IVL 48

-0.75 -1.54%

Status : อัพเดท 12-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 48.00
เปลี่ยนแปลง -0.75
% เปลี่ยนแปลง -1.54
วันก่อนหน้า 48.75
เปิด 48.75
สูงสุด 49.00
ต่ำสุด 47.50
ปริมาณ (หุ้น) 12,412,407
มูลค่า('000 บาท) 597,369
ราคาเฉลี่ย 48.13

34.9

P/E

1.4

Yield%

85.71

Revenues Stable%

71.43

Profit Stable%

0.07

Quick Ratio

1.01

Current Ratio

1.56

Asset/Dept Ratio

1.66

D/E Ratio

44.96

Avg. Collection Period
(Days)

70.63

Avg. Payment Period
(Days)

77.88

Avg. Inventory Period
(Days)

52.21

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.175 บาท XD 06-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร IVL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-09-2011วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.16175,348
04-10-2011ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ25.0010,000
13-10-2011ราเจส บังกาขาย31.1620,000
18-10-2011ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระขาย35.00100,000
01-11-2011วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1662,412
15-11-2011ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย32.0010,000
10-05-2012จักรมณฑ์ ผาสุกวนิชซื้อ31.252,000
02-12-2011วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1665,384
02-12-2011ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย31.2510,000
02-12-2011ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระขาย31.2525,000
06-12-2011ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย31.8720,000
09-12-2011เปรม จันดรา กุปต้าขาย32.752,000
07-12-2011ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย32.2510,000
08-12-2011ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย32.5010,000
29-12-2011วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1656,468
31-01-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1662,412
29-02-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1662,412
21-03-2012เปรม จันดรา กุปต้าขาย39.3510,000
29-03-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1659,440
10-05-2012จักรมณฑ์ ผาสุกวนิชโอนออก0.0040,000
02-05-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1659,440
18-05-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ30.25100,000
18-05-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ30.00100,000
31-05-2012วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ41.1656,468
20-07-2012เปรม จันดรา กุปต้าขาย29.753,000
04-12-2012เปรม จันดรา กุปต้าขาย24.909,000
22-03-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย27.25200,000
22-03-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ23.00200,000
29-03-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ21.5070,000
07-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ23.00100,000
07-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ22.0070,000
07-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ21.3050,000
07-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ20.4025,000
07-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ20.0050,000
13-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ19.2050,000
17-06-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ17.6030,000
17-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ19.2050,000
25-06-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ17.3520,000
27-06-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ16.1010,000
27-06-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ16.7050,000
22-08-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ17.5010,000
23-08-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ17.3030,000
23-08-2013วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ17.40100,000
28-08-2013ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ17.2520,000
17-09-2013สัตยานารายัน โมต้าขาย22.2010,000
07-01-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ19.8050,000
07-01-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ19.5050,000
30-05-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.0050,000
03-06-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.0010,000
08-08-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ27.502,000
14-08-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ27.00200,000
01-10-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.75100,000
01-10-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.50100,000
01-10-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.75100,000
01-10-2014วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ25.50100,000
17-11-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ22.3010,000
18-11-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ22.1010,000
18-11-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ21.9010,000
21-11-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ21.7010,000
12-12-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ21.5010,000
15-12-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ20.9010,000
16-12-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ19.8010,000
17-12-2014ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ18.7010,000
19-12-2014รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ19.90200,000
05-01-2015ซาชิ ปรากาซ ไคตานขาย19.7020,000
09-01-2015รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ19.10200,000
21-01-2015ดีลิป กุมาร์ อากาวาลซื้อ19.6050,000
30-01-2015รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ20.80100,000
10-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.59320
10-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.0430
10-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.60200
10-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.6011
16-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.60213
23-03-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.5011,800
07-04-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.601,500
02-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.2682,500
02-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.2622,900
05-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.60100
08-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ24.3683,800
08-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.2644,364
08-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.607,600
08-06-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.60100
07-07-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.6034,300
25-08-2015รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ22.02440,000
17-12-2015วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ20.3075,800
13-01-2016รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ19.5050,000
21-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.435,200
21-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.3273,400
21-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.3655,800
21-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.431,500
21-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.2930
28-01-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย1.3577,203
16-05-2016รัสเซล เลตัน เคคูเอวาขาย30.13500,000
16-05-2016รัสเซล เลตัน เคคูเอวาขาย30.50200,000
23-05-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย4.60166,204
30-05-2016ดีลิป กุมาร์ อากาวาลขาย32.00100,000
18-08-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ32.824,000
06-09-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ30.821,000
06-09-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ3.1910,000
13-09-2016รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ27.50180,000
20-09-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ29.00100,000
03-10-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ28.331,000
13-10-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ1.6410,000
13-10-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ25.051,000
19-10-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ1.9710,000
17-10-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คซื้อ26.13200,000
06-12-2016วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย2.5810,600
16-12-2016โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ขาย3.0540,000
04-01-2017โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ขาย3.0930,000
06-01-2017โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ขาย35.925,000
10-01-2017ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ36.503,200
10-01-2017ระเฑียร ศรีมงคลขาย4.1418,200
10-01-2017ระเฑียร ศรีมงคลขาย3.0514,000
10-01-2017วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย36.50100,000
22-05-2017คณิต สีห์ซื้อ35.75100,000
05-06-2017ซันเจย์ อาฮูจาซื้อ37.0019,304
02-06-2017โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ซื้อ37.0010,177
02-06-2017ดีลิป กุมาร์ อากาวาลซื้อ37.0051,570
02-06-2017มาโนช กุมาร์ ชาร์มาซื้อ37.009,803
02-06-2017อุเดย์ พอล ซิงห์ กิลซื้อ37.0036,346
05-06-2017ซันเจย์ อาฮูจาซื้อ37.0010,700
27-06-2017วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย39.0080,300
29-06-2017วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย39.00169,700
17-07-2017ระเฑียร ศรีมงคลขาย38.00265,200
17-07-2017ระเฑียร ศรีมงคลซื้อ1.66265,200
05-10-2017โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ขาย43.8510,000
29-12-2017วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คขาย54.001,000,000
09-03-2018รัสเซล เลตัน เคคูเอวาซื้อ51.7550,000
31-05-2018ดีลิป กุมาร์ อากาวาลซื้อ57.38100,000

BIG LOT IVL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
14-10-25621100,0003,48334.83
27-04-256113,000,000179,25059.75
23-04-25612303,60018,52061.00
19-04-256111,328,10077,03058.00
18-04-256111,328,10076,76457.80
11-04-256111,000,00056,25056.25
10-04-256141,518,30084,52155.67
09-04-25611289,80016,15655.75
04-04-2561175,142,000281,96454.84
04-04-2561175,142,000281,96454.84
04-04-2561175,142,000281,96454.84
03-04-256144,668,900264,20956.59
30-03-256121,356,30077,31157.00
30-03-25611103,9001,37113.20
28-03-256121,200,00068,03456.69
27-03-256111,000,00057,75057.75
26-03-256121,028,40059,12557.49
23-03-256111,000,00056,25056.25
22-03-256154,500,000258,81357.51
21-03-256186,500,500366,59156.39
16-03-256142,000,000111,50055.75
15-03-25611500,00027,50055.00
14-03-256121,000,00054,25054.25
13-03-256131,062,00057,51454.16
12-03-25612200,00010,50052.50
08-03-2561165,0003,51554.08
07-03-25615338,10017,94053.06
06-03-25612318,10016,54152.00
05-03-256111,000,00052,00052.00
02-03-256114,500,00049,50011.00
28-02-256115,40029254.00
27-02-2561148,00057111.90
27-02-256131,142,00063,08555.24
26-02-25616449,20024,87955.39
26-02-25616449,20024,87955.39
23-02-25611150,0008,26455.09
22-02-256117,000,00078,40011.20
19-02-2561288,5004,94155.83
16-02-25612517,70028,47455.00
15-02-256121,064,00058,36154.85
14-02-2561117,50094153.75
13-02-25614257,60013,94954.15
12-02-25611289,80015,50453.50
09-02-256115,000,00052,00010.40
09-02-256162,574,300149,45658.06
07-02-256132,250,000125,50055.78
06-02-256135,000,000268,75053.75
02-02-25611200,00011,10055.50
01-02-256111,250,00069,37555.50
26-01-25611300,00016,87556.25
24-01-25612814,40046,83157.50
23-01-256111,000,00058,00058.00
22-01-25611600,00034,50057.50
19-01-256111,0005757.18
18-01-2561331,000,000454,70014.67
18-01-256122,000,000118,00059.00
17-01-256112,000,000115,50057.75
16-01-256168,500,000497,00058.47
15-01-2561114,000,000217,00015.50
15-01-256122,000,000117,00058.50
10-01-25612800,00045,92557.41
09-01-25611500,00028,62557.25
08-01-25612400,60023,13457.75
05-01-25612600,00034,50057.50
30-11-256021,570,15076,99049.03
21-11-256019,40013814.70
17-11-2560120,0001,00550.25
13-11-25601600,0007,32012.20
25-10-2560513,070,600580,25844.39
19-10-256013,416,700148,62643.50
17-10-256012,000,00090,00045.00
05-10-256012,000,00084,00042.00
20-09-256011,275,00051,95640.75
18-09-25601500,00021,18842.38
15-09-256023,092,700130,48042.19
14-09-25601230,0009,68942.12
05-09-25601400,00015,70039.25
04-09-256025,300,000202,00038.11
22-08-256017,50028738.25
31-07-256019,50035437.25
27-07-256021,026,90037,99537.00
27-07-2560150,00030.06
26-07-2560130,000,00016,5000.55
26-07-256042,000,00074,00037.00
24-07-256021,506,80055,08936.56
21-07-25602103,7003,78536.50
20-07-25605129,5004,75936.75
19-07-2560179,6002,90536.50
17-07-25601385,00014,24537.00
14-07-256031,755,00066,69038.00
13-07-25601600,00022,80038.00
06-07-25602587,70022,03137.49
03-07-256011,000,00037,76937.77
30-06-256021,011,00038,16837.75
23-06-25601500,00019,50039.00
15-06-25602555,00021,70039.10
14-06-25601139,0005,35238.50
13-06-256011,000,00038,25038.25
07-06-256011,500,00055,50037.00
06-06-25601108,6004,06737.45
01-06-256011,500,00055,50037.00
31-05-256017,00025736.75
30-05-256011,000,00037,50037.50
26-05-2560112,60047938.00
24-05-256011,000,00036,25036.25
16-05-25601139,0005,00035.97
15-05-2560194,6003,40636.00
28-04-2560115,30056236.75
21-04-256022,500,00090,62536.25
19-04-25602407,00014,39935.38
12-04-2560110,80038635.75
05-04-256011,000,00035,25035.25
04-04-25601500,00017,75035.50
31-03-2560127,60097335.25
29-03-25601142,0005,10635.96
28-03-256031,284,60044,72134.81
23-03-256011,000,00034,75034.75
17-03-2560178,0002,75035.25
17-02-256011,000,00037,25837.26
16-02-25601700,00025,90037.00
25-01-25601200,0007,20036.00
16-01-256012,700,00099,90037.00
10-01-25601139,6005,15836.95
05-01-25601100,0003,30033.00
08-12-255922,000,00066,50033.25
02-12-255921,800,00058,60032.56
01-12-255911,000,00033,00033.00
30-11-25591483,00015,93933.00
25-11-255911,000,00033,00033.00
23-11-255911,000,00033,50033.50
22-11-25592519,20016,74632.25
16-11-255932,600,00085,80033.00
11-11-255911,000,00032,75032.75
10-11-255922,000,50066,76633.37
07-11-255921,500,00048,00032.00
01-11-255912,8009032.00
31-10-25592177,1005,32930.09
21-10-25591500,00015,00030.00
14-10-25592476,00013,95329.31
12-10-255911,0002625.75
11-10-255961,418,20039,40527.79
05-10-25591116,0003,52930.42
04-10-255952,311,80070,80630.63
03-10-255911,000,00028,50028.50
30-09-2559111,90033628.25
28-09-2559132,20091028.25
23-09-255911,000,00029,00029.00
21-09-255911,000,00029,00029.00
19-09-25591200,0006,00030.00
13-09-25595483,50015,85532.79
06-09-255945,223,600155,72629.81
05-09-2559250,5001,48629.42
17-08-255911,000,00033,75033.75
09-08-255914,000,000140,00035.00
08-08-255913,00010434.75
01-08-255932,058,80066,41932.26
29-07-2559110,80035933.25
22-07-255913,50011633.00
11-07-25591140,0004,51532.25
05-07-25592317,0009,96631.44
01-07-2559229,60085829.00
30-06-2559229,60085829.00
27-06-25591200,0006,00030.00
21-06-25591150,0004,91332.75
02-06-255912,00084.12
27-05-25591200,0006,96834.84
24-05-25591189,8006,47234.10
18-05-255913,0009431.26
11-05-255912,1006330.00
26-04-255911,6004628.50
19-04-25592205,0005,30125.86
18-04-2559114,00033624.00
01-04-25591159,0003,70423.30
29-03-25591159,0003,56222.40
16-03-25591140,0003,26223.30
23-02-25591159,0003,46621.80
23-02-25591159,0003,46621.80
03-02-25591172,0003,56020.70
02-02-25592344,6006,98020.26
22-01-25591159,0003,52322.16
19-01-25591159,0003,26020.50
15-01-255911,674,10034,05020.34
05-01-25591300620.80
29-12-255812,342,40049,42521.10
22-12-25582326,0006,97921.41
15-12-25583458,80010,18322.19
30-11-25582188,1004,28922.80
27-11-25583329,7007,50322.76
24-11-25581259,7005,97323.00
23-11-255811,989,81445,76623.00
20-10-2558154,8001,31524.00
02-10-25581163,0003,99024.48
29-09-25581170,2003,99123.45
24-09-255817,50017122.74
21-09-2558123,40053122.70
15-09-25588450,7009,69721.52
14-09-25584181,5003,88421.40
08-09-25585299,2006,64222.20
01-09-25582156,4003,19120.40
26-08-255822,000,00039,00019.50
31-07-2558125,90068626.50
21-07-2558183,5002,15025.75
16-07-25581296,3007,92626.75
30-06-2558152,7001,44827.47
04-06-25581392,90010,06225.61
02-06-25581123,4003,14725.50
19-05-2558138,70096825.00
12-05-2558141,00094723.10
08-05-25581100222.90
30-04-255811,110,30027,42424.70
08-04-25581100225.00
06-03-25581200,0005,10025.50
10-02-25582567,20012,68822.37

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น IVL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3