02-255811,140,9009,8128.60
30-01-25581440,6003,5918.15
30-01-25581704,1005,7388.15
28-01-25581127,0001,0358.15

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น HMPRO

TAGS
hmpro & gunkul 2 Niruch เมื่อ 09/12/2014 02:30:20
HMPRO แนวต้าน 12.00 บาท 1 Pronprom เมื่อ 10/10/2014 21:36:46
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3